Wzorem lat ubiegłych 13 maja 2014 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii kolejny cykl nabożeństw fatimskich. Od maja, kiedy to wspominamy MB Fatimską, aż do października, każdego 13 dnia miesiąca, możemy w Kosowie Lackim czynnie uczestniczyć w tych nabożeństwach. Należy wspomnieć, że zwyczaj ten wprowadził w kosowskiej parafii śp. ks. prałat Stanisław Kurek. Było to efektem nawiedzenia w 2007 r. Kosowa Lackiego przez kopię figury MB z Fatimy.

Nabożeństwa fatimskie, w których uczestniczy spora grupa parafian, mają swój stały przebieg. Rozpoczynają się wprowadzeniem figury, która na stałe stoi w prawej bocznej nawie świątyni. W trakcie Mszy św. figura Matki Bożej umieszczona jest na prezbiterium, przyozdobiona pięknymi kwiatami, które są darem Rycerstwa Niepokalanej. Kazania wygłaszane w czasie Eucharystii nawiązują głównie do historii objawień w Fatimie i ukazują ich aktualność. Również i tym razem ks. Proboszcz króciutko nawiązał do pierwszego ukazania się dzieciom  Słonecznej Pani. Wspomniał też, że to już 97. rocznica objawień, w których Maryja wzywała do nawrócenia i pokuty, a zarazem 33. rocznica zamachu na Jana Pawła II na Placu św. Piotra. Swoje rozważania ks. Proboszcz zakończył fragmentem kazania, które wygłosił papież Polak podczas pielgrzymki do Fatimy w 1982 r.: Staję, odczytując z drżeniem serca wezwanie do pokuty, do nawrócenia – wezwanie żarliwe Serca Maryi, które rozbrzmiewało w Fatimie 65 lat temu. To ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia jest nadal aktualne. Nawet jeszcze bardziej aktualne niż 65 lat temu. I jeszcze bardziej naglące. Następca Piotra staje tutaj jako świadek zagrożeń narodów ludzkości na miarę apokaliptyczną. Następca Piotra staje z tym większą wiarą w odkupienie świata. Jeśli więc ściska się serce odczuciem grzechu świata, także skalą zagrożeń, jakie w nim narasta – to samo ludzkie serce rozszerza się nadzieją: jeszcze raz oddać i zawierzyć świat Sercu Matki, zawierzyć zwłaszcza te ludy, które w szczególny sposób tego potrzebują.

Bezpośrednio po Mszy św. figura Matki Bożej jest niesiona przez wiernych w uroczystej procesji dookoła kościoła, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, a jeśli pada deszcz procesja odbywa się w świątyni. W jej trakcie odmawiana jest jedna część Różańca św., a poszczególnym tajemnicom towarzyszą rozważania. Tym razem zostały one przygotowane przez diakona Piotra, który odbywa w naszej parafii praktykę duszpastersko-katechetyczną przed święceniami prezbiteratu. Poszczególne tajemnice Różańca św. odmawiają księża, Rycerze Niepokalanej i ministranci. Tradycją stało się, że na zakończenie procesji figura do kościoła wnoszona jest przez mężczyzn.

Po odmówieniu Litanii Loretańskiej i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem figura znów w uroczystej procesji, przy śpiewie pieśni O Fatimska Pani, odnoszona jest na swoje stałe miejsce w świątyni. I tak dzieje się aż do 13 października.

Myślą przewodnią tych modlitewnych spotkań jest zawsze osobista i wspólnotowa odpowiedź na pytanie o nasze codzienne zaangażowanie w dzieło ratowania grzeszników przed potępieniem i o współpracę z Maryją w zbawczym dziele Jej Syna.