Back to Top

2018

Parafialne Półkolonie 2018 - dzień drugi - Wycieczka do Warszawy

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Parafialne Półkolonie 2018 - dzień pierwszy

20180806095919
20180806095551
20180806112547
20180806113051
20180806114142
20180806115928
20180806115934
20180806115936
20180806121241
20180806121247
20180806122530
20180806122559
20180806123425
20180806123506
20180806124616
20180806131321
PlakatParafiaKosw

 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczyste wprowadzenie ks. kan. Pawła Anusiewicza

na urząd proboszcza

Nowy Proboszcz do kosowskiej świątyni przybył 3 czerwca z parafii Topczewo, dokładnie 2 miesiące po pogrzebie ks. kan. Tomasza Pełszyka. Uroczystego obrzędu wprowadzenia do kosowskiej świątyni na niedzielnej Mszy świętej dokonał  ks. prof. Tadeusz Syczewski.  O godz. 10.00 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odczytał Dekret ks. bp. Tadeusza Pikusa o powołaniu z dniem 1 czerwca 2018 roku  ks. kan. Pawła Anusiewicza na funkcję proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim i jednocześnie dziekana sterdyńskiego. Ksiądz Paweł kolejno uroczyście odczytał Credo, odśpiewał właściwą Kolektę i złożył stosowną przysięgę. Ks. Rektor przedstawił nowego proboszcza, podkreślając jego zasługi dla drohiczyńskiej diecezji, wspomniał zasługi byłego Proboszcza i podziękował ks. Jarosławowi Wojasińskiemu za administrowanie parafią po śmierci ks. kan. Tomasza. Następnie przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli życzenia nowemu proboszczowi i wręczyli kwiaty. Na koniec ks. Paweł zwrócił się po raz pierwszy do swoich nowych parafian. Podzielił się również swoimi obawami w związku z objęciem funkcji proboszcza, żartując, że „przed tym dniem nie mógł spać”. Nowy Proboszcz – zgodnie z przyjętą regułą – pierwszą Mszę św. sprawował w intencji swoich parafian.Na jej zakończenie zebrani w świątyni odśpiewali hymn dziękczynny Ciebie, Boga wysławiamy.

Ks. Paweł Anusiewicz  święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1991 roku w Rudce z rąk biskupa Władysława Jędruszuka. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Kilka lat był Sekretarzem ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerstwa, a także Dyrektorem Domu św. Antoniego w Drohiczynie. Od 25 lipca 2009 r. pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Św. Stanisława BiM w Topczewie. W jej trakcie (1 kwietnia 2010 r.) został mianowany Kanonikiem Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej.

Księdzu Pawłowi życzymy owocnej posługi kapłańskiej w naszej kosowskiej parafii!

P1030534
P1030536
P1030541
P1030538
P1030544
P1030545
P1030546
P1030548
P1030549
P1030550
P1030551
P1030552
P1030553
P1030554
P1030555
P1030556
P1030557
P1030559
P1030560
P1030564

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2018

P1030388
P1030389
P1030390
P1030391
P1030392
P1030393
P1030394
P1030395
P1030396
P1030397
P1030398
P1030399
P1030400
P1030401
P1030402
P1030403
P1030404
P1030405
P1030406
P1030407

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 5 z 7