Kosowskie Dożynki Parafialne i Gminne A.D. 2015

Parafialne i Gminne Dożynki świętowano w Kosowie Lackim w niedzielę 6 września. W kościele parafialnym zgromadziliśmy się w duchu wdzięczności za tegoroczne plony. Dożynkową Mszę św. odprawił ks. prob. Tomasz Pełszyk. W wygłoszonym kazaniu ks. Tomasz apelował do wiernych zgromadzonych w świątyni o przyjęcie postawy dziękczynienia za Boże dary. Podczas uroczystości przed ołtarzem stało kilka wieńców dożynkowych, które po kazaniu zostały poświęcone. Wykonali je mieszkańcy: Chruszczewki Szlacheckiej, ul. Polnej z Kosowa Lackiego, Nowej Maliszewy, Rytel-Wszołek, Starego Ratyńca, Telak, Trzcińca Dużego i Trzcińca Małego. Wieniec dożynkowy przygotował też, jak co roku, Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki. Wszystkie wieńce, wraz z koszem kwiatów od Akcji Katolickiej oraz koszem owoców i warzyw od Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej, wniesiono do świątyni w czasie procesji na rozpoczęcie Mszy świętej.

Po ogłoszeniach duszpasterskich głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak. W swoim wystąpieniu wspomniał o dużych trudnościach, z którymi borykali się rolnicy w tym roku i podziękował wszystkim uczestnikom dożynkowych uroczystości. Procesja Eucharystyczna dookoła kościoła (niesiono w niej również wieńce) zakończyła liturgiczne dziękczynienie za plony.  Po błogosławieństwie Eucharystycznym – dzięki inicjatywie Burmistrza – w świątyni nastąpił obrzęd dzielenia się chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna w kosowskiej piekarni.

Oby w następnym roku ilość wieńców dożynkowych wzrosła! Wyrażają one na zewnętrz duchową postawę człowieka, który – jak powiedziano w homilii – świadom jest, że zawsze ma za co dziękować Panu Bogu! Wdzięczność to zapomniana cnota, ale właśnie ona uchroni nas przed pokusą samowystarczalności, wszak „na nic się przyda wstawać o północy, jeżeli Pańskiej nie będzie pomocy!”