Back to Top

2018

Parafialne Półkolonie 2018 - dzień drugi - Wycieczka do Warszawy

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Parafialne Półkolonie 2018 - dzień pierwszy

 

 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczyste wprowadzenie ks. kan. Pawła Anusiewicza

na urząd proboszcza

Nowy Proboszcz do kosowskiej świątyni przybył 3 czerwca z parafii Topczewo, dokładnie 2 miesiące po pogrzebie ks. kan. Tomasza Pełszyka. Uroczystego obrzędu wprowadzenia do kosowskiej świątyni na niedzielnej Mszy świętej dokonał  ks. prof. Tadeusz Syczewski.  O godz. 10.00 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odczytał Dekret ks. bp. Tadeusza Pikusa o powołaniu z dniem 1 czerwca 2018 roku  ks. kan. Pawła Anusiewicza na funkcję proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim i jednocześnie dziekana sterdyńskiego. Ksiądz Paweł kolejno uroczyście odczytał Credo, odśpiewał właściwą Kolektę i złożył stosowną przysięgę. Ks. Rektor przedstawił nowego proboszcza, podkreślając jego zasługi dla drohiczyńskiej diecezji, wspomniał zasługi byłego Proboszcza i podziękował ks. Jarosławowi Wojasińskiemu za administrowanie parafią po śmierci ks. kan. Tomasza. Następnie przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli życzenia nowemu proboszczowi i wręczyli kwiaty. Na koniec ks. Paweł zwrócił się po raz pierwszy do swoich nowych parafian. Podzielił się również swoimi obawami w związku z objęciem funkcji proboszcza, żartując, że „przed tym dniem nie mógł spać”. Nowy Proboszcz – zgodnie z przyjętą regułą – pierwszą Mszę św. sprawował w intencji swoich parafian.Na jej zakończenie zebrani w świątyni odśpiewali hymn dziękczynny Ciebie, Boga wysławiamy.

Ks. Paweł Anusiewicz  święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1991 roku w Rudce z rąk biskupa Władysława Jędruszuka. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Kilka lat był Sekretarzem ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerstwa, a także Dyrektorem Domu św. Antoniego w Drohiczynie. Od 25 lipca 2009 r. pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Św. Stanisława BiM w Topczewie. W jej trakcie (1 kwietnia 2010 r.) został mianowany Kanonikiem Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej.

Księdzu Pawłowi życzymy owocnej posługi kapłańskiej w naszej kosowskiej parafii!

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2018

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 5 z 7