Pożegnanie ks. Karola Biegluka

Ks. Biskup Tadeusz Pikus dokonał zmian w składzie duszpasterzy naszej parafii: we wtorek kończy swoje posługiwanie ks. Karol Biegluk, a od środy rozpoczyna pracę ks. Mariusz Szymanik. Ks. Biskup odpowiedział pozytywnie na prośbę ks. Karola i pozwolił mu podjąć przygotowanie kandydackie na żołnierza zawodowego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po ukończeniu przygotowania będzie pracował w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Bardzo dziękujemy Ks. Karolowi za jego prawie pięcioletnią pracę wśród nas. Był wikariuszem, katechetą, opiekunem Rycerstwa Niepokalanej, wolontariuszy Caritas, młodzieży działającej przy parafii, organizował wakacyjne Tygodnie Bożej Radości. Oprócz tego kontynuował studia doktoranckie na UKSW w Warszawie. Był odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej. Resztę wie tylko Pan Bóg! Bardzo za to wszystko dziękujemy i życzymy ks. Karolowi Bożej opieki w dalszym kapłańskim posługiwaniu! Ks. Mariusza wszyscy już znają. Witamy go w naszej wspólnocie i zapewniamy o modlitwie oraz współpracy w dziełach, które będzie podejmował!