Back to Top
  • Dawniej

Podziękowanie

Bogu najwyższemu dziękujemy za czas półkolonii, które odbyły się w naszej

parafii w dniach 6 -12. 08. 2018 r. Korzystając z okazji, chcemy podziękować osobom

i instytucjom, które włączyły się w ich przygotowanie.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i wyposażeniu kuchni, która mieści się

obok salek parafialnych: Panu Bogusławowi Jakubaszkowi; Panu Markowi

Krajewskiemu; Panu Andrzejowi i Kacprowi Mrozom; Panu Łukaszowi

Styczewskiemu.

Za pomoc przy obsłudze półkolonii: Pani Wiesławie Tomczuk; Pani Teresie

Buczyńskiej, Pani Barbarze Niemira; Pani Katarzynie Orzechowskiej; Pani Krystynie

Zawadzkiej. Za bezinteresowną pomoc dziękujemy również wolontariuszom:

Martynie i Katarzynie; a także Panu Tomaszowi Wojtczukowi i Pani Karolinie

Marczak.

Tegoroczne półkolonie mogły odbyć się dzięki pomocy naszych sponsorów, w

tym miejscu chcemy podziękować:

- Panu Senatorowi Waldemarowi Krasce;

- Prezesowi Agencji Rozwoju Miasta Siedlce – Panu Grzegorzowi Orzełowskiemu;

- Zakładom Mięsnym „Zakrzewscy”;

- Zakładom Mięsnym „Świderscy”;

- Wytwórni wędlin – „Ołdakowscy”;

- Firmie „Staoil”;

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim;

- Bankowi Spółdzielczemu w Sokołowie Podlaskim;

Za okazaną życzliwość dziękujemy również Burmistrzowi Miasta i Gminy

Kosów Lacki, Dyrekcji LO w Kosowie Lackim, Dyrekcji MGOK-u w Kosowie Lackim,

Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Firmie „Meditrans”. Z serca dziękujemy Księdzu

Proboszczowi, Księdzu Mariuszowi i wychowawcom, którzy z wielkim

zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie i przebieg półkolonii.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Urszuli

Krzymowskiej!!!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail