Niesiemy Chrystusa na peryferie świata

Misjonarz ks. Marek Siekierko w naszej parafii.

 

Od 19 do 26 lipca 2015r. obchodzony jest XVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Inicjatywa MIVA Polska, wpisana jest do ogólnopolskiego kalendarza duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczny Tydzień przebiega pod hasłem Niesiemy Chrystusa na peryferie świata.

Tak się też szczęśliwie złożyło, że w niedzielę 19 lipca 2015 r. do naszej parafii przybył ks. misjonarz Marek Siekierko, który został zaproszony przez naszego ks. proboszcza. Pochodzący z Hajnówki ks. Marek od 23 lat przebywa na misjach w Afryce. Najpierw pracował w Czadzie, a następnie trafił do Kamerunu, gdzie utworzył ośrodek misyjny w Nsimi. W wygłoszonym do nas niedzielnym kazaniu opowiedział o swojej pracy misyjnej w Kamerunie. Prezentował rośliny, które są podstawowym pokarmem tamtejszej ludności. Misjonarz apelował do wiernych, aby pomogli kameruńskim dzieciom rozpocząć naukę w szkole lub już rozpoczętą dalej kontynuować. Podczas Mszy św. zebrał na tacę ofiary, które wesprą jego pracę misyjną w Kamerunie. Po Mszy św. rozdawał ulotki, które w konkretny sposób zachęcały do sfinansowania kształcenia dzieci z parafii, gdzie jest proboszczem.

Formy tej pomoc mogą być następujące:

  1. można opłacić dziecku jeden rok nauki w szkole podstawowej (pomoc jednorazowa 130 zł),
  2. można opłacić dziecku całą szkołę podstawową (wpłacenie przez kolejnych 6 lat 130 zł lub jednorazowo 780 zł),
  3. można pomóc starszemu dziecku opłacając szkołę zawodową - jeden rok nauki w takiej szkole kosztuje 260 zł.

Wpłacone pieniądze ks. Marek przekaże potrzebującym tego wsparcia dzieciom opłacając za nich czesne, a one same napiszą do Ofiarodawców, przesyłając im swoje zdjęcie i tym sposobem dziękując za dobre serce. Poniżej przykład takiej wdzięczności.

Ks. Markowi dziękujemy za wygłoszone do nas kazanie i życzymy wielu Bożych łask, a przede wszystkim zdrowia do jego dalszej pracy misyjnej. Jeśli ktoś chciałby Go wesprzeć swoją ofiarą finansową, to może to uczynić wpłacając pieniądze na konto:

 

PKO BP Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW 18 1020 1332 0000 1502 0385 0138

z dopiskiem Pomoc Afrykańskim Dzieciom Marek Siekierko - misja Cameroun

Można też napisać  do ks. Marka na adres:

KS. MAREK SIEKIERKO

MISSION CATHOLIQUE DE NSIMI

B.P. 473 SANGMELIMA

CAMEROUN AFRICA

 

Ks. Marek składa Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom, którzy już w jakikolwiek sposób pomogli, pomagają lub pomogą mu w pracy na misjach w Kamerunie.   

Drugim wydarzeniem, które miało miejsce tego dnia było poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po każdej Mszy św. ksiądz, stojąc na chodniku przy schodach wiodących z ulicy do kościoła, święcił jadące samochody.

W związku z tym, że trwa akcja Grosz za kilometr, możemy - oprócz pieniędzy składanych w niedzielę do puszek - wpłacić na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji nasze ofiary jako podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwie przejechaną drogę.

 

Konto:
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
PeKaO S.A. I O/Warszawa 69124010371111000006916802
tytułem: MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy

 

Z tych ofiar będą ufundowane środki transportu dla polskich misjonarzy, a my będziemy przez ręce posłanych do głoszenia Ewangelii nieść Chrystusa na peryferie świata.  

MIVA Polska (Mission Vehicle Association) powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Wspiera ona także działania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach. MIVA Polska od lat z powodzeniem prowadzi akcję 1 grosz za 1 kilometr. W 2014 na zakup pojazdów dla misjonarzy przekazano 1.312 484 zł. 

P1060864
P1060865
P1060866
P1060867
P1060868
P1060872
P1060874
P1060875
P1060876
P1060878
P1060879
P1060880
P1060881
P1060883
P1060884
P1060885
P1060886
P1060887
P1060888
P1060889