Peregrynacja Symboli 
Światowych Dni Młodzieży 
w Dekanacie Sterdyńskim 04-05 sierpnia 2015

          Światowe Dni Młodzieży to zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II w 1985r. spotkania młodych katolików. Organizowane, co 2-3 lata spotkania z papieżem mają charakter religijnego festiwalu. Skupiają one młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się. W 2013 r. w dniach od 23 do 28 lipca odbywały się one w Rio de Janeiro. Ich mottem było zdanie Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28, 19). 28 lipca 2013 r. papież Franciszek wskazał miasto Kraków, jako kolejnego gospodarza ŚDM w dniach od 26 do 31 lipca 2016r. Mottem spotkania w Krakowie są słowa z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, a jego patronami są św. Jan Paweł II i św. Faustyna.

Szczególną okazją do lepszego przygotowania się młodzieży (i wszystkich wiernych w parafiach) do ŚDM w Krakowie, ale i także do dni w diecezjach, gdzie młodzież najpierw będzie przebywała w dniach od 20 do 25 lipca, jest peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani. Te dwa Symbole, które przekazał młodym św. Jan Paweł pielgrzymują od ponad 30 lat do krajów, które są gospodarzami dni młodzieży. Przemierzają kraje i kontynenty. W Niedzielę Palmową 2014r. na Placu św. Piotra w Rzymie Symbole ŚDM brazylijska młodzież przekazała młodym Polakom i od tego czasu w naszym kraju przewożone są one z diecezji do diecezji.

Peregrynacja Znaków ŚDM w diecezji drohiczyńskiej rozpoczęła się 25 lipca 2015 r., czyli prawie dokładnie na rok przed rozpoczęciem spotkania młodych z Ojcem św. w Krakowie. Znaki ŚDM pielgrzymowały do dekanatów i poszczególnych parafii diecezji drohiczyńskiej według ustalonego programu. Za program liturgiczny i duszpasterski w trakcie peregrynacji w dekanacie sterdyńskim odpowiedzialnymi byli ks. Dziekan Tomasz Pełszyk i ks. Karol Biegluk – dekanalny koordynator ŚDM w Krakowie w dekanacie sterdyńskim.

Obecność Symboli ŚDM w parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim w dniach od 4 do 5 lipca 2015 r. stała się dla wiernych z dekanatu sterdyńskiego czasem modlitwy przy Krzyżu i Ikonie Jego Matki. Znaki ŚDM przyjechały do kosowskiej świątyni o godz. 17.30 we wtorek 4 lipca z Sokołowa Podlaskiego specjalnym samochodem – kaplicą, będącą własnością Konferencji Episkopatu Polski. Przed kościołem nastąpiło ich przyjęcie i powitanie, a później poprzez trzy stacje zostały uroczyście wprowadzone do jego wnętrza i ustawione na ołtarzu w otoczeniu kwiatów. Następnie Ksiądz Dziekan dokonał powitania Znaków ŚDM i rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Dydycza, której towarzyszyła piękna oprawa muzyczna w wykonaniu chóru i młodzieży pod kierownictwem ks. Marcina Kuśmirka.

W kazaniu ks. biskup m.in. przypomniał historię Symboli ŚDM i wymienił kolejno kraje, które gościły ten wyjątkowy Krzyż ŚDM, wykonany w 1950-tą rocznicę Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. A były to: Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska, Filipiny, Włochy, Argentyna i Australia. Warto przytoczyć napis, który św. Jan Paweł II w 1984 r. umieścił w 6 językach na tym wielkim drewnianym krzyżu: Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam Znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście Go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.

W kolejnej części wygłoszonego kazania ks. biskup przypomniał, że inną nazwą MB Salus Populi Romani jest określenie MB Śnieżna, która jest wspominana 5 sierpnia na pamiątkę niezwykłego wydarzenia. W 352 roku w upalny sierpniowy dzień spadł na wzgórze eskwilińskie śnieg. W tym właśnie miejscu została wybudowana Bazylika Santa Maria Maggiore, w której przechowywany jest obraz MB Śnieżnej. Obchody uroczystości MB Śnieżnej w Rzymie mają niezwykłą oprawę, bo na miasto zrzuca się płatki białych róż symbolizujących śnieg – mówił ks. biskup Antoni. Obraz ten według tradycji został namalowany przez św. Łukasza. Rzymianie nazywają ten wizerunek Maryi Salus Populi Romani – Ocaleniem Ludu Rzymskiego. Zgodnie z tradycją w trudnych momentach historii miasta obraz ten był niesiony ulicami Rzymu – na wzór Arki Przymierza. Niejednokrotnie Maryja ratowała miasto.

W ostatniej części kazania Biskup Senior przypomniał wspominanego tego dnia św. Jana Marię Vianneya – kapłana, który pomimo tego, że był prześladowany troszczył się o tych, którzy byli narażeni na działanie Rewolucji Francuskiej głoszącej wrogie ideologie. Dodał, że współcześnie ma miejsce III rewolucja, która posługując się sloganami emitowanymi w mediach chce oderwać człowieka od wartości, korzeni i tożsamości. Ksiądz biskup zachęcił młodzież do bycia apostołami i wskazał środki (Biblia, prasa katolicka), które pomogą osiągnąć ten cel. Prosimy, aby Matka Najświętsza dopomogła, żebyśmy mogli podążać za Chrystusem – tym zdaniem zakończył pasterz diecezji drohiczyńskiej swoje kazanie.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię odbyła się adoracja Krzyża i wspólna modlitwa. Modlitwie różańcowej przewodniczył ks. Karol. Czytane przez Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej rozważania tajemnic bolesnych Różańca św. dotyczyły odkrywania sensu każdego cierpienia w świetle Chrystusowego Krzyża. Apel Jasnogórski i pieśń Zapada zmrok odśpiewane w kręgu przez uczestników trzymających się za ręce zakończyły pierwszy dzień peregrynacji w kosowskiej świątyni.

W środę 5 sierpnia – we wspomnienie MB Śnieżnej – czuwanie przy Symbolach ŚDM rozpoczęło się odśpiewaniem o godz. 6.30 Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a później odprawione zostały dwie Msze św. Potem od godz. 8.00 czuwanie przy Symbolach ŚDM miały kolejno: Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej, Służba Liturgiczna, Akcja Katolicka i młodzież. O godzinie 15.00 zebrani w kościele odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej czuwali kapłani i wszyscy chętni. Na zakończenie adoracji ks. Proboszcz odczytał wpis w księdze pamiątkowej peregrynacji, do której mogli się wpisać wierni nawiedzający Symbole.

Przyjmując Symbole ŚDM do kosowskiej świątyni wszyscy wierni z dekanatu sterdyńskiego mieli okazję oddać hołd Krzyżowi, czyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, ucałować te święte Symbole oraz złożyć ofiary na organizację ŚDM w Krakowie w 2016 r. Przyglądając się Krzyżowi można była dostrzec jego liczne „okaleczenia” świadczące, że w czasie nawiedzania kolejnych krajów zdarzały się też jego upadki, które spowodowały jego drobne uszkodzenia. W trakcie peregrynacji można było nabyć upominki związane z ŚDM, a pozyskane fundusze posłużą organizacji ŚDM. O godzinie 17.00 odbyło się pożegnanie i przekazanie Znaków ŚDM do Węgrowa do dekanatu węgrowskiego. 8 sierpnia opuszczą one Łochów i trafią do diecezji warszawsko-praskiej. Tym samym peregrynacja, która jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania diecezji drohiczyńskiej do ŚDM, zakończy się.

Czekając na to, co się wydarzy już za niecały rok podczas XXXI ŚDM w naszym kraju zachowajmy te piękne wspomnienia związane z nawiedzeniem naszej diecezji przez Krzyż i Ikonę MB Salus Populi Romani. Warto podkreślić, że w Kosowie Lackim i Węgrowie MB Śnieżna była adorowana w swoje liturgiczne święto, które też jest świętem patronalnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z którego pochodziła św. siostra Faustyna patronka ŚDM w Krakowie.