25 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

1.       20 września, we wtorek – wspomnienie świętych męczenników koreańskich Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.

 

2.       21 września, we środę – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

 

3.        23 września, w piątek – wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera. Jest to szczególny Patron naszej parafii, gdyż w ołtarzu, na którym sprawowana jest Msza św. wmurowane są relikwie tego świętego.

 

4.       25 września, w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 – spotkanie organizacyjne kandydatów do bierzmowania.

 

5.       Dekretem Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka z dniem 1 września 2022 r. na terenie Diecezji Drohiczyńskiej wprowadzono Indeks uczestnika lekcji religii.

Indeks został sprawdzony przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Otrzymał również pozytywną opinię Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Będzie on obowiązywał uczniów w szkołach podstawowych w klasach VII i VIII oraz we wszystkich  klasach szkół ponadpodstawowych od pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

Indeks uczestnika lekcji religii jest wewnętrznym dokumentem kościelnym. Należy on do ucznia i dokumentuje jego udział w szkolnej lekcji religii. Zawiera pisemne potwierdzenie obecności na zajęciach, a także ocenę z religii katolickiej na koniec każdego semestru nauki. Na prośbę władz kościelnych uczeń legitymuje się indeksem podczas wizyty duszpasterskiej, przygotowania do przyjęcia sakramentów w parafii, czy ubiegania się o zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego i świadka bierzmowania.

Indeksy, młodzieży z parafii uczącej się w Kosowie, zostaną rozdane w szkołach, a młodzież, która uczy się poza parafią, szczególnie – poza diecezją, odbierze je w kancelarii parafialnej.

 

6.       Serdecznie dziękujemy nowożeńcom: Magdalenie Kapuście i Michałowi Dudzińskiemu oraz Izabeli Kołek i Maciejowi Małyszowi, za kwiaty do dekoracji kościoła.