Wizytacja kanoniczna ks. bp. Tadeusza Pikusa w kosowskiej parafii

W dniach 2, 4 i 12 października w naszej parafii gościliśmy ks. bp. Tadeusza Pikusa, ponieważ w tych dniach odbywała się jego wizytacja kanoniczna. Biskup, jako ordynariusz diecezji, przybywa co pewien czas do każdej parafii na wizytację kanoniczną, aby umacniać wiernych w wierze i bliżej poznać członków wspólnoty parafialnej. Posługa Biskupa w czasie takiej wizytacji to m.in. głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, a także spotkania z całą wspólnotą parafialną. Wizytacji podlegają też zagadnienia życia religijnego, apostolskiego oraz administracyjno-gospodarczego.

Program wizytacji kanonicznej był bardzo bogaty. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus rozpoczął ją 2 października. Tego dnia odwiedził dwie kosowskie szkoły: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. Odbyły się w nich spotkania z uczniami i nauczycielami. Po obiedzie odprawił Mszę św. w kaplicy w Rytelach-Wszołkach, a następnie w Chruszczewce.

Niedziela 4 października była drugim dniem wizytacji Księdza Biskupa. Przed wioską Telaki, na granicy parafii, Ochotnicze Straże Pożarne powitały dostojnego Gościa. Około godz. 10.00 proboszcz – ks. Tomasz Pełszyk – oficjalnie przywitał ks. Biskupa przed głównym wejściem do kosowskiej świątyni. Tam też nastąpiło symboliczne przekazanie Wizytatorowi kluczy do kościoła. Następnie bp Tadeusz został uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie modlił się chwilę przed Najświętszym Sakramentem. W kościele ks. Proboszcz ponownie przywitał naszego Arcypasterza i przedstawił krótkie sprawozdanie z życia parafii. Eucharystii przewodniczył bp. Tadeusz, koncelebransami byli: ks. Proboszcz i ks. Tomasz Szmurło, sekretarz ks. Biskupa. W jej trakcie dostojny Celebrans do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił kazanie o miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę. W dalszej części homilii mówił o niebezpieczeństwach, które czyhają na rodziny, a na jej zakończenie zalecił modlić się do Boga tymi słowami: „Boże daj mi miłość. Ja chcę kochać i małżonka i dzieci.” Biskup drohiczyński udzielił też sakramentu Chrztu św. pięciorgu dzieciom, a małżonkowie, którzy obchodzili 60. rocznicę ślubu, odnowili wobec Niego swoje przyrzeczenia małżeńskie. Suma – z racji na pierwszą niedzielę miesiąca – zakończyła się procesją eucharystyczną i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W samo południe została odprawiona Msza św. dla dzieci, w trakcie której ks. Biskup poświęcił różańce przeznaczone dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. Po zakończonej Eucharystii procesjonalnie udaliśmy się na cmentarz grzebalny, gdzie zostały odmówione modlitwy za zmarłych. Niedzielną wizytację zakończyło obiadowe spotkanie na plebanii z księżmi z dekanatu sterdyńskiego.

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii zakończyła się 12 października, w drugi dzień odprawianego w naszej parafii nabożeństwa adoracyjnego, któremu przewodniczył ks. prał. Bogusław Kiszko. Poniedziałek był bardzo bogaty w wydarzenia. Biskup Drohiczyński najpierw odwiedził Szkołę Podstawową, gdzie otrzymał szczególny prezent: dostojnemu Gościowi, ze względu na jego pasję, społeczność szkoły podarowała wędkę. W prezencie był też wiersz pt. Życzenia dla biskupa.

Hanna Ratyńska

Życzenia dla biskupa

Bóg Cię powołał
Mówił do Ciebie...
Szukałeś Go
aż przyszedł wreszcie.

W duszy Ci śpiewał,
grał muzyką
Wzywał do siebie
cichutko milcząc...

Przyjąłeś Jego zaproszenie
i obietnicę:
„Życie Twe zmienię”
I odtąd idziesz
Jego śladem
Służąc bliźniemu
dobrym przykładem.

Łowisz jak On:

dusze w sieci
Odwiedzasz dużych,
 
małe dzieci
Rozdajesz radość,
 
dobre słowo
Każdego dnia
wciąż na nowo.

Niech sił nie braknie
Ci w tej posłudze
Niech Cię szacunkiem
darzą ludzie.
Niech serce Twoje 

silne będzie
Niech Chrystus idzie
Z Tobą wszędzie

 Ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym wystąpili uczniowie. Ksiądz Biskup rozmawiał z najmłodszymi, nawiązując w krótkiej katechezie do słów znanej piosenki religijnej, że każdy „może świętym być”. Udał się następnie na spotkanie z nauczycielami i personelem administracyjnym kosowskiej podstawówki. Po zakończeniu spotkania w szkole ks. bp Tadeusz odwiedził jeszcze dwa zakłady pracy, a po obiedzie spotkał się z pracownikami kosowskiego Urzędu Miasta i Gminy.

W godzinach popołudniowych Ordynariusz drohiczyński kontynuował wizytację. O godzinie 15.30 w kancelarii podpisał księgi metrykalne, po czym indywidualnie rozmawiał z Księżmi pracującymi w parafii. O 16.30 rozpoczęło się spotkanie z Radą parafialną, katechetami, pracownikami kościelnymi i przedstawicielami Wspólnot parafialnych. Kulminacyjnym punktem wizytacji kanonicznej była Msza św. o godz. 18.00. Przewodniczył jej ks. bp Tadeusz. W gronie sprawujących Eucharystię znaleźli się: ks. Proboszcz, ks. Tomasz – sekretarz ks. Biskupa, ks. Marcin Kuśmirek i ks. Dariusz Frydrych, pracujący w Niemczech. We Mszy św. uczestniczyła też dziesięcioosobowa grupa młodych pielgrzymów z Niemiec. W homilii bp Tadeusz zaproponował, żeby przyjrzeć się bliżej Chrystusowi, który daje życie wieczne: karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią, a to daje nam życie wieczne. W dalszej części kazania wierni usłyszeli historię z okresu posługiwania wtedy jeszcze ks. Tadeusza Pikusa w Rosji – jak niezwykłym doświadczeniem było odprawianie Pasterki dla ludzi, którzy od 53 lat nie uczestniczyli w żadnej Mszy św. W procesji przygotowania darów przedstawiciele Wspólnot parafialnych złożyli na ręce głównego Celebransa sprawozdania ze swojej działalności w parafii. Na zakończenie Eucharystii podziękowania złożył ks. Proboszcz, następnie dostojny Gość wyraził wdzięczność za wszelkie dobro, którego doświadczył w czasie wizytacji w naszej parafii. Po Mszy św. rozmawiał jeszcze chwilę z gośćmi z Niemiec i pozował do wspólnej fotografii. Ostatnim punktem programu była kolacja na plebanii.

Poniżej relacja Katarzyny Kurowickiej z wizyty ks. bp. Tadeusza Pikusa:

Wizyta Księdza Biskupa Tadeusz Pikusa w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

W dniach 2, 4 i 12 października 2015 roku parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kosowie Lackim przeżywała wizytację kanoniczną Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. W jej ramach Jego Ekscelencja odwiedził szkoły znajdujące się na terenie parafii. Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się 12 października. W progi tej najstarszej w gminie placówki wprowadziła szacownego gościa pani dyrektor Grażyna Niemierka i harcerze z drużyny „Biedroneczki” z opiekunką p. Hanną Ratyńską. Dostojny Gość na spotkanie przybył w towarzystwie sekretarza ks. Tomasza Szmurło oraz ks. kanonika Tomasza Pełszyka – Proboszcza parafii i Dziekana Dekanatu sterdyńskiego – i ks. Karola Biegluka.

O godz. 9.30 zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi wspólnie odśpiewali pieśń „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz…”. Na początku tego niecodziennego spotkania słowa powitania w stronę Księdza Biskupa skierowała Dyrektor Szkoły p. Grażyna Niemierka. W swojej przemowie wskazała na wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które promuje nasza szkoła, przybliżyła naszemu Gościowi historię placówki oraz opowiedziała o jej funkcjonowaniu w ostatnich latach, ilustrując najważniejsze wydarzenia prezentacją multimedialną.

Część artystyczną z tej okazji przygotowały razem z dziećmi opiekunki Koła Regionalnego p. Katarzyna Kurowicka i p. Małgorzata Łach, a dekoracją i oprawą muzyczną zajęła się p. Barbara Mazurczak – nauczyciel muzyki i plastyki. W montażu słowno-muzycznym zabrzmiały piękne wiersze i piosenki oraz myśli naszego Patrona, Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, będące mottem tegorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej: „Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem”. Na zakończenie uczniowie zwrócili się do Księdza Biskupa słowami: „Bądź nam Pasterzem troski pełnym…” i poprosili by pobłogosławił całej społeczności szkolnej.

Następnie Ksiądz Biskup skierował słowo do zebranych w auli. Nawiązując do inscenizacji wskazał mocną wiarę chrześcijańską jako element konieczny na drodze do prawdziwego szczęścia i świętości. Spotkanie nie mogło się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy z najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Pikus pomodlił się wraz uczestnikami apelu i udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa, a następnie przyjął od społeczności szkolnej życzenia i upominek. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły.

Po ogólnym spotkaniu Ksiądz Biskup spotkał się z Gronem Pedagogicznym i pracownikami szkoły. Podziękował wszystkim za kształtowanie osobowości młodych ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć Polskę. 

Katarzyna Kurowicka