Back to Top

II Tydzień Bożej Radości w Kosowie Lackim - również galeria

II Tydzień Bożej Radości w Kosowie Lackim - również galeria

W okresie letnim wiele parafii w diecezji drohiczyńskiej zorganizowało wypoczynek dla dzieci. W Kosowie Lackim czas radosnego przebywania z Bogiem i bliźnimi przypadł na przedostatni tydzień sierpnia (od 18 do 24 sierpnia). Hojność wielu dobrych ludzi sprawiła, że za atrakcje, które były udziałem 41 uczestników II Tygodnia Bożej Radości, rodzice nie musieli płacić, za co serdecznie dziękują. Podziękowania należą się też organizatorowi i młodzieży z parafii, która pod kierownictwem ks. Karola poświęciła swój wakacyjny czas, by od godz. 9.00 do 16.00 zaopiekować się naszymi pociechami, animując gry i zabawy.Organizatorem Tygodnia Bożej Radości już po raz drugi był ks. Karol Biegluk i Kosowska Super Młodzież. W poniedziałek, wtorek i piątek dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, tanecznych i innych zabawach przy domu parafialnym i na placu szklonym. Uczestnicy Tygodnia odwiedzili placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz piekarnię, a zespół Ratownictwa Medycznego przybył pod plebanię z prezentacją zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzień rozpoczynano wspólną modlitwą, a o godz. 13.00 w sali parafialnej wszyscy zasiadali do obiadu.

 

 

Środę dzieci spędziły w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury z jego pracownikami oraz z paniami z Kosowskiego Klubu Seniora. Były zabawy na nowo otwartym placu zabaw (poświęconym przez ks. Karola kilka dni wcześniej), a dzieci zapoznały się także z pracą biblioteki. Panie z Klubu Seniora znakomicie poprowadziły zajęcia kulinarne. Chętni mogli nauczyć się lepić pierogi, a wszyscy spróbować już gotowych specjałów. Takie własnoręcznie wykonane pierogi smakowały podwójnie. Dzień zakończył się malowaniem kolorową kredą obrazków na chodniku przed budynkiem M-GOK, co można było podziwiać do niedzielnego deszczu.

Czwartek był dniem wyjazdowym. Pierwszym miejscem, które odwiedziły dzieci była pływalnia w Ostrowi Mazowieckiej. Największym powodzeniem cieszyła się zjeżdżalnia i jacuzzi. Następnie uczestnicy czwartkowej wyprawy „za Bug” trafili do byłego klasztoru Ojców Reformatów w Zarębach Kościelnych, w którym 20 lat temu – podobnie jak w Drohiczynie i Siemiatyczach – zostały nakręcone sceny do filmu „Faustyna”. Gospodarz zespołu klasztornego franciszkanów z drugiej połowy XVIII wieku, ks. kan. Andrzej Dmochowski był bardzo gościnny. Najpierw opowiedział nam historię miejsca, do którego przyjechaliśmy, tak bardzo doświadczonego tragicznymi następstwami Powstania Styczniowego, bo po jego upadku klasztor zamknięto. Następnie pokazał nam kościół pw. Imienia Pana Jezusa i jego podziemia z przeszkloną trumną fundatora zarębskiego klasztoru – kasztelana sieradzkiego Szymona Zaremby.

Po wyjściu z zabytkowego obiektu ks. Andrzej oprowadził dzieci po swoim gospodarskim obejściu oraz pokazał kozy, owce i konie. Zapewnił też uczestnikom możliwość przygotowania kiełbasek na grillu i ich spożycie w Sali Kawaleryjskiej, gdzie spotyka się jego Ochotniczy Szwadron Kawalerii z Zarąb Kościelnych. W ten sposób ks. proboszcz odwdzięczył się za gościnę, której doświadcza w diecezji drohiczyńskiej, gdy ze swoją konną pielgrzymką zmierza na Jasną Górę, a w Prostyni, Stoczku i Korytnicy ma postoje. Po bardzo spontanicznym i głośnym podziękowaniu, ks. Andrzej przemówił do nas bardzo patriotycznie, a na zakończenie pobłogosławił nas i ruszyliśmy w dalszą drogę.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy w nadbużańskiej Zuzeli, która jest rodzinną miejscowością Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Siostra ze zgromadzenia Służek NMP Niepokalanej oprowadziła nas po kościele, który tak jak kościół w Kosowie Lackim został zaprojektowany przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. W związku z obchodzonym w tym roku 90-leciem kapłaństwa Prymasa Tysiąclecia (3 sierpnia), kościół ten wzbogacił się o przepiękne witraże, które naprawdę warto zobaczyć. Oglądając kolorowe witraże dzieci mogły dość łatwo zapoznać się z drogą życiową Sługi Bożego. Ciekawe, że „obrazkowe” poznanie życiorysu Ks. Kardynała nie znużyło ich, co ma zazwyczaj miejsce, gdy próbuje się przedstawiać biografie wielkich Polaków w formie słownej. Swoją obecność w kościele zwieńczyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego przed obrazem MB Częstochowskiej, choć nie była to godz. 21.00. Propozycja zaśpiewania tej pieśni wyszła od ks. Karola, który przypomniał, że ks. kard. jest autorem słów Apelu. Ostatnie chwile naszej wycieczki spędziliśmy w Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Polski.

Sobota była bardzo radosnym dniem. Najpierw wspólna Msza św. wieczorna, a po niej zabawa przy grillu i z niezliczoną ilością gofrów wykonanych przez Panią Zosię. Nie zabrakło innych słodkości i urodzinowych cukierków. W spotkaniu wzięli udział rodzice, którzy zobaczyli, czego nauczyły się ich dzieci i jaką stanowią zgraną wspólnotę. Jedną z wielu atrakcji tego wieczoru był pokaz zdjęć dokumentujących przebieg Tygodnia, przerywany co chwila wybuchami śmiechu. Dzień zakończył się modlitwą wieczorną, którą poprowadził ks. prob. Tomasz Pełszyk.

II Tydzień Bożej Radościzakończył się niedzielną Mszą św., na której rodzice wyrazili swoją wdzięczność organizatorom, opiekunom i dobroczyńcom. Drobnym upominkiem ze strony rodziców jest książka o dzieciństwie Prymasa Tysiąclecia, którą zakupiono w miejscu jego urodzenia. Zerkając na profesjonalną fotografię, którą ks. Karol wręczył uczestnikom i organizatorom na zakończenie, już myślami jesteśmy przy III Tygodniu Bożej Radości. Pamiętamy jednak, że początkiem każdego dobra, centrum i celem wszystkiego jest Bóg, bo „(...) z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki.” (Rz 11, 36)

P1010511
P1010520
P1010533
P1010536
P1010565
P1010568
P1010584
P1010605
P1010636
P1010648
P1010653
P1010657
P1010664
P1010677
P1010703

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ze św. Maksymilianem i bł. Karoliną w Niepokalanowie

Modląc się na różańcu, Koronką do MB, śpiewając i rozmawiając 25-osobowa grupa pielgrzymów z Kosowa Lackiego dotarła 26 lipca w godzinach popołudniowych do Niepokalanowa. Każdego roku MB Niepokalana czeka na Rycerzy Niepokalanej (MI) w ostatnią sobotę i niedzielę lipca. Nieprzypadkowo te dwa dni (od 35 lat) są ogólnopolskimi dniami modlitwy Rycerstwa i jego sympatyków. Upamiętniają one heroiczną decyzję św. Maksymiliana, który zgłosił się w ostatnim dniu lipca na śmierć głodową za obozowego brata. Założyciel MI poniósł męczeńską śmierć w 1941 r. w Oświęcimiu, a 14 sierpnia mija kolejna rocznica jego narodzin dla nieba. Tak w książce „Szaleniec Niepokalanej” Maria Winowska pisała o testamencie św. Maksymiliana Kolbego:

Oto testament o. Maksymiliana Kolbego. Oto sprawa, dla której oddał życie i chciał być „starty na proch”:

„Ja bym – powtarzał – chciał i pragnął być startym na proch dla sprawy Niepokalanej, a ten proch żeby wiatr rozniósł po całym świecie, iżby z tego nic nie pozostało; wtedy dopiero będzie zupełne dopełnienie ofiary dla Niepokalanej”.

Spełniło się pragnienie o. Maksymiliana. Prochy jego rozniósł wiatr w cztery świata strony.

Dwudniowemu spotkaniu w Niepokalanowie przyświecało hasło: Z Maryją wierzymy w Syna Bożego jak św. Maksymilian i bł. Karolina. Program tegorocznego spotkania modlitewnego był bardzo bogaty i interesujący, bo wpisał się w trwające w diecezji tarnowskiej obchody setnej rocznicy śmierci bł. Karoliny Kózkówny, przypadające 18 listopada 2014. Rozpoczął się procesją z relikwiami św. Maksymiliana i bł. Karoliny z Sanktuarium św. Maksymiliana pod pomnik św. Jana Pawła II. Następnie przy śpiewie pieśni Barka relikwie wraz z feretronami z wizerunkami świętego i błogosławionej wprowadzono do Bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. W kościele przed wizerunkiem i relikwiami św. Maksymiliana postawiono kosz z 47 czerwonymi różami, a przed bł. Karoliną - 16 białych lilii. Liczby te symbolizowały długość trwania życia tej dwójki męczenników. Przed rozpoczęciem mszy św. o godz. 18-tej usłyszeliśmy fragmenty nagrań z kazań św. Jana Pawła II, które papież wygłosił do zebranych w czasie kanonizacji św. Maksymiliana (10.10.1982 r.) i beatyfikacji bł. Karoliny (08.06.1987 r.)  

Pierwszej Mszy św. przewodniczył ojciec gwardian Mirosław Bartos. Asystent narodowy MI w kazaniu zwrócił uwagę, że skarbem, o którym mówi Ewangelia w Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13, 44-52), jest Ewangelia i wiara w Jezusa Chrystusa. Eucharystii towarzyszyły pieśni o życiu i o przesłaniu bł. Karoliny w wykonaniu zespołu Pod gruszą. Nazwa zespołu nawiązuje do gruszy w Wał-Rudzie, rosnącej obok domu bł. Karoliny, pod którą błogosławiona uczyła katechizmu. W służbie ołtarza w tej Mszy św., jaki i pozostałych, czynny udział brali dwaj ministranci z Kosowa Lackiego. Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. wierni z diecezji tarnowskiej poprowadzili pierwszą część Różańca św., a modlitwie apelowej o godz. 21-ej przewodniczył kustosz sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie ks. Zbigniew Szostak. 

O godz. 21.30 w bazylice rozpoczęła się Droga Krzyżowa, w czasie której niesiono relikwie obojga męczenników. W kolejnych stacyjnych rozważaniach Droga Krzyżowa Pana Jezusa została połączona z „Drogą Krzyżową” św. Maksymiliana i bł. Karoliny. Mogliśmy również jeszcze raz usłyszeć pieśni w wykonaniu zespołu Pod gruszą, które podkreślały męczeństwo bł. Karoliny. Po skończonym nabożeństwie odmówiliśmy drugą część Różańca św. O północy rozpoczęła się kolejna Msza św., której przewodniczył ks. prałat Zbigniew Szostak. W czasie Pasterki w kazaniu ks. prałat zadał nam pytanie, czy my jesteśmy dobrymi kupcami? Czy jesteśmy gotowi wszystko sprzedać, żeby nabyć drogocenną perłę, którą jest Królestwo Boże? W czasie liturgii Mszy św. nastąpiła wymiana relikwii pomiędzy parafiami w Zabawie a Niepokalanowem-Laskach. W ramach podziękowania za otrzymane relikwie św. Maksymiliana ks. kustosz Sanktuarium bł. Karoliny przekazał ojcom Franciszkanom wyhodowaną sadzonkę gruszy z zaszczepki drzewa, pod którym nauczała przyszła błogosławiona.

Modlitwy wspólnotowe i indywidualne w Sanktuarium trwały całą noc. Co wytrwalsi uczestniczyli w nabożeństwie uwielbienia prowadzonym przez młodzież oraz odmawiali kolejne części Różańca św. i Koronkę do MB. Po krótkiej nocy niedzielny poranek rozpoczęliśmy odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i wysłuchaniem konferencji ks. Zbigniewa Szostaka. W sali św. Bonawentury mogliśmy posłuchać inspirującego wykładu o aktualności bł. Karoliny Kózkówny, która dana jest nam na te czasy.

Ostatnim punktem programu była niedzielna Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji tarnowskiej, w której Wspólnota Rycerstwa jest najliczniejsza w Polsce. Na uroczystą Eucharystię wiele Wspólnot przybyło z chorągwiami i sztandarami, a nabożeństwo uświetnił parafialny zespół muzyczny ze Szczekociny. W wygłoszonym kazaniu ks. biskup apelował do Rycerzy: „Ocalcie rodziny przed demoralizacją i zniszczeniem, uczyńcie wszystko, aby umocnić rodziny.”W czasie ofiarowania nastąpiło przekazanie darów ofiarnych na ręce ks. biskupa, który przyjmując dar z parafii Kosów Lacki pozwolił sobie na stwierdzenie „To macie już nowego biskupa!”

I z powrotem do Kosowa i do swoich codziennych obowiązków. Przed wyjazdem do swoich domów mogliśmy się nieco posilić, bo jak co roku gospodarze zapewnili pielgrzymom ciepłą strawę. Tym razem była to grochówka. Niestety, droga powrotna nie należała do łatwych z powodu panującego skwaru i kłopotów z klimatyzacją w busie. A tu jeszcze tyle zadań do wykonania czeka na nas, by jak św. Maksymilian i bł. Karolina ewangelizować, by zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną!

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Dziękczynienie za dar I Komunii św. w Łazówku

Oto jest dzień, który dał nam Pan…

(Dziękczynienie za dar I Komunii św. w dekanacie sterdyńskim)

Maj i czerwiec w Polsce jest czasem I Komunii świętych. Tradycją jest też dziękczynienie za ten dar poprzez pielgrzymowanie do miejsc świętych. W dekanacie sterdyńskim od dziesięcioleci pielgrzymuje się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku.

W sobotę 21 czerwca 2014 r. z Kosowa Lackiego na wspólną modlitwę dziękczynną wyruszyła autokarem liczna grupa dzieci wraz z rodzicami i katechetą – ks. Karolem. Parafia zadbała o to, by przejazd był nieodpłatny. W Łazówku tego dnia zebrały się dzieci wraz z rodzicami i opiekunami z parafii Ceranów, Grodzisk, Kosów Lacki, Łazówek, Seroczyn, Skibniew, Sterdyń i Zembrów. Byli też obecni kapłani z tych parafii, na czele z dziekanem sterdyńskim ks. kanonikiem Tomaszem Pełszykiem. Miejscowy proboszcz ks. Robert Krasowski wszystkich przywitał i w kilku zdaniach przedstawił historię Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Mszę św. o godz. 10.00 dzieci rozpoczęły wspólnym śpiewem pieśni: „Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Kazanie o obecności Matki Bożej w życiu Pana Jezusa i naszym wygłosił ks. Karol Biegluk. Na zakończenie zwrócił się do zebranych przed ołtarzem dzieci z apelem, żeby w ich sercach zawsze było miejsce dla Pana Jezusa. W czasie procesji Eucharystycznej dokoła kościoła odśpiewano Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa a następnie zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Modlitewne spotkanie jak zwykle zakończyło się wspólnym posiłkiem zorganizowanym przez miejscowych parafian, za co należą się im serdeczne podziękowania. Ubogaceni duchowo i posileni słodkościami szczęśliwie wróciliśmy do Kosowa Lackiego, który przywitał nas deszczem. Szkoda tylko, że następne dekanalne spotkanie dziękczynne za dar I Komunii św. w Łazówku dopiero za dwa lata…

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

II Ogólnopolska Pielgrzymka

Żywego Różańca na Jasną Górę

„Błogosławiona, która uwierzyła.”

 

7 czerwca wczesnym rankiem, bo już o godz. 3.00 (!) wyruszyła pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę, z dekanatu sterdyńskiego. W drogę wybrały się 52 osoby. Uczestnicy reprezentowali parafie: Ceranów, Kosów Lacki, Łazówek, Skibniew i Sterdyń. Pielgrzymka została zorganizowana przez dekanalną zelatorkę p. Marię Zalewską przy pomocy parafialnych zelatorek i zelatora oraz ks. proboszczów, którzy zachęcili swoich parafian do wzięcia udziału w częstochowskim spotkaniu.

Świętowanie rozpoczęło się już o godz. 9.30 programem słowno-muzycznym Św. Jan Paweł II. Następnie było powitanie pielgrzymów i słowo krajowego Moderatora Żywego Różańca. Została odmówiona jedna część Różańca świętego. Modlitwie towarzyszyła relikwia różańca Ojca Maksymiliana Kolbego, przechowywana w parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, która została przywieziona przez ks. Jacka Pędziwiatra. Żywą ilustracją stało się świadectwo Wilhelma Żelaznego, któremu święty Maksymilian podarował różaniec w obozie Auschwitz. Jemu właśnie ta modlitwa uratowała życie. 

Podsumowaniem całej uroczystości była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem i z homilią ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego. Po zakończeniu Mszy św. został odmówiony przez członków Żywego Różańca Akt osobistego oddania się Matce Bożej. W tym roku Stowarzyszenie Żywego Różańca włączyło się w Wielką Nowennę Fatimską, która ma przygotować świat na setną rocznicę objawień w Fatimie. W ten sposób miliony ludzi, którzy codziennie podejmują modlitwę różańcową, w każdą pierwszą sobotę miesiąca będą również odprawiać nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 2 z 3