RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

OD 17. LAT OBECNE W KOSOWSKIEJ PARAFII

 

Wprawdzie 17 lat istnienia trudno nazwać wielkim jubileuszem, ale każda rocznica stwarza okazję do podzielenia się refleksjami dotyczącymi inicjatywy, która swe korzenie ma w życiu i duszpasterskiej posłudze św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim została założona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1997 r., jako ruch religijny, przez ks. Jerzego Dylewskiego, ówczesnego wikariusza w tutejszej parafii (w latach 1996-2001). Wstąpiło wtedy do tej Wspólnoty, nazywanej po łacinie Militia Immaculatae, 50 osób, z których część już odeszła do Pana. W ciągu kilkunastu lat jej istnienia zostali również przyjęci nowi członkowie. Obecnie Wspólnota liczy 57 osób, które zawierzyły swoje życie Niepokalanej. Na spotkaniu w dniu 27 czerwca 1999 r., w głosowaniu tajnym został wybrany na okres 4 lat zarząd Rycerstwa Niepokalanej w składzie: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz i Ekonom. Wybory Zarządu dokonywane są systematycznie co 4 lata. Po tych koniecznych formalnych ustaleniach Wspólnota została zgłoszona do Narodowego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, którego siedziba mieści się w Niepokalanowie.

Na każdy kolejny rok swej pracy Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej ma opracowany szczegółowy program działania, zatwierdzany przez ks. proboszcza parafii. Wśród różnych podejmowanych zadań największy nacisk położony jest na duchową formację Rycerzy. Dlatego też w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest zamawiana Msza św., która jest sprawowana w stałych intencjach (za Ojca Świętego, ks. Biskupa, księży pracujących w naszej parafii, za Członków Rycerstwa Niepokalanej i za ich rodziny, a także o dar nowych powołań do służby Bożej – szczególnie z naszej parafii). Po Mszy św. – wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu – odmawiana jest jedna część Różańca św. jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (zgodnie z prośbą Matki Bożej z Orędzia Fatimskiego), prowadzone jest rozmyślanie nad jedną z tajemnic różańcowych (ok. 15 minut) i odmawiana jest Litania Loretańska. Spotkanie modlitewne kończy się błogosławieństwem udzielanym Najświętszym Sakramentem.

Regularnie w każdą czwartą środę miesiąca odbywają się spotkania formacyjne z księdzem – parafialnym opiekunem Rycerstwa Niepokalanej, (obecnie jest nim ks. Karol Biegluk). Omawiane są wtedy sprawy bieżące, dotyczące Wspólnoty oraz podejmowana jest stała formacja, oparta na konferencjach św. Maksymiliana, wygłoszonych do braci w Niepokalanowie.

Zarząd Rycerstwa Niepokalanej organizuje również pielgrzymki członków MI jak i chętnych parafian do sanktuariów Maryjnych.

Wspólnota MI, codziennie przed wieczorną Eucharystią, a w niedzielę i święta 30 minut przed odprawianą o godzinie 10.00Sumą, odmawia jedną cześć Różańca św. wraz z rozważaniami na dany dzień oraz przygotowuje na Mszę św. modlitwę wiernych.

Celem Rycerstwa Niepokalanej jest zdobyć dla Niepokalanej jak najwięcej dusz, bo gdzie Ona zakróluje, tam wnet umysły jaśnieją, serca oczyszczają się z grzechu, a szczęście prawdziwe, czyste, święte płynące z Najświętszego Serca Jezusowego zagości.

 

Maria Zalewska

(Prezes Zarządu)