W sobotni poranek z Kosowa Lackiego wyruszyła 34-osobowa grupa pątników z kierownikiem i opiekunem duchowym ks. Karolem oraz z dk. Piotrem na najsłynniejsze na Mazowszu Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska, dawnego grodu książąt mazowieckich, leżącego na wysokim prawym brzegu Wisły między Warszawą i Płockiem, niedaleko Wyszogrodu. Wśród pielgrzymów znaleźli się członkowie wszystkich wspólnot parafialnych (i nie tylko): Akcji Katolickiej, Chóru z p. Organistą, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ministrantów i Służby Ołtarza oraz Rycerstwa Niepokalanej, z inicjatywy którego została zorganizowana pielgrzymka. Uczestnictwo w pielgrzymce było okazją do przeżycia krótkich rekolekcji, na które złożyło się uczestnictwo we Mszy św., udział w Misterium i zwiedzanie Muzeum Misyjnego w klasztorze.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej Pani Mazowsza, nazywanej przez pielgrzymów Jasną Górą Mazowsza. W Bazylice zebrały się liczne grupy pielgrzymkowe z różnych stron Polski (była również grupa pielgrzymów z Sokołowa Podlaskiego). W tygodniu, w którym świętowaliśmy Zwiastowanie NMP, trafiliśmy do kościoła czerwińskiego pod takim wezwaniem, w którym znajduje się cudowny obraz będący repliką rzymskiego obrazu z Bazyliki Santa Maria Maggiore. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia wysłuchaliśmy kazania, w którym kaznodzieja nie tylko rozważał fragment Ewangelii (Łk 18, 9-14) odnośnie tego, jak mamy się modlić, ale przedstawił również niektóre fakty z historii jednego z najstarszych Sanktuariów Maryjnych w Polsce. Mogliśmy usłyszeć, że XII-wieczna świątynia w Czerwińsku gościła nieraz królów polskich, m.in. Władysława Jagiełłę, który był w opactwie przed i po bitwie pod Grunwaldem.   

Po skończonej Mszy św., gdzie najpełniej doświadczamy miłości Ojca, która przejawia się w ofierze Krzyża, przeszliśmy do sali widowiskowej, w której o godz. 13.00 grupa aktorów i młodzież ze środowisk salezjańskich przedstawiła Misterium Pasyjne. Na wstępie okazało się, że w 2014 r. po długiej przerwie, postanowiono wrócić do kultywowania pięknej wielkopostnej formy spotkania ze sztuką, która ma poruszyć ludzkie serca i przygotować na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czerwińskie Misterium odgrywane na terenie XII-wiecznego opactwa należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Autorami tekstu i muzyki są salezjanie: ks. dr F. Harazim i ks. dr A. Hlonda. Pierwsze wykonanie tego 5-aktowego dramatu nastąpiło w Krakowie w 1931 r., a od 1949 r. Misterium trafiło do Czerwińska. Wpisało się w tradycję Mazowsza i było grane z niewielkimi przerwami przez nowicjuszy salezjańskich aż do likwidacji nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus.    

Przed udaniem się w drogę powrotną do Kosowa Lackiego trafiliśmy do Muzeum Misyjnego w klasztorze. Po muzeum zostaliśmy oprowadzeni przez p. Wiolę – świecką misjonarkę, która przebywała przez rok w Zambii w Afryce. W wystawowych gablotach zgromadzono liczne przedmioty z różnych krajów misyjnych, m.in. stroje i nakrycia głowy, instrumenty muzyczne, broń i przedmioty kultu religijnego. Do ciekawszych eksponatów obejrzanych przez nas można zaliczyć instrument muzyczny z pancernika, piłkę futbolową z bananowca, torebkę wykonaną z torebek foliowych, różańce wykonane z różnych przedmiotów oraz stuły z piór i sierści lamy. 

Czas pielgrzymki do i z Czerwińska spędziliśmy na wspólnej i indywidualnej modlitwie oraz pobożnych rozmowach z towarzyszami podróży. Jedna z dyskusji dotyczyła kwestii wyboru nowego ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Już przed rozpoczęciem Misterium dowiedzieliśmy się, że nowym biskupem został ks. prof. Tadeusz Pikus, a włączone w autokarze radio pozwoliło nam usłyszeć wypowiedziane przez niego pozdrowienia dla wiernych diecezji drohiczyńskiej. Dziękując Bogu za wiele pozytywnych wrażeń, które stały się naszym udziałem dzięki zorganizowanej pielgrzymce na Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej zawołajmy „Surrexit Dominus vere!”(Pan prawdziwie zmartwychwstał!).