XV Dzień Papieski w Kosowie Lackim

W tym roku XV Dzień Papieski obchodzony był w niedzielę 11 października 2015 r. pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. W wielu miastach w ostatnich dniach zorganizowane zostały wydarzenia przypominające nauczanie papieskie św. Jana Pawła II. Również w Kosowie Lackim uczciliśmy pamięć o największym Polaku naszych czasów wspomnieniem, poezją i muzyką, która poruszyła wiele serc.

18 października o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie – członkowie Koła Regionalnego ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod opieką pań Katarzyny Kurowickiej, Małgorzaty Łach i Hanny Ratyńskiej wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt. „Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II”. Podczas tej uroczystości przypomniana została postać Karola Wojtyły, Jego życie, służba Bogu i ludziom. Pragnęlibyśmy, aby na zawsze pozostał On w naszych myślach i sercach, stał się wzorem do naśladowania. Święty Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Bardzo bliska była mu rodzina, dzieci i młodzież. Nigdy nie krytykował młodych ludzi, ale wiązał z nimi wielkie nadzieje. Uczył, że trzeba mieć dobre wzorce i autorytety, wówczas łatwiej jest być wartościowym człowiekiem.

W spektaklu zabrzmiały niezwykle trafne i głębokie sentencje z Papieskich kazań, piękne wiersze i ulubione pieśni Ojca Świętego. Ilustrację do słowa mówionego stanowiła prezentacja multimedialna wyświetlana jako część scenografii wykonanej przez panie reżyserujące przedstawienie. Dzieci recytowały utwory poetyckie, śpiewały oraz grały na skrzypcach i keyboardzie. Publiczność zgromadzona na sali w skupieniu i zadumie wsłuchiwała się w prezentowany repertuar, wielokrotnie przerywając występy brawami.

Następnie wystąpiła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim pod kierownictwem p. Hanny Przesmyckiej i p. Jolanty Onyśk w programie pt. „Taki jestem... Anegdoty o Papieżu”.

Po akademii w holu Ośrodka Kultury można było obejrzeć wystawę filatelistyczną „Jan Paweł II – ślady pamięci” Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 190 w Wielgolesie pod kierunkiem opiekuna koła Zdzisława Ćmocha i Piotra Stolarczyka – filatelisty z Mińska Mazowieckiego, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wśród zaproszonych gości byli również: Wicestarosta Sokołowski p. Marta Sosnowska, Radna Powiatu Sokołowskiego Longina Oleszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy p. Jan Słomiak, Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Kuziak, Proboszcz Parafii Kosów Lacki ks. Tomasz Pełszyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Grażyna Niemierka i Wicedyrektor Elżbieta Mateusiak, Dyrektor LO p. Hanna Przesmycka. Na zakończenie podziękowano oklaskami artystom oraz opiekunkom i pogratulowano tak pięknego wystąpienia.

Autorem zdjęć zamieszczonych w galerii jest Marzena Radomska Wujek.