INTENCJE MSZALNE

12 - 18 lutego 2018 r.

                                                                                           

PONIEDZIAŁEK - 12.02

7.00

†Mariannę Dąbrowską (greg. 15)

of. Dzieci

7.00

†Macieja Mroza (7. dz.)

of. Rodzina

7.30

†Józefa Bieńkowskiego (7. r.), Jerzego, Władysława,

Wiesława, Janinę i zm. Rodziców obojga stron

 

16.45

17.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

†Danielę Wiśniewską, zm. Rodziców i Chrzestnych obojga stron oraz dusze cierpiące w czyśćcu

 

of. Janusz Wiśniewski

17.00

†Mariannę Żurawską, Wacława i Aleksandrę

of. Kazimierz Kapusta

 

WTOREK - 13.02

 

7.00

†Ryszarda Domańskiego

of. Pracownicy PKS

7.30

†Ks. Zygmunta Ryciaka, zm. Rodziców - Annę i Franciszka oraz ks. Tadeusza Ryciaka

of. Siostrzenica

7.30

†Mariannę Dąbrowską (greg. 16)

 

17.00

†Lucjana Pisarka (9. r.), Henryka, Tadeusza, Krzysztofa,

zm. Rodziców i Dziadków

of. Stanisława Pisarek

 

ŚRODA - 14.02 - Środa Popielcowa; początek Wielkiego Postu

 

7.00

†Salomeę Borową (30. dz.)

of. Rodzina

7.00

†Mariannę Dąbrowską (greg. 17)

 

8.00

Za zm. Rodziców obojga stron, zm. Józefa Antoniaka,

Leszka Dudka, Grzegorza i Radosława Adamczyków

oraz Józefa Gołębiewskiego

of. Mieczysław Adamczyk

10.00

†Stanisława Mateusiaka i Mariana Karendysa (r. śm.)

of. Jadwiga Mateusiak

17.00

†Krzysztofa Wesołowskiego (20. r.)

 

 

CZWARTEK - 15.02

 

7.00

†Zofię, Paulinę, Wacława i Franciszka Adamczyków

of. Eugeniusz Rytel

7.30

†Tadeusza (2. r.), Józefę, i Aleksandra Stefańczuków

of. Rodzina

7.30

†Mariannę Dąbrowską (greg. 18)

 

17.00

O błog. Boże dla całej Rodziny, o opiekę Matki Najśw.

i wszelkie łaski potrzebne w codziennym życiu

of. Wanda Jakubik

 

PIĄTEK - 16.02

 

7.00

†Tadeusza Szymanika

of. Żona z córką

7.30

†Mariannę Dąbrowską (greg. 19)

 

16.15

17.00

Droga krzyżowa; Koronka do Miłosierdzia Bożego

†Juliana Jakubika (z racji urodzin i imienin)

 

of. Jadwiga Jakubik

17.00

†Lucjana i Annę Mąków, Mieczysława, Zenona, Józefa

i zm. z rodz. Sopelewskich

of. Barbara Sopelewska

 

SOBOTA - 17.02

 

7.00

O zdrowie dla Wioletty, Boże błog. i wszelkie łaski

 

7.00

O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla Tadeusza

 

7.30

†Ks. Jana Jakubaszka

 

7.30

†Mariannę Dąbrowską (greg. 20)

 

17.00

†Renatę Piaścik (9. r.)

of. Eugenia Kędzior

17.00

†Arkadiusza (3. r.), Wacława i Magdalenę Kanciałów

of. Rodzina

 

NIEDZIELA - 18.02 - I niedziela Wielkiego Postu

 

8.00

†Antoniego Częścika (2. r.)

of. Rodzina

8.00

†Mariannę Dąbrowską (greg. 21)

 

10.00

 

Za Parafian

Gorzkie żale

 

12.00

†Tadeusza Żochowskiego (15. r.), zm. Dziadków i Rodzeństwo

of. Jadwiga Żochowska

12.00

†Danutę Wojtkowską (z racji imienin)

 

17.00

†Zbigniewa (z racji imienin), Jadwigę i Kazimierza Stańczuków

of. Teresa Stańczuk

 

 

Kaplica w Rytelach-Wszołkach

 

NIEDZIELA - 11.02 - 6. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Jarosława, Jana, Leontynę, zm. Braci Michałowskich i Rodziców Składanowskich - of. Barbara Składanowska

 

NIEDZIELA - 18.02 - 1. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

..................................................................................................... - of. Miron Rytel

 

NIEDZIELA - 25.02 - 2. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

....................................................................................... - of. Regina Zawistowska

 

PIĄTEK - 02.03 - I piątek

 

 

 

15.30

..................................................................................... - of. Jadwiga Zawistowska

 

NIEDZIELA - 04.03 - 3. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

†Mariana Wrzoska (18. r.) i Annę, Karola Złotkowskiego i zm. z rodz. Wrzosków - of. Magdalena Królikowska

 

PIĄTEK - 09.03 - 1. dzień rekolekcji

 

 

 

15.30

....................................................................................... - of. Teresa Laskowiecka

 

NIEDZIELA - 11.03 - 4. niedziela Wielkiego Postu; zakończenie rekolekcji

 

 

 

9.00

............................................................................................. - of. Regina Harasim

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 11.02 - 6. niedziela zwykła

 

 

 

11.00

†Wacławę Osińską (2. r.), Tadeusza, zm. Dziadków Osińskich i Matusików, Romana i Monikę Śniarowskich oraz Jadwigę Kabat - of. Urszula Bielińska

 

 

NIEDZIELA - 18.02 - 1. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

W 18. r. urodzin Adriana Dobrowolskiego: o Boże błog., obfitość darów Ducha Świętego, opiekę Matki Najśw. i św. Patrona oraz wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu - of. Rodzice i Rodzeństwo

 

 

 

NIEDZIELA - 25.02 - 2. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

†Józefa Adamczyka (4. r.) - of. Żona

 

PIĄTEK - 02.03 - I piątek

 

 

 

15.30

W 18. r. urodzin Macieja: o Boże błog. (...) - of. Rodzice i Rodzeństwo

 

NIEDZIELA - 04.03 - 3. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

........................................................................................ - of. Zofia Korzeniewska

 

SOBOTA - 10.03 - 2. dzień rekolekcji

 

 

 

15.30

........................................................................................ - of. ...............................

 

NIEDZIELA - 11.03 - 4. niedziela Wielkiego Postu; zakończenie rekolekcji

 

 

 

9.00

†Henryka Dobrowolskiego (9. r.) - of. Rodzina