Boże Narodzenie A.D. 2016

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan.”

(Łk 2, 11)

 

Ludowi owładniętemu grzechem jawi się Zwycięzca nad każdym złem, człowiekowi znękanemu troskami ukazuje się wcielone Dobro, społecznościom podzielonym przez ducha nienawiści darowany jest Pokój, którego „świat dać nie może”… Niosącym te łaski jest sam Boży Syn, który zechciał zamieszkać wśród nas, przyjmując naszą naturę.

Napełnieni Dobrą Nowiną otrzymujemy zadanie, by ją nieść i opowiadać aż po krańce ziemi. Niech Jezus – Słowo posłane przez Ojca dla objawienia Miłości, ponad którą nie ma nic większego, udzieli nam mocy ducha do życia według zasad Ewangelii i zaszczepiania jej wszędzie tam, gdzie dotąd nie dotarła. Niech nowo narodzony Emmanuel codziennie nam przypomina, że naprawdę jest i zawsze będzie „Bogiem z nami” i „Bogiem dla nas”!

 

Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego!

Księża posługujący w Kosowie Lackim