Duchowe pielgrzymowanie 2016

W czasie trwania XXVI Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę, od 1 do 14 sierpnia, w naszej kosowskiej parafii, jak i w całej diecezji drohiczyńskiej, kilkanaście osób uczestniczyło w symbolicznym jej towarzyszeniu. Formalnie bycie duchowym pielgrzymem oznacza wypełnienie kilku wymagań i złożenie dobrowolnej ofiary pieniężnej. Duchowy Pielgrzym, nie mogąc pielgrzymować pieszo, łączył się z Pielgrzymką poprzez:

1.       Codzienne odmówienie Modlitwy Pielgrzyma;

2.       Codzienną modlitwę jedną tajemnicą Różańca Świętego;

3.       Codzienne nawiedzenie kościoła lub jeśli nie jest to możliwe dobrowolną modlitwę przed obrazem Matki Bożej;

4.       Dobrowolne wyrzeczenie w pewnej intencji.

Forma tegorocznego pielgrzymowania w parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim – z inicjatywy ks. Mariusza – była urozmaicona i bardziej dynamiczna. Prawie każdego dnia po zakończonej Mszy Św. wieczornej w kościele słuchaliśmy rozważań przygotowanych na dany dzień pielgrzymkowy, a następnie odmawiana była Modlitwa Pielgrzyma. Następnie za niesionym Krzyżem wychodziliśmy na zewnątrz, śpiewając jedną pieśń maryjną. Później wędrowaliśmy wokół świątyni i śpiewaliśmy jedną dziesiątkę Różańca Św. Temu naszemu śpiewaniu niemal zawsze towarzyszył akompaniament ks. Marcina na gitarze. Doniosłości i piękna spotkaniu modlitewnemu dodawał także głos trąbki w wykonaniu Pana Jerzego Mielaniuka, a raz nawet gra na akordeonie Pana Waldemara Dyoniziaka. Wymiary naszego kościoła pozwalały na bez mała odśpiewanie całej dziesiątki Różańca Św. Na zakończenie naszego nabożeństwa gromadziliśmy się przy Krzyżu papieskim, stając wokół niego. Przed uzyskaniem Błogosławieństwa Bożego wsłuchiwaliśmy się w krótkie rozważania wygłaszane przez ks. Proboszcza. Refleksje ks. Tomasza dotyczyły głównie postaci świętych, których w tych dniach wspominaliśmy.

Przed udaniem się do domów łączyliśmy się z pątnikami podążającymi do Częstochowy, wyśpiewując Apel Jasnogórski, a głos trąbki sprawiał, że czuliśmy się tak jakbyśmy byli w Jasnogórskiej Kaplicy. Żegnając się, mówiliśmy do siebie krótkie „Dobranoc”. 13 sierpnia odbyło się tradycyjnie Nabożeństwo fatimskie, któremu przewodniczył ks. Paweł Badura. Po raz ostatni spotkaliśmy się na modlitwie w niedzielę 14 sierpnia po Sumie.

Forma tegorocznego pielgrzymowania duchowego spodobała się jego uczestnikom. Warto było coś zmienić. Frekwencja dopisała, szczególnie w drugim tygodniu, więc może taka postać pielgrzymowania powinna mieć swoją kontynuację w przyszłości. 

P1130433
P1130434
P1130435
P1130437
P1130438
P1130439
P1130440
P1130441
P1130442
P1130443
P1130527
P1130528
P1130529
P1130530
P1130531
P1130532
P1130533
P1130534
P1130535
P1130536