Proboszcz

ks. kan. Paweł Anusiewicz

 

Wikariusze

ks. mgr Tomasz Łapiński

ks. mgr Grzegorz Zasłonka

 

 

Poprzedni proboszczowie 

ks. kan. mgr lic. Tomasz Pełszyk

ks. prał. Stanisław Kurek 

ks. Zygmunt Błoński

ks. Stanisław Domański 

ks. kan. Władysław Stępień