Adwent 2019

 Dzisiaj, rozpoczynamy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio okres ten przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia.

            Nasze przygotowanie powinno polegać na ożywieniu życia religijnego i zbliżeniu się do Boga poprzez modlitwę i praktyki sakramentalne. Sprzyjać temu powinny nabożeństwa adwentowe, takie jak „roraty” i rekolekcje.

            „Roraty” będą odprawiane w każdą środę, rano o godz. 6.45 oraz we wtorki i soboty - o godz. 17.00. W sposób szczególny, do udziału w wieczornych „roratach” zapraszamy dzieci i młodzież. Prosimy, aby przynosić ze sobą lampiony. Na ostatnim nabożeństwie „roratnim” zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy lampion.

            Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 13 -15 grudnia. Poprowadzi je O. Wiesław Zielonka, Oblat Maryi Niepokalanej z Siedlec.

 

            Okres Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny, który będzie przebiegał pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Jest to pierwsza część trzyletniego programu duszpasterskiego, poświęconego Najświętszemu Sakramentowi, którego mottem są słowa: „Eucharystia daje życie”.