29 listopada 2015 r. do rąk czytelników trafiła kolejna interesująca publikacja o Kosowie Lackim. Bardzo wartościowa, bo jej opublikowanie było efektem współpracy wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób i instytucji. Efekt tego współdziałania jest imponujący,  jak na możliwości tak niewielkiej społeczności. W książce „Młodzi o Kosowie” znalazły się prace dzieci i młodzieży nadesłane na konkurs „Młodzi o Kosowie” o nagrodę pieniężną im. Feliksa Wolińskiego. Dużą wartość poznawczą ma przedmowa, która została zamieszczona przed pracami dzieci i młodzieży autorstwa Artura Ziontka, historyka literatury, pod którego redakcją naukową książka się ukazała. We wstępie redaktor przedstawił ideę nagrody im. Feliksa Wolińskiego, która jest przyznawana w Kosowie Lackim od 2012 r. W drugiej części wprowadzenia Artur Ziontek napisał o Feliksie, Janie i Macieju Wolińskich, których serdeczna sympatia do Kosowa dała tak wspaniałe rezultaty i rokuje pozytywnie na przyszłość, bo przed nami kolejne edycje konkursowe. Wydawcą zbioru tekstów pisanych prozą o Kosowie i o okolicznych miejscowościach jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim, gdzie książeczkę można nabyć.  

Poniżej krótki fragment z książki „Młodzi o Kosowie” autorstwa Artura Ziontka: