Boże Narodzenie A.D. 2015

„A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.”

(Magnificat)

 

Świadomi jesteśmy dobroci i miłosiernej miłości naszego Boga. W nowo narodzonym Jezusie wyraża się ona w niezwykły i sugestywny sposób: Syn Boży przez Wcielenie wchodzi w naszą ziemską rzeczywistość – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Rozważając przedziwną tajemnicę Emmanuela (Boga z nami) Duszpasterze pragną włączyć się w potężny chór świątecznych życzeń, by wybłagać u Dzieciątka z Betlejem łaski nadające sens i wskazujące cel naszego doczesnego wędrowania. Naszym Parafianom i Gościom przekazujemy jako świąteczny podarunek to najważniejsze orędzie: Jezus narodził się dla nas i wszystko czyni, by nikt nie czuł się samotny, wyobcowany, przegrany życiowo..., by każdy uświadomił sobie, że odtąd na zawsze jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Jego opiece powierzamy Was, Najdrożsi, byście odnaleźli (może dotąd zagubioną) radość życia!

Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego!

 

Księża posługujący w Kosowie Lackim