Back to Top

2020

Akcje charytatywne w naszej Parafii

AKCJE CHARYTATYWNE W NASZEJ PARAFII

                     Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, tak głosi znane powiedzenie. A niektórzy spośród naszych parafian mogli doświadczyć tego osobiście, szczególnie w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Dzięki wsparciu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej mogliśmy wesprzeć osoby biedne, samotne, starsze, chore oraz rodziny wielodzietne. Przed świętami Wielkiejnocy rozdaliśmy poświęcone przez bpa Piotra Sawczuka pokarmy na śniadanie Wielkanocne. W maju rozdaliśmy żywność, która dotarła do parafian przy wsparciu Fundacji PZU. Z kolei w czerwcu dzieciom przekazaliśmy „Pudełka szczęścia”. Dziękujemy wolontariuszom: Paniom Urszuli Krzymowskiej, Agnieszce Oleszczuk, Teresie Buczyńskiej i Księdzu Tomaszowi Łapińskiemu za podjęcie się tych akcji. Warto pomagać, obdarowywać uśmiechem mając świadomość, że dobro wraca.

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2020

              Ulicami Kosowa przeszła tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem w Uroczystość Bożego Ciała. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy zorganizować procesję ulicami czy wokół Kościoła - wspomniał Ks. Proboszcz. Ale dzięki rozluźnieniu przepisów podjęliśmy decyzje, aby wyjść z Jezusem na ulicę naszej Parafii. W procesji uczestniczyło wielu parafian, którym dziękujemy za odwagę i świadectwo wiary. Dziękujemy też wszystkim za zorganizowanie procesji, 4 ołtarzyków oraz pomoc w jej przebiegu.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Komunikat Kurii Drohiczyńskiej

        Niniejszym informuję, że w związku z kolejnym złagodzeniem zakazów epidemicznych, Biskup Drohiczyński, z dniem 10 czerwca br. odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta nakazane. Nawiązując do swego zarządzenia z 20 maja 2020 r. (n. 1), utrzymał ją w mocy jedynie wobec osób w podeszłym wieku, przechodzących kwarantannę, mających objawy infekcji, złe samopoczucie, bądź odczuwających obawę przed zarażeniem.

Poza tym – na mocy § 15 u. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) – w kościołach i kaplicach nie obowiązuje już limit osób, ani nakaz zachowania odległości 2. metrów między uczestnikami liturgii, z zachowaniem jednak obowiązku zakrywania ust i nosa. Podczas zgromadzeń organizowanych poza obiektami kultu religijnego nie obowiązuje limit 150. osób, jednak uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny

Proszę Czcigodnych Księży o wzięcie tych wskazań pod uwagę przy organizowaniu obrzędów w święto Bożego Ciała.

/-/ ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski

Kanclerz Kurii

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 7 z 15