Dni zwykłe: 7.00, 7.30, 18.00 (czas zimowy 17.00)

Niedziele i święta:
- kościół parafialny: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 (czas zimowy 17.00) 
- kaplica w Chruszczewce: 11.00
- kaplica w Rytelach Wszołkach: 9.00 

Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:

8.00; 10.00; 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Odpusty w parafii:

Narodzenia NMP - 8 września; św. Piotra i Pawła - 29 czerwca

Nabożeństwo adoracyjne:
od II niedzieli października do wtorku