Małgorzata Krasnodębska Prezes POAK

Oddział liczy 19 członków. Aktualny skład Zarządu: Małgorzata Krasnodębska – Prezes, Dariusz Szymańczuk – Wiceprezes, Anna Łukasiak – Sekretarz/Skarbnik, Teresa Grądzka – Członek. Pierwsze spotkanie kandydatów na członków Akcji Katolickiej przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim odbyło się w październiku 1997 roku. Spotkanie to zwołane zostało z inicjatywy ówczesnego wikariusza kosowskiego Ks. Zdzisława Jancewicza. Pierwszy tymczasowy Zarząd powołano w lutym 1998 roku, a jego prezesem została Mirosława Abramczuk, która jednak zrezygnowała z tej funkcji po kilku miesiącach. Na jej miejsce wybrana została we wrześniu 1998 roku Barbara Graczyk.

 

Pierwszą legitymację z rąk JE Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, podczas uroczystego obchodu patronalnego święta Akcji Katolickiej w Sokołowie Podlaskim otrzymała Helena Omieciuch. Kolejnych 12 członków przystąpiło do AK w czasie trwania Kongresu Apostolstwa Świeckich Diecezji Drohiczyńskiej, który odbywał się w Sokołowie Podlaskim w dniach 24-26 listopada 2000 roku. Po tym wydarzeniu nastąpiła zmiana Zarządu POAK, a na jego czele stanął Dariusz Szymańczuk. W kolejnych latach liczba członków stale rosła. Ale nie ominęły nas także bolesne straty. W lipcu 2002 w wypadku w drodze do Królowej Pokoju do Medjugorje zginęła Basia Graczyk – niestrudzona pracownica, dusza naszego stowarzyszenia, dbająca o oprawę każdego spotkania, o każdy szczegół i o to byśmy stale, w każdym działaniu mieli na uwadze Boże Słowo. Śmierć zabrała nam jeszcze p. Janinę Molską i p. Wandę Jungowską. Kilkoro spośród członków opuściło nasze szeregi z różnych, zapewne ważnych powodów.

Przez lata trwania oddziału wypracowane zostały pewne stałe punkty programowe:

comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu 16 dnia miesiąca, począwszy od grudnia 1998 roku do dziś – najpierw w intencji papieża Jana Pawła II, potem w intencji jego beatyfikacji, a po niej, jako czuwanie w łączności z błogosławionym, by podtrzymywać pamięć o nim i nadal wsłuchiwać się w jego nauczanie;

Godzina Miłosierdzia w Niedzielę Miłosierdzia począwszy od roku 1999 – różne formy czuwania przed Najświętszym Sakramentem;

Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem fragmentów Dzienniczka św. s. Faustyny w każdy pierwszy piątek miesiąca od 2000 roku; od czasu wprowadzenia do kościoła parafialnego obrazu Jezu, ufam Tobie – w każdy piątek;

Droga Krzyżowa ulicami miasta w Wielkim Poście od 2001 roku – na początku termin ustalany był każdorazowo, a Akcja Katolicka zajmowała się całością przedsięwzięcia, dziś ciężar organizacji dzielimy z Ks. Proboszczem Tomaszem Pełszykiem, a jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie rozważań i rozstawienie „polowych” stacji, od kilku lat wychodzimy na ulice naszego miasteczka zawsze w Wielki Wtorek;

Droga Krzyżowa ulicami Kosowa 2008

Droga Krzyżowa ulicami miasta 2011

 

Piesza pielgrzymka do sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni na odpust Świętej Anny od 2003 roku – corocznie uczestniczy w niej około 40 - 50 osób z parafii;

W drodze do Babci – pielgrzymka do Prostyni na uroczystość św. Anny 2010.

 

Spotkania opłatkowe organizowane wspólnie z innymi działającymi na terenie parafii stowarzyszeniami i grupami.

Oprócz tych „twardych” działań zdarzają nam się również inicjatywy doraźne, np.:

W roku 2008 zorganizowaliśmy, w oparciu o materiały opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka kierowanego przez p. dr Antoniego Ziębę, spotkanie z młodzieżą licealną nt. aborcji.

 

Bardziej „hucznie” niż zwykle świętowaliśmy 30 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – przygotowaliśmy uroczystą oprawę mszy świętej i zajęliśmy się techniczną stroną inscenizacji o życiu Karola Wojtyły, o której stronę artystyczną zadbała młodzież z parafialnego KSMu.

 

30 rocznica wyboru Jana Pawła II 16.10.2008

 

Wiosną 2009 roku zabraliśmy parafian na pielgrzymkę pod hasłem „Śladami Jana Pawła II”, której szlak wiódł przez Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki i Jasną Górę.

Owocem tej pielgrzymki stała się chęć posiadania obrazu Miłosiernego Jezusa. Parafia, co prawda, posiadała już kiedyś taki obraz, ale w czasie, gdy kult Bożego Miłosierdzia został zakazany, obraz przemalowano. Aby zebrać fundusze na nowy obraz Akcja Katolicka w lipcu 2009 zorganizowała festyn. Mimo chłodu i chwilami padającej mżawki wszyscy bawili się świetnie, i obowiązkowo na trzeźwo. Można było podziwiać występy różnych grup artystycznych – śpiewających i tańczących, obejrzeć naszych dzielnych strażaków w akcji, a niezawodne kosowskie gospodynie przygotowały moc rozkoszy dla podniebienia. Można było wygrać coś na loterii fantowej, albo wylicytować pewne cenne fanty ofiarowane przez szczodrych parafian. Największym zainteresowaniem cieszył się stołek barowy, który na ten cel przeznaczył nasz ówczesny opiekun i główny „motor napędowy” ks. Walery Tomaszewski. Zapewne dzięki Bożemu Miłosierdziu udało się zebrać wystarczającą kwotę i w uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła wprowadziliśmy wizerunek Jezusa Miłosiernego wraz z Jego sekretarką św. Faustyną do naszej świątyni. Od tego czasu spotykamy się w godzinie miłosierdzia w każdą ostatnią niedzielę października na dziękczynnej modlitwie.

Popatrzmy, co się będzie działo – festyn parafialny 2009

Artyści nakarmieni - festyn parafialny 2009

Loteria fantowa - festyn parafialny 2009

W roku 2012 byliśmy gospodarzem Zjazdu członków Drohiczyńskiej AK. Zaszczycił nas swą obecnością JE Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz oraz przebywający wtedy w Polsce JE Ks. Biskup Andrzej Wypych z Chicago, a także Zarząd DIAK z Panią Prezes Lucyną Woźnicą na czele, Asystent Diecezjalny Ks. Wodzisław Szczepanik, asystenci parafialni i liczni członkowie parafialnych oddziałów. Po Eucharystii prelekcję nt. zagrożeń wiary we współczesnym świecie wygłosił p. Andrzej Wronka. Spotkanie zakończył wspólny posiłek przygotowany, dzięki uprzejmości p. Dyrektor Elżbiety Radomskiej, przez pracowników miejscowego Publicznego Gimnazjum.

Diecezjalny Zjazd AK w Kosowie Lackim 2012

Diecezjalny Zjazd AK w Kosowie Lackim 2012

 

W ciągu tych 15 lat oddział AK organizował różne pielgrzymki autokarowe do dalszych (Pratulin, Kodeń, Leśna Podlaska, Licheń, Ostrożany, Drohiczyn, Grabarka, Święta Lipka, Gietrzwałd, Głotowo) i piesze do pobliskich miejsc kultu (Miedzna, Łazówek, Prostyń), Maryjne wieczorki poetyckie, wycieczki rowerowe, ogniska dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie, przy różnych okazjach staraliśmy się propagować tzw. duchową adopcję dziecka poczętego. Członkowie Oddziału angażowali się w zbiórki podpisów pod różnymi akcjami – w obronie życia, o przywrócenie dnia wolnego w święto Objawienia Pańskiego, czy o cyfrowy multipleks dla TV Trwam itp. I zawsze wspieramy naszego Proboszcza tam, gdzie naszej pomocy potrzebuje.

Wieczór opłatkowo - kolędowy dla samotnych 2006

 

Nieustannie podejmujemy trud swojej osobistej formacji. Wspólnotowo dzieje się to na comiesięcznych spotkaniach, podczas których rozważamy fragmenty Ewangelii. Korzystamy też z materiałów formacyjnych wydawanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. W tej ciągłej walce o wzrost naszej wiary wspieraj,ą nas nasi opiekunowie. A było ich kilku. Począwszy od inicjatora ks. Zdzisława Jancewicza, poprzez ks. Tadeusza Czyżaka, ks. Dariusza Tworkowskiego, ks. Pawła Solkę, ks. Walerego Tomaszewskiego, ks. Marcina Chudzika, aż do dzisiejszego, ks. Jarosława Wojasińskiego. Dziękujemy im, bo mimo różnych przeszkód i nierówności na drodze zawsze byli z nami.

Pragnąc poczuć się wspólnotą ponadparafialną, otwartą na innych, zawsze chętnie i zwykle licznie bierzemy udział we wszystkich spotkaniach, rekolekcjach, dniach skupienia i innych inicjatywach podejmowanych przez Diecezjalny Instytut AK Diecezji Drohiczyńskiej.

Rekolekcje AK – Siemiatycze 2012

 

Bogu niech będą dzięki za te minione lata! Dzięki za sukcesy i za klęski, bo wszystko, przyjęte z pokorą, zbliża nas do Niego.

A na jutro prosimy Cię, nasz Panie, o błogosławieństwo dla naszych dzieł. Abyśmy nie tylko sami wzrastali w wierze, ale przykładem dobrego życia ukazywali innym, naszym braciom i siostrom, Twoją miłosierną troskę o każdego człowieka.