INTENCJE MSZALNE

17 - 23 listopada 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK - 17.11 - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

 

7.00

W int. zmarłych Członkiń KRK z ul. Kolejowej i zm. z ich rodzin

of. KRK z ul. Kolejowej (zel. Marianna Żurawska

7.30

†Zdzisława Kucharczyka (1. r.)

of. Żona z rodziną

16.45

17.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

of. Dmochowska

 

WTOREK - 18.11 - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

 

7.00

†Roberta Wujka

of. Rodziny Mąków, Wrzosków i Tomczuków

7.30

†Witolda Gątarza (z racji imienin), zm. Rodziców,

zm. Stefana Zakrzewskiego i Tadeusza

of. Żona z dziećmi

17.00

W 25. r. ślubu Jolanty i Wojciecha Sielewiczów: o obfitość Bożych łask, opiekę Matki Najśw. i łaskę zdrowia dla Małżonków i całej rodziny

of. Jubilaci

 

ŚRODA - 19.11 - Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

 

7.00

†Stanisława Laskowieckiego i Jana-Mariana

of. Rodzina

7.30

†Paulinę, Aleksandra, Annę, Wacławę, Marię i Stanisława Szczechurów

of. Rodzina

17.00

†Helenę Mikołajczuk (10. r.)

of. Rodzina

 

CZWARTEK - 20.11 - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

 

7.00

†Agnieszkę Maliszewską

of. Bracia

7.30

Dziękczynno-błagalna w int. Członkiń KRK z Krup: o Boże błog., opiekę Matki Najśw. i łaskę zdrowia

of. KRK z Krup (zel. Wiesława Bieńkowska

17.00

†Zofię Lasikowską i Annę Augustyniak

of. Małgorzata Jakubaszek

 

PIĄTEK - 21.11 - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

 

7.00

†Ks. Prał. Stanisława Kurka

of. Aniela Juszczuk

7.00

†Antoniego Toczyskiego (7. dz.)

of. Rodzina

7.30

†Czesława, Aleksandrę i zm. z rodz. Kamińskich

of. Rodzina Kamińskich

16.45

17.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

O błog. Boże i wszelkie łaski dla Członków Akcji Katolickiej i Księży pracujących w naszej parafii, a dla wszystkich Zmarłych ze Wspólnoty - o radość wieczną

 

of. Akcja Katolicka

17.00

W 18. r. urodzin Kamila; o błog. Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę św. Patrona i wszelkie łaski potrzebne w życiu

of. Rodzice

 

SOBOTA - 22.11 - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

 

7.00

†Witolda Andrzejczuka (1. r.)

of. Żona z dziećmi

7.00

†Henryka Olszewskiego (7. dz.)

of. Rodzina

7.30

†Wojciecha i Józefa Żochowskich, zm. z rodz. Pogorzelskich i Żochowskich

of. Krystyna Żochowska

17.00

†Cecylię, Stanisława i Witolda

of. Józef Telakowiec

17.00

W int. Chórzystów: o wszelkie łaski i Boże błog., szczególną opiekę św. Cecylii i dar zdrowia

of. Marek Krzymowski

 

NIEDZIELA - 23.11 - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 

8.00

†Henryka Karendysa (z okazji urodzin) i zm. Rodziców obojga stron

of. Janina Karendys

8.00

†Zofię Lasikowską (3. r.)

of. Rodzina

10.00

Za Parafian

 

10.00

†Czesławę Kobus (12. r.)

of. Dzieci

12.00

†Józefa Antoniaka (13. r.), zm. z rodz. Adamczyków i Antoniaków

of. Danuta Antoniak

17.00

Dziękczynno-błagalna w 50. r. urodzin Krzysztofa: o wszelkie Boże łaski, opiekę Matki. Najśw. i św. Patrona oraz dar zdrowia

of. Żona z dziećmi

 

 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

 

NIEDZIELA - 16.11 - 33. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Eugeniusza (13. r.), Henrykę i Bogusława Lipków, zm. z rodz. Lipków i Godlewskich - of. Zdzisław Lipka

 

NIEDZIELA - 23.11 - 34. niedz. zw.; Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

 

 

9.00

..................................................................................................... - of. Miron Rytel

 

NIEDZIELA - 30.11 - 1. niedziela Adwentu

 

 

 

9.00

†Stanisława i Annę Maleszewskich - of. Irena Laskowiecka

 

PIĄTEK - 05.12 - 1. piątek miesiąca

 

 

 

15.30

................................................................................................ - of. .........................

 

NIEDZIELA - 07.12 - 2. niedziela Adwentu

 

 

 

9.00

.................................................................................. - of. Magdalena Królikowska

 

PIĄTEK - 12.12 - Rekolekcje adwentowe

 

 

 

14.00

............................................................................................... - of. ..........................

 

NIEDZIELA - 14.12 - 3. niedziela Adwentu; zakończenie rekolekcji

 

 

 

9.00

.................................................................................. - of. Magdalena Królikowska

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 16.11 - 33. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Antoniego Jastrzębskiego (8. r.) i zm. Rodziców obojga stron - of. Rodzina

 

 

 

 

NIEDZIELA - 23.11 - 34. niedz. zw.; Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

 

 

 

 

11.00

†Kazimierza Chojnackiego (15. r.) - of. Przyjaciele

 

 

 

 

NIEDZIELA - 30.11 - 1. niedziela Adwentu

 

 

 

 

 

11.00

Dziękczynno-błagalna (według intencji Ofiarodawcy)

 

 

 

 

PIĄTEK - 05.12 - 1. piątek miesiąca

 

 

 

 

 

15.30

.................................................................................................... - of. .....................

 

 

 

 

NIEDZIELA - 07.12 - 2. niedziela Adwentu

 

 

 

 

 

11.00

.................................................................................................... - of. .....................

 

 

 

 

SOBOTA - 13.12 - Rekolekcje adwentowe

 

 

 

 

 

14.00

†Bogusława Młynika (15. r.) - of. Rodzina

 

 

 

 

NIEDZIELA - 07.12 - 2. niedziela Adwentu

 

 

 

 

 

11.00

†Teofila Kanabrockiego (4. r.) - of. Krystyna Kanabrocka