Narodowe Święto Niepodległości w Kosowie Lackim 2015

11 listopada 2015 r.obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10.00. Ksiądz Proboszcz sprawował ją w intencji Ojczyzny. Koncelebrujący kapłan ofiarował Eucharystię za ks. Marcina – z racji jego imienin. W kazaniu ks. Tomasz Pełszyk nawiązał do podstaw, na których opiera się trwała niepodległość, wskazując przede wszystkim na zasady wiary, z których wyrasta postawa odpowiedzialności za każde powierzone człowiekowi zadanie. Wspomniał również o roli Kościoła w warunkach niewoli narodowej i o konkretnych przejawach zabiegania o zachowanie ducha narodowego (akcja trzeźwościowa, misje ludowe, język polski w nabożeństwach i pieśniach), kiedy to trzeba było przejąć funkcje formalnie nieistniejącego państwa. W nabożeństwie uczestniczyły – obok Senatora RP Waldemara Kraski, Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, Radnych, przedstawicieli szkół i zakładów pracy – także poczty sztandarowe i uczniowie klas mundurowych, a oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny. Na zakończenie Mszy św. dzieci i wspólnoty parafialne złożyły życzenia Solenizantowi.

Następnie uczestnicy obchodów (wyróżniali się tu zuchy z 40 DH pod opieką druhny Hanny Ratyńskiej i harcerze z 41 DH z druhną Małgorzatą Wojtczuk) przemaszerowali w pochodzie ulicą Wolności do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce, a kombatanci oddali salwę honorową. Kontynuacją kosowskiego Święta Niepodległości była uroczysta akademia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Rozpoczęło ją przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka. Powitał on przybyłych gości i zgromadzonych licznie mieszkańców miasta i okolic. Na widowni zasiedli m.in. weterani wojenni, miejscowi księża, Radna Powiatu Sokołowskiego Longina Oleszczuk, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak, potomek ostatnich ziemian w Kosowie Maciej Woliński (promotor polskiej książki naukowej za granicą), Artur Ziontek (historyk literatury), dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska i dyrektorzy kosowskich szkół: Grażyna Niemierka i Elżbieta Mateusiak ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Elżbieta Radomska z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego oraz Hanna Przesmycka z Publicznego Liceum im. Orła Białego.

Część artystyczną z okazji Święta Niepodległości przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim. W montażu słowno-muzycznym pt. „W drodze do Niepodległej” wzięły udział dzieci z klas IV-VI pod opieką nauczycieli historii: Huberta Mroza i Jacka Omieciucha. Oprawą muzyczną i scenografią zajęła się Barbara Mazurczak, ucząca muzyki i plastyki. Część integralną przedstawienia stanowiła prezentacja multimedialna autorstwa Joanny Omieciuch, przedstawiona przez opiekuna Szkolnego Koła Regionalnego Katarzynę Kurowicką.

Na początku wybrzmiał hymn państwowy. W trakcie inscenizacji narrator w skrócie przedstawił sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem recytowali patriotyczne wiersze. Ich interpretacje pozwoliły chociaż trochę zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Chór szkolny przypomniał znane pieśni, m.in. „Piechota” czy „Legiony”. Podczas całej uroczystości panowała wyjątkowa atmosfera zrozumienia i bliskości aktorów i widzów. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz przypomniała wszystkim, że pielęgnowanie naszych tradycji to istotny element patriotyzmu.

W tym świątecznym dniu ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu im. Feliksa Wolińskiego pt. „Młodzi o Kosowie”. Organizatorem tego Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki, a nagrody funduje Maciej Woliński. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było napisanie prozą tekstu tematycznie związanego z Kosowem Lackim lub okolicznymi miejscowościami.Aż 36 uczestników reprezentowało kosowską Szkołę Podstawową, z gimnazjum wzięły udział 3 osoby. Komisja w składzie: Artur Ziontek (Przewodniczący Jury), Longina Oleszczuk, Hanna Przesmycka (Prezes Stowarzyszenia) w kategorii „uczniowie gimnazjum” przyznała nagrodę Joannie Kostrzewskiej (300zł). Natomiast w kategorii „uczniowie szkół podstawowych” przyznała:

  •  Dwie równorzędne nagrody I (po 300 zł) uczniom klasy VIb: Tomaszowi Ciesielskiemu i Michałowi Dykowskiemu;
  • Jedną nagrodę II (200zł) uczennicy klasy IVb – Katarzynie Zych;
  • Nagrodę specjalną (400zł) dla wszystkich uczestników konkursu z Koła Regionalnego Szkoły Podstawowej z Kosowa Lackiego.

Wszystkie prace mają się ukazać w specjalnej edycji książkowej.

Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli spróbować grochówki z kiełbasą, ugotowanej w wojskowej kuchni polowej oraz tradycyjnej kawy zbożowej. Posiłek podawali uczniowie klasy mundurowej z miejscowego LO.

Zdjęcia: Agnieszka Ajdys, Katarzyna Kurowicka, Marzena Radomska Wujek