2. NIEDZIELA WIELKANOCNA

czyli Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia 2018 r.

 

1. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego łaska odpustu zupełnego związana jest z dobrą spowiedzią i przyjętą Komunią świętą. Należy też zadbać o praktyczne zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na cele charytatywne w parafii i diecezji.

 

2. Wszystkich Parafian zapraszamy dzisiaj do kościoła na godz. 15.00 – na nabożeństwo sprawowane w Godzinie Miłosierdzia.

3. Jutro obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. w kościele o 8:00, 10:00 i 18:00. W kaplicach równolegle o 15:30.  Ofiary składane jutro na tacę przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia.

4. Jutro po Mszy Św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.

5. W przyszłą niedzielę rozpocznie się X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego”. Jest on zachętą do podjęcia systematycznej lektury Pisma świętego.

6. Zgodnie z zapowiedzią chcę dziś podziękować wszystkim, którzy w trudnym okresie naszego życia parafialnego z nami byli, uczyli siebie i nas pokory, cierpliwości, pochylenia się nad ludzkim życiem i cierpieniem. Dziękuję dziś wszystkim parafianom i osobom, które były blisko ze swoją otuchą i wsparciem w chwilach cierpienia „Ojcowskiej miłości” naszego Księdza Proboszcza Tomasza. W jego imieniu dziękuję za modlitwy, Msze Święte i uczynki Miłosierdzia względem Jego osoby.

Za obecność przy chorym i opiekę dziękuję:

- pani Zofii Ogrzewale,

- pani Urszuli Krzymowskiej,

- księdzu Mariuszowi i księdzu Pawłowi,

- pani Agnieszce Oleszczuk,

- pani doktor Bożenie Tomczuk z Przychodni „Zdrowie” wraz z personelem,

- pani Barbarze Wyszomierskiej,

- Mateuszowi Żochowskiemu.

Dziękuję rehabilitantom: panu Krzysztofowi Cymborowskiemu i panu Markowi Krasnodębskiemu.

Podziękowania kieruję także do pań: Barbary Niemiry, Małgorzaty Krasnodębskiej i Małgorzaty Wyszomierskiej.

Słowa wdzięczności i uznania za okazaną pomoc i życzliwość, której doświadczył Ksiądz Tomasz, szczególnie przez czas choroby, kieruję do właścicieli firm i zakładów pracy.

Dziękuję:

- właścicielom Apteki Farmacja Choma  Pani Katarzynie i Panu Michałowi, jak również pracownicom: pani Monice, Jolancie, Agnieszce i Justynie,

- państwu Marioli i Dariuszowi Zakrzewskim oraz państwu Annie i Januszowi Zakrzewskim,

- państwu Małgorzacie i Bogusławowi Jakubaszkom,

- państwu Barbarze i Andrzejowi Mróz,

- państwu Zofii i Markowi Krajewskim,

- państwu Ewie i Grzegorzowi Godlewskim,

- panu Andrzejowi Minarczukowi,

- państwu Katarzynie i Mirosławowi Jurkowskim.

Chcę podziękować także osobom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg uroczystości pogrzebowej, jak również poprzez obecność, dzieli nasz smutek.  Dziękuję:

- Panu Senatorowi RP Waldemarowi Krasce,

- Panu Posłowi RP Markowi Sawickiemu,     

- Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki panu Janowi Słomiakowi,

- Przewodniczącemu Rady Gminy panu Stanisławowi Kuziakowi,

- Pocztom Sztandarowym,

- Druhnom i Druhom ze Straży Pożarnej,

- Policji,

- Harcerzom, 

- Placówkom Oświatowym.

Szczególne podziękowania kieruję do właścicieli Zakładów Pogrzebowych: państwa Maryli i Michała Flak, jak również pana Marka Wrzoska za pomoc i obsługę uroczystości pogrzebowej.

Słowa wdzięczności chcę wyrazić także Radzie Parafialnej, Chórowi Parafialnemu na czele z panem Markiem, Rycerstwu Niepokalanej, Akcji Katolickiej, Panu Kościelnemu i Liturgicznej Służbie Ołtarza.

Dziękuję wszystkim parafianom jak również gościom, którzy wzięli udział w pogrzebie Naszego Proboszcza Księdza Tomasza. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim dobroć ich serca.

www.parafiakosowlacki.pl