INTENCJE MSZALNE

28 lipca - 3 sierpnia 2014 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK - 28.07

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Janinę Kuziak (z racji urodzin) i Mariannę (17. r.) - of. Stanisław Kuziak

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Mariana Pisarka (30. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

7.30

Dziękczynno-błagalna: o światło i dary Ducha Świętego dla Kasi - of. Babcia

 

 

 

 

 

 

 

17.45

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

18.00

               †Jana Pędzicha (12. r.), Krzysztofa, Zygmunta, ks. Franciszka

                i zm. Rodziców obojga stron - of. Celina Pędzich

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK - 29.07 - Wspomnienie św. Marty

 

 

 

 

 

 

 

7.00

Za zm. rodziców: Barbarę i Kazimierza oraz braci: Kazimierza (r. śm.), Józefa

i Mariana Rutkowskich - of. Urszula Skarżyńska

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Henryka, Henrykę, Bronisławę i Władysława - of. Anna Graczyk

 

 

 

 

 

 

 

18.00

 

18.00

                ............................................................................................. - of. Eugenia Radomska

 

                †Stefana Badurę (7. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA - 30.07

 

 

 

 

 

 

 

7.00

O dar nawrócenia dla grzeszników w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

7.00

               †Mirosława Pogorzelskiego (30. dz.) - of. Siostry

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Wandę Bocian (7. r.), Helenę i Mariannę

 

 

 

 

 

 

 

18.00

†Piotra (r. śm.), Janinę, zm. z rodz. Olszewskich, Gocalów i Pierzchanowskich -

of. Lucyna Gocal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK - 31.07 - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera; I czwartek

 

 

 

 

 

 

7.00

†Janinę Szymańską (29. r.) i Wacława - of. Alina Telakowiec

 

 

 

 

 

7.30

†Zbigniewa Zawistowskiego (12. r.) i Jadwigę

 

 

 

 

 

18.00

†Henryka Marciniaka (r. śm.), Edmunda, Janinę i Władysława - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK - 01.08 - Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i doktora Kościoła; I piątek

 

 

 

 

 

7.00

†Wacława (24. r.) i Janinę Krasków, Katarzynę i Franciszka Karasiów -

of. Rodzina

 

 

 

 

 

7.30

†Janinę Dłużniewską (r. śm.) i Tadeusza - of. Alina Żochowska

 

 

 

 

17.45

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

†Helenę Rytel (4. r.) - of. Janina Rytel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 02.08 - Odpust Porcjunkuli; I sobota

 

 

 

 

 

7.00

†Tadeusza Bieńkowskiego (2. r.) - of. Żona

 

 

 

 

 

7.30

W int. Ojca Świętego Franciszka, ks. bpa Tadeusza, ks. bpa Antoniego, kapłanów pracujących w naszej parafii, członków Rycerstwa Niepokalanej i ich rodzin, oraz

o nowe powołania do służby Bożej - szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej -

of. Rycerstwo Niepokalanej

 

 

 

 

 

17.00

 

18.00

 

18.30

Ślub: Anna Grądzka i Przemysław Rosik

 

†Mariannę (5. r.) i Sebastiana (3. r.) - of. Józef Trzciński

 

Ślub: Katarzyna Michałowska i Mariusz Gałaguz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - 03.08 - 18. niedziela zwykła; niedziela adoracyjna

 

 

 

 

 

8.00

†Jacka Stańczuka - of. Matka

 

 

 

 

 

10.00

W int. Członkiń KRK z Trzcińca Dużego: o błog. Boże, opiekę Matki Najśw.

i dar zdrowia -of. KRK z Trzcińca Dużego (zel. Krystyna Zalewska)

 

 

 

 

 

12.00

†Czesława Trzcińskiego (4. r.), Franciszka, Mariannę, Józefę i Sławomira -

of. Bronisława Trzcińska

 

 

 

 

 

18.00

Za zm. Rodziców obojga stron - of. Stanisław Kurowicki

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

 

NIEDZIELA - 27.07 - 17. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

O Boże błog., opiekę Matki Najśw. i dary Ducha Świętego dla Wnuczek -

of. Miron Rytel

 

NIEDZIELA - 03.08 - 18. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Zygmunta (10. r.), jego zm. Braci, Rodziców obojga stron

oraz Pawła Michalczuka i Henryka Mleczkę - of. Regina Zawistowska

 

NIEDZIELA - 10.08 - 19. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

.................................................................................... - of. Barbara Składanowska

 

CZWARTEK - 14.08 - Urocz. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

 

 

 

12.00

.................................................................................................. - of. Józef Adamski

 

PIĄTEK - 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

9.00

O Boże błog. i wszelkie łaski dla osób, które pomogły w zakupie

wózka elektrycznego - of. Władysław Dąbrowski

 

NIEDZIELA - 17.08 - 20. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

........................................................................................ - of. Wacław Maliszewski

 

NIEDZIELA - 24.08 - 21. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Edwarda i Janinę Uszyńskich - of. Edward Uszyński

 

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 27.07 - 17. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Jadwigę Kurełek (2. r.), Stanisława, Pelagię, Bolesława, Józefa, Teofila, Henryka, Zdzisława, zm. z rodz. Kanabrockich i Kurełków - of. Rodzina

 

 

 

 

NIEDZIELA - 03.08 - 18. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Tadeusza Osińskiego (8. r.), zm. Rodziców obojga stron, Monikę i Romana Śniarowskich, Zdzisława i Henryka z rodz. Matusików - of. Wacława Osińska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 10.08 - 19. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

Za zm. z rodz. Śniarowskich, Grądzkich, Jasińskich, Wierzbickich, Idzikowskich oraz zm. Waldemara Grono - of. Aniela Śniarowska

 

 

 

 

PIĄTEK - 15.08 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

 

 

11.00

........................................................................................... - of. Grażyna Kowalska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 17.08 - 20. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

......................................................................................... - of. Jadwiga Szymańska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 24.08 - 21. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

O błog. Boże i pomoc Matki Najśw. oraz dar zdrowia dla Członkiń KRK

z Chruszczewki i dla ich rodzin - of. KRK z Chruszczewki (zel. St. Dobrowolska)