INTENCJE MSZALNE

22 - 28 września 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK - 22.09

 

7.00

†Józefa i Stefanię Rojków

of. Syn

7.00

†Ks. Prał. Stanisława Kurka

of. Aniela Juszczuk

7.30

†Mieczysława Lipkę (6. r.) i zm. Dziadków obojga stron

 

17.45

18.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

†Tadeusza Fiedczaka, zm. Rodziców i Dziadków obojga stron

 

of. Wacława Fiedczak

 

WTOREK - 23.09 - Wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny

 

7.00

†Andrzeja Grelika (4. r.)

of. Rodzice

7.30

†Janinę (7. r.), Jana, Marię, Feliksa, Janusza i Irenę

of. Halina Sudoł

7.30

†Czesława Sobotkę (23. r.), zm. Rodziców obojga stron, Mariannę i Franciszka Mleczków, Grzegorza Jędrzejewskiego, Tomasza Karczewskiego i Henryka Mleczkę

 

18.00

†Wacława i Franciszkę Krasków oraz zm. Dziadków

of. Alina Krasnodębska

 

ŚRODA - 24.09

 

7.00

†Zofię Ryciak, zm. z rodz. Ryciaków i Przesmyckich

of. Barbara Ryciak

7.30

†Michała Sypułę

of. Żona

18.00

†Jadwigę Mąkę i zm. z rodz. Wojtczuków

of. Danuta Wojtczuk

18.00

†Janinę Jaworską (30. dz.)

of. Rodzina

 

CZWARTEK - 25.09 - Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

 

7.00

†Reginę Jakubik (12. r.), Eugeniusza i zm. Dziadków obojga stron

of. Córka

7.30

†Stanisława Wesołowskiego (21. r.) i Stanisławę,

zm. Dziadków oraz zm. Kazimierza Mikołajczuka

of. Danuta i Wiesława Mikołajczuk

18.00

W int. Mariusza (w kolejną rocznicę urodzin) - o wszelkie Boże błog., opiekę i pomoc Matki Najśw. oraz łaskę zdrowia

of. Mama

 

PIĄTEK - 26.09

 

7.00

†Eugenię i Michała Dykowskich oraz Bogusława

of. Jan Dykowski

7.30

†Franciszka Jakubaszka, Hieronima i Stefanię oraz zm. z rodziny

of. Wanda Jakubik

7.30

†Piotra Jakubika (15. r.)

of. Ojciec

17.45

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

†Stefana (7. r.), Józefa, Romana, Janinę, Anielę, Czesława,

zm. Rodziców obojga stron i zm. Franciszka

 

of. Halina Romul

18.00

 

of. Adam Młyński

 

SOBOTA - 27.09 - Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

 

7.00

†Wacława Żurawskiego (z racji imienin) i zm. z rodziny

of. Marianna Żurawska

7.30

 

of. Dorota Wyszomierska

7.30

†Mirosława i Zenona Wareluków

of. Jadwiga Wareluk

17.00

Ślub: Katarzyna Moczydłowska i Kamil Kietliński

 

18.00

†Wacława Truszkowskiego i Wacława Sidorzaka (z racji imienin)

of. Kazimiera Sidorzak

 

NIEDZIELA - 28.09 - 26. niedziela zwykła

 

8.00

Dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin Klaudii Wyszomierskiej:

o łaski Boże, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i dar zdrowia

of. Rodzice

8.00

†Tadeusza Kryczkę (10. r.), Jadwigę Dmochowską (4. r.) i Stanisława

oraz zm. Dziadków obojga stron

of. Maria Dmochowska

10.00

W int. Anny (z racji 18. r. urodzin) - o wszelkie Boże błog. i dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Matki Najświętszej i opiekę św. Patronki

of. Babcia

12.00

†Renatę Sawicką (5. r.), Jerzego (3. r.) i zm. z rodz. Sawickich, Kozakiewiczów i Adamczyków

of. Rodzina

12.00

†Jadwigę Żochowską (3. r.) i Stanisława (28. r.)

of. Córka

18.00

†Wacława Żochowskiego (z racji imienin), jego zm. Rodziców i Rodzeństwo

of. Alicja Żochowska

 

 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

 

NIEDZIELA - 21.09 - 25. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Mariannę (19. r.), Franciszka i Henryka Mleczków, Zygmunta Zawistowskiego

i Pawła Michalczuka - of. Regina Zawistowska

 

NIEDZIELA - 28.09 - 26. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

...................................................................................................... - of. Miron Rytel

 

PIĄTEK - 03.10 - I piątek miesiąca

 

 

 

15.30

†Władysława (18. r.) i Apolonię Wróblów oraz Krystynę Mówińską - of. Barbara Zawistowska

 

NIEDZIELA - 05.10 - 27. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Andrzeja Maliszewskiego i zm. z rodziny

 

NIEDZIELA - 19.10 - 29. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

...................................................................................... - of. Wiesława Zakrzewska

 

NIEDZIELA - 26.10 - 30. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

Za zm. Rodziców - of. Władysław Dąbrowski

 

NIEDZIELA - 02.11 - 31. niedziela zwykła; Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

 

 

9.00

.............................................................................................. - of. Anna Godlewska

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 21.09 - 25. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

W int. Ks. Proboszcza (z racji imienin): o dary Ducha Świętego w kapłańskiej posłudze, Boże błog. i pomoc Matki Najśw. - of. Parafianie z Chruszczewki

 

 

 

 

NIEDZIELA - 28.09 - 26. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Wacława Bielińskiego (z racji imienin), Janinę, Mieczysława i Dariusza Meszków, zm. Rodziców obojga stron, zm. z rodz. Bielińskich i Adamskich - of. Barbara Bielińska

 

 

 

 

PIĄTEK - 03.10 - I piątek miesiąca

 

 

 

 

 

15.30

................................................. - of. KRK z Chruszczewki (zel. Barbara Bielińska)

 

 

 

 

NIEDZIELA - 05.10 - 27. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

........................................................................................... - of. Grażyna Kowalska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 19.10 - 29. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Stanisławę i Józefa Kurowickich, zm. Dziadków Maliszewskich i Kurowickich - of. Stanisława Dobrowolska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 26.10 - 30. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

......................................................................................... - of. Jadwiga Szymańska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 02.11 - 31. niedziela zwykła; Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

 

 

 

 

11.00

................................................................................................. - of. Ewa Grzymała