Kosowskie Anioły

         Adwent, to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Okres ten zachęca nas, abyśmy nie tylko pomyśleli o sobie, ale także o drugim człowieku. Szczególnie o osobach samotnych, starszych, chorych, ubogich, dzieciach. Kosowscy parafianie mają wrażliwe serca i włączyli się w różnorodne akcje charytatywne organizowane w tym czasie. Wśród tych akcji były "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom", zbiórka żywności "Tak pomagam', zbiórka artykułów "Od serca", "Świąteczna paczka", "Zostań Aniołem". Dziękujemy wszystkim za okazane serce oraz wolontariuszom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wszystkich akcji.