Wielkanoc A.D. 2016

W Roku Miłosierdzia i w 1050. r. Chrztu Polski Wam wszystkim, najdrożsi Siostry i Bracia, wypraszamy u Jezusa Zmartwychwstałego obfitość Bożych łask do życia zgodnego ze złożonymi przyrzeczeniami, do wielkodusznego udzielania bliźnim z darów, jakie Bóg w Was złożył, do radości płynącej z prawdziwej przyjaźni z Panem, który przychodzi do nas w sakramentach Kościoła! Chrystus żyje! Alleluja!

Księża pracujujący w parafii