Back to Top

Grodzisk i Seroczyn Sterdyński na trasie nowo wytyczonego Szlaku Unitów Sokołowskich

Przez teren dekanatu sokołowskiego, drohiczyńskiego, a także dekanatu sterdyńskiego wiedzie nowo otwarty szlak turystyczny. Pierwszy szlak Unitów w Polsce liczy sobie około 100 km, jest dobrze oznakowany, a przy kluczowych jego obiektach zamontowano tablice informacyjne. Mam nadzieję, że zamieszczone w Galerii zdjęcia i relacja z otwarcia Szlaku Unitów Sokołowskich zachęcą wiele osób do wyruszenia w podróż śladami Unitów Sokołowskich, tym bardziej, że zbliża się czas wakacyjno-urlopowy. Dla zainteresowanych dodam, że w ramach projektu wytyczenia i oznakowania Szlaku wydano drukiem mapę Szlaku i Przewodnik turystyczny. Wierzę też, że wzrośnie świadomość tego, że Unici byli częścią tej ziemi, którą zamieszkujemy. Tak, bowiem się stało w moim przypadku po wzięciu udziału w uroczystym otwarciu Szlaku.

P1050048
P1050049
P1050050
P1050051
P1050052
P1050053
P1050054
P1050055
P1050056
P1050057
P1050058
P1050059
P1050060
P1050061
P1050062
P1050063
P1050064
P1050065
P1050066
P1050067

Uroczyste otwarcie Szlaku Unitów Sokołowskich nastąpiło 8 maja 2015 w Sokołowskim Ośrodku Kultury. W trakcie pierwszej części uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 12.00, prowadzący Pani Maria Koc i Pan Jacek Odziemczyk przedstawili na konferencji pt. „Unici na Podlasiu Zachodnim” historię Unitów na Ziemi Sokołowskiej. W jej trakcie odbyły się: projekcja filmu dokumentalnego, wykład historyczny i prezentacja szlaku.

Licznie zgromadzeni w Sali widowiskowej SOK słuchacze dowiedzieli się od Marii Koc – senator RP – jak doszło do wytyczenia szlaku. Była dyrektor SOK mówiła, że „Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski”, którego jest członkiem Zarządu, postanowiła zachować pamięć o Unitach, którzy pięknie zapisali się na kartach historii Ziemi Sokołowskiej i są przodkami wielu współczesnych mieszkańców tych ziem. Stąd też zrodził się pomysł wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego, który łączy zachowane na tym terenie materialne pamiątki z nim związane. Było to możliwe dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków unijnych i współpracy z „Lokalną Grupą Działania Tygiel Doliny Bugu”.

Następnie zebrani w SOK wysłuchali wykładu Jacka Odziemczyka o historii Unitów, którzy niegdyś licznie zamieszkiwali Sokołów Podlaski i wiele wsi w powiecie sokołowskim. Unici byli przez kilka wieków jedną z najliczniejszych grup wyznaniowych na terenie Ziemi Sokołowskiej. Ta sytuacja znajdowała nawet swój wyraz w nazwach miejscowości. I tak był np. Kosów Lacki i Kosów Ruski, bo przodkami ludności wyznania unickiego byli Rusini, którzy w XIV i XV wieku kolonizowali Podlasie na równi z ludnością z Mazowsza. Z wykładu obecni na spotkaniu dowiedzieli się, że po ludności unickiej, która w XIX wieku została pozbawiona siłą swojego wyznania przez rosyjskich zaborców pozostało niewiele materialnych pamiątek. Głównie są to dawne drewniane cerkwie unickie (jedna murowana), a obecnie katolickie kościoły.

Na zakończenie pierwszej części spotkania pani senator zaprezentowała poszczególne obiekty wchodzące w skład Szlaku. I tak szlak zaczyna się w Sokołowie Podlaskim na Skwerze Unitów Podlaskich, w miejscu gdzie dawniej stała ich cerkiew. Dalej wiedzie do miejscowości, w których zachowały się piękne świątynie unickie: do Rogowa, Szkopów, Sawic, Gródka, Seroczyna, Grodziska i kończy się w Sokołowie Podlaskim przy grobie księdza Zatkalika. Po drodze czekają nas nie tylko zabytkowe kościółki, ale też urokliwe krajobrazy nadbużańskie i ciekawe obiekty turystyczne. – tak w imieniu członków Zarządu LOT WGL napisała w przewodniku pt. Szlak Unitów Sokołowskich, który został wydany z okazji otwarcia Szlaku.

W drugiej części spotkania chętni mieszkańcy powiatu oraz przedstawiciele warszawskich biur podróży udali się dwoma autokarami na wycieczkę. Rozpoczęła się ona po godz. 14.00 od Skweru Unitów Podlaskich i zakończyła o godz. 20.00 w Sokołowie na ul. Bartoszowej przy nagrobku ks. Zatkalika. W trakcie 6-godz. podróży jej uczestnicy zwiedzili dawne świątynie unickie w Rogowie, Szkopach, Sawicach i Gródku oraz obejrzeli z zewnątrz kościół w Grodzisku. Dawne świątynie unickie a obecnie kościoły katolickie są w bardzo dobrym stanie, a we wnętrzach zachowały się elementy wystroju charakterystycznego dla cerkwi unickich. Rolę przewodnika w trakcie zwiedzania świątyń pełniła pani Aneta Kułak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku, a o męczeństwie ludności wyznania unickiego po likwidacji Unii Brzeskiej opowiadał historyk Jacek Odziemczyk. Cytował on zachowane dane o brutalnych prześladowaniach z książki pt. Martyrologium czyli męczeństwo Unii Św. na Podlasiu wydanej w Krakowie w 1905 r.

W Gródku z uczestnikami wycieczki spotkał się ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Biskup senior diecezji drohiczyńskiej również podzielił się swoją wiedzą na temat Unitów na Podlasiu. Pomimo nieprzygotowania ks. biskupa, (jak sam na jego zakończenie powiedział), zebrani w świątyni w Gródku mogli wysłuchać ponad 20 min. wykładu. W przepięknie położonym nad Bugiem ośrodku wypoczynkowym w Gródku organizatorzy uroczystości zaplanowali krótki odpoczynek, gdzie odbyło się ognisko i grill. Pełni niezapomnianych wrażeń i bogatsi o wiedzę o regionie uczestnicy wycieczki rozstali się na dawnym cmentarzu unickim przy grobie rodzinny Zatkalików, paruchów cerkwi sokołowskiej, czyli unickich proboszczów.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Poświęcenie pól w parafii Kosów Lacki maj 2015

W dniach od 1 do 16 maja w naszej parafii według wyznaczonego grafiku odbyło się błogosławieństwo pól. W kosowskiej parafii zachowała się tradycyjna forma obrzędu poświęcenia pól. Procesja do 4 udekorowanych stacji zwanych ołtarzami najczęściej odbywa się w maju, w okresie najbujniejszego wzrostu roślin. Już tylko w nielicznych parafiach w Polsce kapłan wraz z mieszkańcami poszczególnych miejscowości wędruje pomiędzy polami i łąkami.

P1050170
P1050171
P1050173
P1050174
P1050175
P1050176
P1050177
P1050178
P1050179
P1050180
P1050181
P1050182
P1050183
P1050185
P1050186
P1050192
P1050194
P1050195
P1050196
P1050197

Mieszkańcy miejskiej wspólnoty parafialnej ul. Nowej, Kolejowej i przyległych spotkali się 15 maja o godz. 16.30 przy kościele parafialnym. Niewielki orszak procesyjny pod przewodnictwem ks. Karola, z krzyżem ruszał ze śpiewem religijnych pieśni i litanii do Wszystkich Świętych do kolejnych czterech stacji. Nasza wędrówka wiodła kolejno następującymi ulicami: Towarową, Kolejową i Nową, Zgromadzeni coraz liczniej w miarę podążania do kolejnych stacji przy umajonych kwiatami kapliczkach i krzyżach modliliśmy się kolejno o:

  1. błogosławieństwo Boże dla każdej pracy, a szczególnie dla pracy rolnika;

  2. pomyślne urodzaje i zbiory;

  3. odwrócenie nieszczęść;

  4. zgodę, miłość i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców.

Po modlitwie, odśpiewaniu określonej suplikacji i odczytaniu Ewangelii następował moment święcenia pól. Półtoragodzinną błagalną procesję zwieńczyliśmy uczestnictwem w Eucharystii sprawowanej w naszej intencji w parafialnym kościele.

Święcenie pól było dla gospodarzy ważną ceremonią, wynikającą z porządku czasu zasiewu i próby zabezpieczenia urodzaju płodów rolnych. Wiosennym wytężonym pracom polowym towarzyszyły wspólne, ogólnowioskowe procesje błagalne, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski. Niestety coraz mniej osób uczestniczy w tych praktykach, co da się zauważyć oglądając fotografie zamieszczone w Galerii. Według opinii ks. Pawła Siedlanowskieg: Przyczyn jest kilka: niewiele osób mieszkających na wsi zajmuje się uprawą roli, wielu nie znajduje w sobie motywacji, by uczestniczyć w czymś, czego do końca nie rozumie i co bardziej kojarzy się im z piknikiem niż wydarzeniem religijnym. Zatarła się prawda, że Bóg jest dawcą i źródłem wszelkiego życia. Bardziej skłonni jesteśmy wierzyć, że na obfitość plonów ma wpływ odpowiednie nawożenie, uprawa, opryski, pogoda, wyposażenie techniczne gospodarstwa. I wreszcie, co najistotniejsze: zagubiło się właściwe rozumienie błogosławieństwa. Często ma ono w powszechnym rozumieniu wymiar komercyjny, zabobonny, daleki od istoty. Jest nim wpisana starotestamentalna relacja: coś za coś. W ten sposób zamiast prowadzić do Boga, staje się murem, który skutecznie od Niego oddziela.

Postarajmy się zatem w kolejnych latach liczniej uczestniczyć, by ta piękna tradycja była zachowana właściwie.

 
 
 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Rocznica I Komunii Świętej A.D.2015

Każdego roku – zwykle w maju – dzieci po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Pokuty i po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczą w Eucharystii. W tym roku w diecezji drohiczyńskiej ze względu na reformę ”sześciolatkową” I Komunie św. nie odbyły się. Miały miejsce jedynie Rocznice I Komunii św., bo ważne w życiu wydarzenia zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W naszej parafii Uroczystość Rocznicy I Komunii św. odbyła się 31 maja 2015r. w liturgiczną Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzięki wspólnej pracy m.in. ks. Karola, pań Katechetek Bożeny i Teresy oraz rodziców Rocznica miała charakter odświętny.

Mszę św. o godz. 12.00 w intencji 44. dzieci z klas III odprawił ks. Karol. Dzieci stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idąc w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament przeżyły radosne chwile, które towarzyszyły im ponad rok temu, gdy 18 maja 2014 r.po raz pierwszy przyjęły I Komunię św.Przeżywając Uroczystość Trójcy św. módlmy się do Boga w trzech Osobach, niech Ojciec i Syn i Duch Święty prowadzi nasze dzieci przez życie, karmiąc je na tej drodze swoim Ciałem i swoją Krwią. 

20150000
20150001
20150002
20150003
20150004
20150005
20150006
20150007
20150008
20150010
20150011
20150012
20150013
20150014
20150015
20150016
20150017
20150018
20150019
20150020

fot. Jarosław Zaranek

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej A.D. 2015

P1050515
P1050516
P1050517
P1050519
P1050520
P1050521
P1050522
P1050523
P1050524
P1050525
P1050526
P1050527
P1050528
P1050529
P1050530
P1050531
P1050532
P1050533
P1050534
P1050535

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Dzień Podlasia w Kosowie Lackim A.D. 2015

We środę 10 czerwca w naszej wspólnocie parafialnej odbył się Dzień Podlasia. Został on ustanowiony na pamiątkę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 r. w Drohiczynie. Szesnasta rocznica Jego przybycia do naszej diecezji – zgodnie z prośbą ks. bpa Tadeusza Pikusa – była obchodzona po raz pierwszy nie tylko w Drohiczynie, ale i w wielu parafiach naszej diecezji. Głównym organizatorem kosowskiego Dnia Podlasia „na ludowo” był ks. Karol.

 

O godz. 17.00 w Kosowie Lackim zabiły dzwony, bo niegdyś właśnie o tej godzinie wylądował w Drohiczynie helikopter z Ojcem Świętym na pokładzie. W kościele parafialnym o godz. 18.00 koncelebrowana była Msza św. m.in. w intencji dziękczynnej za wszelkie łaski Boże udzielone naszej parafii, z prośbą o owocne przeżycie Misji św. (za wstawiennictwem św. Jana Pawła II). Ksiądz Marcin w skierowanym do nas słowie przypomniał wizytę papieża w Drohiczynie. Na zakończenie kazania wspólnie odśpiewaliśmy jedną zwrotkę i refren papieskiej pieśni Abba Ojcze. Po Mszy św. licznie zebrani w kościele wierni uczestniczyli w Nieszporach o Najświętszym Sakramencie i procesji Eucharystycznej.

Na drugą część uroczystości przeszliśmy na plac przy domu parafialnym. Animujący całe spotkanie plenerowe ks. Marcin rozpoczął je od krótkiej modlitwy, a później po raz drugi tego dnia zaśpiewaliśmy Abba Ojcze. Potem ze swoimi artystycznymi programami wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz młodzież i dorośli przygotowani przez ks. Marcina. Zespół Biedroneczki, kierowany przez p. Hanię Ratyńską, przepięknie wykonał kilka utworów ludowych. Dużym atutem występu dzieci z klasy III b były stroje i wianki na głowach z żywych kwiatów uplecione przez p. Annę Ratyńską i autorkę tego tekstu. W trakcie radosnego występu młodzieży bawiliśmy się wspólnie, a następnie wysłuchaliśmy kilku pieśni ludowych w wykonaniu chóru Sama słodycz, który tego dnia miał swój udany debiut. Dzięki licznym ofiarodawcom i ludziom dobrej woli wieczorne spotkanie integracyjne mogło się odbyć przy grillu i słodkim ciastku.

Gdy odśpiewaliśmy pieśń W dolinie Góry Zamkowej, do naszej nie za ogromnej, ale bardzo wesołej wspólnoty parafialnej dołączył ks. Proboszcz, który właśnie powrócił z Drohiczyna. Wysłuchaliśmy jego gorącej relacji z głównych obchodów Dnia Podlasia w samym sercu naszej diecezji. Ks. Tomasz zaakcentował słowa o wierności w życiu, które ks. bp senior Stanisław Stefanek, pasterz diecezji łomżyńskiej wypowiedział w swoim kazaniu w katedrze. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i Barki – ulubionej pieśni religijnej św. Jana Pawła II – udaliśmy się do naszych domów w dobrych humorach i z myślą, że wkrótce musimy się spotkać ponownie.

Ogromne podziękowania należą się każdemu, kto choćby w minimalnym stopniu przyczynił się do zorganizowania Dnia Podlasia w takim kształcie i wszystkim, którzy uczestniczyli w radosnym świętowaniu. Serdeczne podziękowania wypowiedział ks. Proboszcz w trakcie niedzielnych ogłoszeń parafialnych:

Dziękujemy za wszelkie zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie w naszej parafii 10 czerwca 16. r. wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie oraz Dnia Podlasia. Szczególne podziękowania należą się dzieciom i dorosłym – śpiewającym w czasie spotkania przy plebanii, młodzieży i ks. Marcinowi, animującemu tę część uroczystości. Wdzięczni jesteśmy sponsorom – Zakładom Mięsnym Zakrzewscy, Zakładom Mięsnym Świderscy oraz indywidualnym ofiarodawcom. Dziękujemy Rycerstwu Niepokalanej, paniom, które przygotowywały poczęstunek i obsłudze „technicznej”. Dziękujemy wreszcie ks. Karolowi, który całość organizował.

Ksiądz Proboszcz zaapelował też do wszystkich zainteresowanych, aby w Kosowie Lackim w następnych latach kontynuowano Dzień Podlasia w rozszerzonej formule, tj. z udziałem władz samorządowych, instytucji kulturalnych i szkół.

P1050602
P1050603
P1050604
P1050605
P1050606
P1050607
P1050608
P1050609
P1050610
P1050611
P1050612
P1050613
P1050614
P1050615
P1050616
P1050617
P1050618
P1050619
P1050620
P1050621

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała A.D.2015

P1050717
P1050718
P1050719
P1050720
P1050721
P1050723
P1050724
P1050725
P1050726
P1050727
P1050728
P1050729
P1050731
P1050733
P1050734
P1050735
P1050737
P1050739
P1050740
P1050741

Drukuj Drukuj E-mail E-mail