Czerwcowe Nabożeństwo Fatimskie

Czerwcowemu Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył ks. Mariusz Szymanik.