PONIEDZIAŁEK - 11.08 - Wspomnienie św. Klary, dziewicy

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Barbarę, zm. Rodziców obojga stron, Henryka i zm. Dziadków -

of. Henryka Krajewska

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Ks. Prał. Hipolita Hryciuka - of. Teresa Młyńska

 

 

 

 

 

 

7.30

†Jadwigę Długołęcką (1. r.) i Tadeusza oraz zm. Dziadków obojga stron -

of. Córka Małgorzata z bratem Krzysztofem

 

 

 

 

 

 

 

17.45

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

18.00

             †Stefana (8. r.), zm. Rodziców obojga stron i Jana - of. Marianna Maliszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK - 12.08

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Stefana Onyśka - of. Kazimiera Onyśk

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Tadeusza Kurowickiego (7. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

7.30

             †Zofię Pośladę (4. r.), Witolda i Stefana - of. Hanna Gątarz

 

 

 

 

 

 

 

18.00

             †Jana i Adelę Wiśniewskich, Konstancję i Jerzego Sochów

             oraz dusze cierpiące w czyśćcu - of. Janusz Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA - 13.08

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Jana Jakubika (1. r.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

7.30

             W 60. r. urodzin Krystyny: o obfitość Bożych łask, pomoc i opiekę Matki Najśw.

             oraz dar zdrowia - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

7.30

O łaskę zdrowia dla Jana Dębskiego - of. Żona

 

 

 

 

 

 

 

18.00

O Boże błog., opiekę Matki Boskiej Fatimskiej i łaskę zdrowia dla Członkiń KRK

z ul. Kolejowej, a dla Zmarłych o chwałę nieba - of. Zel. Alicja Żochowska

 

Nabożeństwo fatimskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK - 14.08 - Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

 

 

 

 

 

 

7.00

†Eugenię i Aleksandra Grzymałów oraz zm. z rodziny - of. Jadwiga Grzymała

 

 

 

 

 

7.30

             †Franciszka, zm. Rodziców obojga stron i zm. z rodziny - of. Rodzina

 

 

 

 

 

18.00

 

18.00

†Józefa i Aleksandrę Pogorzelskich - of. Córka Mirosława

 

† Janinę Kuziak - of. Stanisław Piernitzki

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK - 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej)

 

 

 

 

 

8.00

†Tomasza i zm. Rodziców - Kryczków i Kowalewskich - of. Irena Kryczka

 

 

 

 

 

10.00

Dziękczynno-błagalna: o Boże błog., dary Ducha Świętego i wszelkie łaski

dla Patryka i Łukasza z racji 18. r. urodzin - of. Rodzina

 

 

 

 

12.00

†Bogusława Sikorskiego (15. r.) - of. Żona

 

 

 

 

 

17.45

 

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

Za zm. z rodz. Żochowskich, Łukaszewskich i Grzegorzewskich -

of. Barbara Łaszczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 16.08

 

 

 

 

 

7.00

                W int. Pawła (z racji urodzin) - o błog. Boże i opiekę św. Patrona - of. Babcia

 

 

 

 

 

7.00

†Janusza Sudoła - of. Sąsiedzi - Danuta i Ryszard

 

 

 

 

 

7.30

              W 30. r. ślubu Grażyny i Andrzeja Zembrowskich - o błog. Boże, pomoc Matki Najśw. i wszelkie potrzebne łaski dla Małżonków - of. Dzieci

 

 

 

18.00

             Ślub: Aneta Telakowiec i Łukasz Paluch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - 17.08 - 20. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

8.00

†Jana Wareluka, jego zm. Rodziców, Ewę Wareluk i Stanisława Pogorzelskiego -

of. Jadwiga Wareluk

 

 

 

 

 

10.00

              Za Parafian

 

 

 

 

 

12.00

 

 

12.00

              †Stefana Kraskę (6. r.), zm. z rodz. Krasków i Wrzosków, za Kamilę Szkopek

               i jej zm. Męża - of. Kazimierz Kraska

 

              W 25. r. ślubu Barbary i Wojciecha: o Boże błog., opiekę Matki Najśw. i łaskę zdrowia dla Jubilatów i całej rodziny - of. Dzieci

 

 

 

 

 

18.00

†Stefana (20. r.) i Zofię Adamczyków, Elżbietę Wrzosek,

zm. Dziadków obojga stron i zm. Eugeniusza - of. Bogusława Szymczak

 

 

 

 

 

                                 

 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

 

NIEDZIELA - 10.08 - 19. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Jarosława, Stanisława i Bolesławę Składanowskich, zm. Rodziców i Braci

oraz zm. Lucynę - of. Barbara Składanowska

 

CZWARTEK - 14.08 - Urocz. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

 

 

 

12.00

†Józefa, Bolesławę, Zofię, Annę, Jana, zm. z rodz. Godlewskich i Adamskich -

of. Józef Adamski

 

PIĄTEK - 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

9.00

O Boże błog. i wszelkie łaski dla osób, które pomogły w zakupie

wózka elektrycznego - of. Władysław Dąbrowski

 

NIEDZIELA - 17.08 - 20. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

........................................................................................ - of. Wacław Maliszewski

 

NIEDZIELA - 24.08 - 21. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Edwarda i Janinę Uszyńskich - of. Edward Uszyński

 

WTOREK - 26.08 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 

 

 

15.00

.......................................................................................... - of. ...............................

 

NIEDZIELA - 31.08 - 22. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

..................................................................................... - of. Władysław Dąbrowski

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 10.08 - 19. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

Za zm. z rodz. Śniarowskich, Grądzkich, Jasińskich, Wierzbickich, Idzikowskich oraz zm. Waldemara Grono - of. Aniela Śniarowska

 

 

 

 

PIĄTEK - 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

 

 

11.00

........................................................................................... - of. Grażyna Kowalska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 17.08 - 20. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Annę Główczyk (4. r.), Bronisława Główczyka i Stefana Szymańskiego -

of. Jadwiga Szymańska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 24.08 - 21. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

O błog. Boże i pomoc Matki Najśw. oraz dar zdrowia dla Członkiń KRK

z Chruszczewki i dla ich rodzin - of. KRK z Chruszczewki (zel. St. Dobrowolska)

 

 

 

 

WTOREK - 26.08 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 

 

 

 

 

16.30

......................................................................................... - of. ................................

 

 

 

 

NIEDZIELA - 31.08 - 22. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

.......................................................................................... - of. Jolanta Szymańska