Back to Top

Słoneczna Pani. Świętowanie z Matką Bożą Fatimską w parafii Kosów Lacki

 

Wzorem lat ubiegłych 13 maja 2014 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii kolejny cykl nabożeństw fatimskich. Od maja, kiedy to wspominamy MB Fatimską, aż do października, każdego 13 dnia miesiąca, możemy w Kosowie Lackim czynnie uczestniczyć w tych nabożeństwach. Należy wspomnieć, że zwyczaj ten wprowadził w kosowskiej parafii śp. ks. prałat Stanisław Kurek. Było to efektem nawiedzenia w 2007 r. Kosowa Lackiego przez kopię figury MB z Fatimy.

Nabożeństwa fatimskie, w których uczestniczy spora grupa parafian, mają swój stały przebieg. Rozpoczynają się wprowadzeniem figury, która na stałe stoi w prawej bocznej nawie świątyni. W trakcie Mszy św. figura Matki Bożej umieszczona jest na prezbiterium, przyozdobiona pięknymi kwiatami, które są darem Rycerstwa Niepokalanej. Kazania wygłaszane w czasie Eucharystii nawiązują głównie do historii objawień w Fatimie i ukazują ich aktualność. Również i tym razem ks. Proboszcz króciutko nawiązał do pierwszego ukazania się dzieciom  Słonecznej Pani. Wspomniał też, że to już 97. rocznica objawień, w których Maryja wzywała do nawrócenia i pokuty, a zarazem 33. rocznica zamachu na Jana Pawła II na Placu św. Piotra. Swoje rozważania ks. Proboszcz zakończył fragmentem kazania, które wygłosił papież Polak podczas pielgrzymki do Fatimy w 1982 r.: Staję, odczytując z drżeniem serca wezwanie do pokuty, do nawrócenia – wezwanie żarliwe Serca Maryi, które rozbrzmiewało w Fatimie 65 lat temu. To ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia jest nadal aktualne. Nawet jeszcze bardziej aktualne niż 65 lat temu. I jeszcze bardziej naglące. Następca Piotra staje tutaj jako świadek zagrożeń narodów ludzkości na miarę apokaliptyczną. Następca Piotra staje z tym większą wiarą w odkupienie świata. Jeśli więc ściska się serce odczuciem grzechu świata, także skalą zagrożeń, jakie w nim narasta – to samo ludzkie serce rozszerza się nadzieją: jeszcze raz oddać i zawierzyć świat Sercu Matki, zawierzyć zwłaszcza te ludy, które w szczególny sposób tego potrzebują.

Bezpośrednio po Mszy św. figura Matki Bożej jest niesiona przez wiernych w uroczystej procesji dookoła kościoła, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, a jeśli pada deszcz procesja odbywa się w świątyni. W jej trakcie odmawiana jest jedna część Różańca św., a poszczególnym tajemnicom towarzyszą rozważania. Tym razem zostały one przygotowane przez diakona Piotra, który odbywa w naszej parafii praktykę duszpastersko-katechetyczną przed święceniami prezbiteratu. Poszczególne tajemnice Różańca św. odmawiają księża, Rycerze Niepokalanej i ministranci. Tradycją stało się, że na zakończenie procesji figura do kościoła wnoszona jest przez mężczyzn.

Po odmówieniu Litanii Loretańskiej i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem figura znów w uroczystej procesji, przy śpiewie pieśni O Fatimska Pani, odnoszona jest na swoje stałe miejsce w świątyni. I tak dzieje się aż do 13 października.

Myślą przewodnią tych modlitewnych spotkań jest zawsze osobista i wspólnotowa odpowiedź na pytanie o nasze codzienne zaangażowanie w dzieło ratowania grzeszników przed potępieniem i o współpracę z Maryją w zbawczym dziele Jej Syna.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Pielgrzymka do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej

 

W sobotni poranek z Kosowa Lackiego wyruszyła 34-osobowa grupa pątników z kierownikiem i opiekunem duchowym ks. Karolem oraz z dk. Piotrem na najsłynniejsze na Mazowszu Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska, dawnego grodu książąt mazowieckich, leżącego na wysokim prawym brzegu Wisły między Warszawą i Płockiem, niedaleko Wyszogrodu. Wśród pielgrzymów znaleźli się członkowie wszystkich wspólnot parafialnych (i nie tylko): Akcji Katolickiej, Chóru z p. Organistą, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ministrantów i Służby Ołtarza oraz Rycerstwa Niepokalanej, z inicjatywy którego została zorganizowana pielgrzymka. Uczestnictwo w pielgrzymce było okazją do przeżycia krótkich rekolekcji, na które złożyło się uczestnictwo we Mszy św., udział w Misterium i zwiedzanie Muzeum Misyjnego w klasztorze.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej Pani Mazowsza, nazywanej przez pielgrzymów Jasną Górą Mazowsza. W Bazylice zebrały się liczne grupy pielgrzymkowe z różnych stron Polski (była również grupa pielgrzymów z Sokołowa Podlaskiego). W tygodniu, w którym świętowaliśmy Zwiastowanie NMP, trafiliśmy do kościoła czerwińskiego pod takim wezwaniem, w którym znajduje się cudowny obraz będący repliką rzymskiego obrazu z Bazyliki Santa Maria Maggiore. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia wysłuchaliśmy kazania, w którym kaznodzieja nie tylko rozważał fragment Ewangelii (Łk 18, 9-14) odnośnie tego, jak mamy się modlić, ale przedstawił również niektóre fakty z historii jednego z najstarszych Sanktuariów Maryjnych w Polsce. Mogliśmy usłyszeć, że XII-wieczna świątynia w Czerwińsku gościła nieraz królów polskich, m.in. Władysława Jagiełłę, który był w opactwie przed i po bitwie pod Grunwaldem.   

Po skończonej Mszy św., gdzie najpełniej doświadczamy miłości Ojca, która przejawia się w ofierze Krzyża, przeszliśmy do sali widowiskowej, w której o godz. 13.00 grupa aktorów i młodzież ze środowisk salezjańskich przedstawiła Misterium Pasyjne. Na wstępie okazało się, że w 2014 r. po długiej przerwie, postanowiono wrócić do kultywowania pięknej wielkopostnej formy spotkania ze sztuką, która ma poruszyć ludzkie serca i przygotować na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czerwińskie Misterium odgrywane na terenie XII-wiecznego opactwa należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Autorami tekstu i muzyki są salezjanie: ks. dr F. Harazim i ks. dr A. Hlonda. Pierwsze wykonanie tego 5-aktowego dramatu nastąpiło w Krakowie w 1931 r., a od 1949 r. Misterium trafiło do Czerwińska. Wpisało się w tradycję Mazowsza i było grane z niewielkimi przerwami przez nowicjuszy salezjańskich aż do likwidacji nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus.    

Przed udaniem się w drogę powrotną do Kosowa Lackiego trafiliśmy do Muzeum Misyjnego w klasztorze. Po muzeum zostaliśmy oprowadzeni przez p. Wiolę – świecką misjonarkę, która przebywała przez rok w Zambii w Afryce. W wystawowych gablotach zgromadzono liczne przedmioty z różnych krajów misyjnych, m.in. stroje i nakrycia głowy, instrumenty muzyczne, broń i przedmioty kultu religijnego. Do ciekawszych eksponatów obejrzanych przez nas można zaliczyć instrument muzyczny z pancernika, piłkę futbolową z bananowca, torebkę wykonaną z torebek foliowych, różańce wykonane z różnych przedmiotów oraz stuły z piór i sierści lamy. 

Czas pielgrzymki do i z Czerwińska spędziliśmy na wspólnej i indywidualnej modlitwie oraz pobożnych rozmowach z towarzyszami podróży. Jedna z dyskusji dotyczyła kwestii wyboru nowego ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Już przed rozpoczęciem Misterium dowiedzieliśmy się, że nowym biskupem został ks. prof. Tadeusz Pikus, a włączone w autokarze radio pozwoliło nam usłyszeć wypowiedziane przez niego pozdrowienia dla wiernych diecezji drohiczyńskiej. Dziękując Bogu za wiele pozytywnych wrażeń, które stały się naszym udziałem dzięki zorganizowanej pielgrzymce na Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej zawołajmy „Surrexit Dominus vere!”(Pan prawdziwie zmartwychwstał!).

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej - Galeria

DSC02198
DSC02199
DSC02202
DSC02201

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 3 z 3