Back to Top

S O B O T A (20.06)

OTO PRZYJDĘ NIEBAWEM

18.00 – Rozpoczęcie Misji Świętych

 

N I E D Z I E L A (21.06)

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

12.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Rytele-Wszołki – 9.00

Chruszczewka – 11.00

21.00 - Apel Maryjny – ogłoszenie Maryi Matką misji

 

P O N I E D Z I A Ł E K (22.06)

GRZECH UPADKIEM CZŁOWIEKA

9.00 - Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Misyjne spotkanie dla uczniów szkół podstawowych

12.00 – Misyjne spotkanie dla młodzieży (gimnazjum i szkoła średnia)

16.00 - Msza św. z nauką ogólną w Rytelach-Wszołkach

18.00 - Msza św. z nauką ogólną

21.00 - Apel Misyjny

 

W T O R E K (23.06)

ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

9.00 - Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Misyjne spotkanie dla uczniów szkół podstawowych

12.00 – Misyjne spotkanie dla młodzieży (gimnazjum i szkoła średnia)

16.00 - Msza św. z nauką ogólną w Chruszczewce

18.00 - Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

 

Ś R O D A (24.06)

WIARA I NAWRÓCENIE

Misyjna uroczystość pojednania we wspólnocie

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Msza św. dla uczniów szkół podstawowych

12.00 – Msza św. dla młodzieży (gimnazjum i szkoła średnia)

18.00 – Nabożeństwo pojednania we wspólnocie parafialnej

21.00 – Apel Misyjny

 

C Z W A R T E K (25.06)

JEZUS MOIM JEDYNYM ZBAWICIELEM I PANEM

Misyjna uroczystość wyboru Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 - Apel Misyjny

 

P I Ą T E K (26.06)

KOŚCIÓŁ IKONĄ TRÓJCY ŚWIETEJ,

WSPÓLNOTĄ UCZNIÓW JEZUSA

Uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Msza św. dla chorych

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 - Apel Misyjny - w gronie rodziny

 

S O B O T A (27.06)

MARYJA - IKONA I MATKA KOSCIOŁA,

WZÓR UCZNIA JEZUSA

Uroczystość zawierzenia parafii Matce Bożej

9.00 - Msza św. z nauką ogólną

10.30 - Msza św. dla małżeństw z dziećmi przedszkolnymi i oczekującymi potomstwa

18.00 - Msza św. z nauką ogólną

21.00 - Apel Misyjny

 

N I E D Z I E L A (28.06)

BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

12.00 - Msza św. kończąca Misje św.

Nie ma Mszy św. o godz. 18.00

Rytele-Wszołki – 9.00

Chruszczewka – 11.00

Misyjny Sakrament Pokuty

Środa:      
10.00 – 12.00
16.00 – 18.00

Czwartek: 
10.00 – 12.00
16.00 – 18.00

Rytele-Wszołki: poniedziałek 15.30 – 16.30

Chruszczewka: wtorek 15.30 – 16.30

Dla chorych spowiedź w piątek na pół godziny przed Mszą św.

Odwiedziny chorych w domach w piątek po Mszy św. dla chorych

 

 
 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Najdrożsi w Chrystusie Panu!

Zwracam się do Was w czasie szczególnym i w szczególnej sprawie. Całym sercem zapraszam wszystkich Was do udziału w Misjach Świętych, które będziemy przeżywać w naszej parafii w dniach od 20 do 28 czerwca bieżącego roku.

Misje to czas obficie udzielanego miłosierdzia, to czas przebaczenia, darowania grzechów i przywrócenia nam wszystkim godności przyjaciół Boga, zwłaszcza zaś tym osobom, które w codziennym swoim życiu nie znajdowały czasu, a może i dobrej woli dla spraw Bożych.

Kościół, jako mądry wychowawca, bogaty w doświadczenia tysiącleci, ustanowił instytucję Misji Świętych. W praktyce Kościoła w każdej parafii mniej więcej co 10 lat po­dejmuje się wśród wierzących taką mo­bilizację wiary, modlitwy i pojednania z Bogiem przez osobiste, szczere i głę­bokie nawrócenia ku Bogu, szczególnie przez sakramenty pokuty i Eucharystii, by głębiej żyć Ewangelią - to znaczy wiel­bić Boga i służyć człowiekowi, zwłasz­cza potrzebującemu pomocy w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

W poprzednich pokoleniach lu­dzie wierzący nazywali Misje Wielką Amnestią. Bóg przebacza człowiekowi wszystkie grzechy, przez co staje się on nowym stworzeniem, rozpo­czyna nowe życie z Bogiem. Właśnie takie stany ducha, woli i pragnienia serca chcemy przeżyć w czasie tych Misji Świętych.

Wszystkich Was, Najdrożsi Siostry i Bracia, zapraszam raz jeszcze na wielkie spotkanie z Bogiem w Misjach Świętych.

 

Z nadzieją na spotkanie -

 

Wasz proboszcz

ks. Tomasz Pełszyk

 

wraz z wikariuszami:

ks. Jarosławem Wojasińskim

i ks. Karolem Bieglukiem

 

oraz pomagającymi nam

w duszpasterskiej pracy:

ks. Marcinem Kuśmirkiem

i ks. Mariuszem Szymanikiem

 

 

 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail