Back to Top

Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

W dniach od 12 do 16 października 2015 r. gościliśmy w naszej diecezji grupę niemieckiej młodzieży z diecezji drezdeńskiej wraz ks. Dariuszem Frydrychem oraz Ulrichem Haun – opiekunem. Ksiądz Dariusz, który posługuje od kilku lat na parafii w Niemczech, zorganizował młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wyjazd pielgrzymkowy do Polski. Dziewięcioro młodych ludzi odwiedziło kilka miejscowości w diecezji drohiczyńskiej: Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białowieżę i Kosów Lacki, gdzie na plebani mieli swoją główną bazę. Goście z Niemiec przebywali z wizytą w sanktuarium w Ostrożanach, Miłkowicach Maćkach oraz Łubinie Kościelnym. Udali się również do Warszawy, a ostatniego dnia w drodze powrotnej do Niemiec modlili się w obozie zagłady w Treblince.

W trakcie wizyty w Polsce spotkali się z ks. bp. Tadeuszem Pikusem, który w tym czasie wizytował kosowską parafię oraz z wieloma innymi osobami, które znalazły się na ich szlaku pielgrzymim. Poniżej relacja, która powstała już po powrocie do Niemiec, napisana przez Stephena Domagala – jednego z uczestników wyjazdu.

W poniedziałek 12.10.2015, o godz. 7.00 wyjechaliśmy z Hermsdorf (ks. Dariusz Frydrych, Pan U. Haun i nas 9 młodych z Saale-Holzland i Gera) w kierunku Polski. Po około 10 godz. jazdy dotarliśmy na plebanię do Kosowa Lackiego, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez księdza Proboszcza Tomasza Pełszyka. W tutejszym kościele dane nam było wraz z parafianami uczestniczyć o godz. 18.00 na Mszy św., której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus. Po powrocie na plebanię czekała nas wspaniała kolacja. Smakowała wyśmienicie. Było wszystko, od polskiej kiełbasy, poprzez chleb domowej roboty oraz smaczne polskie ciasto.

We wtorek pojechaliśmy do Drohiczyna i zwiedziliśmy tam Muzeum Diecezjalne oraz Kościół pofranciszkański. W południe zwiedzaliśmy podziemia Katedry i Katedrę, która – dokładnie tak, jak kościół pofranciszkański w czasie II wojny św. – została zniszczona przez Sowietów, którzy spalili jej wspaniały wystrój. Następnie powitani przez Rektora Ks. Prof. Tadeusza Syczewskiego i Alumnów mogliśmy zwiedzić miejscowe Seminarium Duchowne. W seminarium wraz z Alumnami i Profesorami zjedliśmy wówczas także obiad, a następnie pojechaliśmy dalej. Dane nam było odwiedzić dwa niewielkie, ale bardzo piękne drewniane kościoły w Miłkowicach oraz Ostrożanach. W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Mszy św. i Różańcu w świątyni parafialnej w Łubinie Kościelnym, gdzie Proboszczem jest dobry znajomy ks. Darka, ks. Sławomir Mazur. Zostaliśmy przez Księdza Proboszcza powitani w naszym rodzimym języku, była to bardzo miła niespodzianka. Niektórzy z nas zarówno dziewczęta i chłopcy mogli wraz z polskimi ministrantami służyć do Mszy św., po której zostaliśmy zaproszeni na wspaniałą kolację na plebanię. Jak powiedział jeden z naszych kolegów była to najlepsza kolacja jaką zjadł w swoim życiu… Wieczorem dołączył  do nas jeszcze ks. Andreas Tober – proboszcz  z Eisenberg.

W środę pojechaliśmy do Warszawy, gdzie najpierw zwiedziliśmy niesamowite Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum wywarło na nas wielkie wrażenie. Po południu był czas na tzw. shopping, z czego były najbardziej zadowolone nasze koleżanki.  Następnie ks. Dariusz oprowadził nas jeszcze po Starym Mieście. Byliśmy na krótkiej modlitwie w Warszawskiej Katedrze i przy pomniku Małego Powstańca.

W czwartek zwiedzaliśmy Białowieski Park Narodowy ze wspaniałym Muzeum i Rezerwatem, gdzie mogliśmy zobaczyć na żywo żubry, łosie, rysie, wilki i wiele innych zwierząt. Po południu zostaliśmy zaproszeni na kawę do Mamy ks. Dariusza. Wieczór spędziliśmy na plebani w Kosowie Lackim z miejscową młodzieżą. Młodzież przyjęła nas bardzo otwarcie i przyjaźnie. Był grill i wesoła zabawa. To był niesamowity czas.

Piątek był naszym dniem wyjazdu. Po śniadaniu spakowaliśmy ostatnie nasze rzeczy. Nie pojechaliśmy bezpośrednio w kierunku Niemiec, ale odwiedziliśmy jeszcze były obóz zagłady w Treblince. Mimo, że niewiele tam się zachowało i byliśmy tam tylko chwilę, to odwiedzenie tego szczególnego miejsca było o wiele bardziej wzruszające niż wizyta w byłym obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie bez wątpienia wiele rzeczy się wydarzyło; ale w Treblince bestialstwo było dużo większe.

Około południa udaliśmy się w kierunku Niemiec i przybyliśmy o godz. 23.00 do Stadtroda.

Wyjazd do Polski był bardzo pięknym przeżyciem dla nas wszystkich. Udało nam się zbudować dobrą wspólnotę między sobą i z polskimi przyjaciółmi. Najpiękniejszym doświadczeniem była olbrzymia gościnność ludzi w Polsce wobec nas. Byliśmy witani z otwartymi ramionami, bardzo dobrze goszczeni i przyjmowani. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli nam drzwi Plebanii i serc, a więc na ręce ks. Proboszcza Tomasza Pełszyka, i Księży: Karola, Jarosława i Marcina. Dziękujemy również wszystkim Parafianom z Kosowa Lackiego. Dziękujemy Ks. Rektorowi Tadeuszowi Syczewskiemu oraz Alumnom i Księdzu Sławomirowi Mazurowi za wielką gościnność i serce.

Stephan Domagala

(Tłumaczenie Joanna Omieciuch)

Foto Ulrich Haun

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

XV Dzień Papieski w Kosowie Lackim

XV Dzień Papieski w Kosowie Lackim

W tym roku XV Dzień Papieski obchodzony był w niedzielę 11 października 2015 r. pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. W wielu miastach w ostatnich dniach zorganizowane zostały wydarzenia przypominające nauczanie papieskie św. Jana Pawła II. Również w Kosowie Lackim uczciliśmy pamięć o największym Polaku naszych czasów wspomnieniem, poezją i muzyką, która poruszyła wiele serc.

18 października o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie – członkowie Koła Regionalnego ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod opieką pań Katarzyny Kurowickiej, Małgorzaty Łach i Hanny Ratyńskiej wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt. „Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II”. Podczas tej uroczystości przypomniana została postać Karola Wojtyły, Jego życie, służba Bogu i ludziom. Pragnęlibyśmy, aby na zawsze pozostał On w naszych myślach i sercach, stał się wzorem do naśladowania. Święty Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Bardzo bliska była mu rodzina, dzieci i młodzież. Nigdy nie krytykował młodych ludzi, ale wiązał z nimi wielkie nadzieje. Uczył, że trzeba mieć dobre wzorce i autorytety, wówczas łatwiej jest być wartościowym człowiekiem.

W spektaklu zabrzmiały niezwykle trafne i głębokie sentencje z Papieskich kazań, piękne wiersze i ulubione pieśni Ojca Świętego. Ilustrację do słowa mówionego stanowiła prezentacja multimedialna wyświetlana jako część scenografii wykonanej przez panie reżyserujące przedstawienie. Dzieci recytowały utwory poetyckie, śpiewały oraz grały na skrzypcach i keyboardzie. Publiczność zgromadzona na sali w skupieniu i zadumie wsłuchiwała się w prezentowany repertuar, wielokrotnie przerywając występy brawami.

Następnie wystąpiła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim pod kierownictwem p. Hanny Przesmyckiej i p. Jolanty Onyśk w programie pt. „Taki jestem... Anegdoty o Papieżu”.

Po akademii w holu Ośrodka Kultury można było obejrzeć wystawę filatelistyczną „Jan Paweł II – ślady pamięci” Młodzieżowego Koła Filatelistycznego nr 190 w Wielgolesie pod kierunkiem opiekuna koła Zdzisława Ćmocha i Piotra Stolarczyka – filatelisty z Mińska Mazowieckiego, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wśród zaproszonych gości byli również: Wicestarosta Sokołowski p. Marta Sosnowska, Radna Powiatu Sokołowskiego Longina Oleszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy p. Jan Słomiak, Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Kuziak, Proboszcz Parafii Kosów Lacki ks. Tomasz Pełszyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Grażyna Niemierka i Wicedyrektor Elżbieta Mateusiak, Dyrektor LO p. Hanna Przesmycka. Na zakończenie podziękowano oklaskami artystom oraz opiekunkom i pogratulowano tak pięknego wystąpienia.

Autorem zdjęć zamieszczonych w galerii jest Marzena Radomska Wujek.

 

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Wizytacja kanoniczna ks. bp. Tadeusza Pikusa w kosowskiej parafii

Wizytacja kanoniczna ks. bp. Tadeusza Pikusa w kosowskiej parafii

W dniach 2, 4 i 12 października w naszej parafii gościliśmy ks. bp. Tadeusza Pikusa, ponieważ w tych dniach odbywała się jego wizytacja kanoniczna. Biskup, jako ordynariusz diecezji, przybywa co pewien czas do każdej parafii na wizytację kanoniczną, aby umacniać wiernych w wierze i bliżej poznać członków wspólnoty parafialnej. Posługa Biskupa w czasie takiej wizytacji to m.in. głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, a także spotkania z całą wspólnotą parafialną. Wizytacji podlegają też zagadnienia życia religijnego, apostolskiego oraz administracyjno-gospodarczego.

Program wizytacji kanonicznej był bardzo bogaty. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus rozpoczął ją 2 października. Tego dnia odwiedził dwie kosowskie szkoły: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum. Odbyły się w nich spotkania z uczniami i nauczycielami. Po obiedzie odprawił Mszę św. w kaplicy w Rytelach-Wszołkach, a następnie w Chruszczewce.

Niedziela 4 października była drugim dniem wizytacji Księdza Biskupa. Przed wioską Telaki, na granicy parafii, Ochotnicze Straże Pożarne powitały dostojnego Gościa. Około godz. 10.00 proboszcz – ks. Tomasz Pełszyk – oficjalnie przywitał ks. Biskupa przed głównym wejściem do kosowskiej świątyni. Tam też nastąpiło symboliczne przekazanie Wizytatorowi kluczy do kościoła. Następnie bp Tadeusz został uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie modlił się chwilę przed Najświętszym Sakramentem. W kościele ks. Proboszcz ponownie przywitał naszego Arcypasterza i przedstawił krótkie sprawozdanie z życia parafii. Eucharystii przewodniczył bp. Tadeusz, koncelebransami byli: ks. Proboszcz i ks. Tomasz Szmurło, sekretarz ks. Biskupa. W jej trakcie dostojny Celebrans do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił kazanie o miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę. W dalszej części homilii mówił o niebezpieczeństwach, które czyhają na rodziny, a na jej zakończenie zalecił modlić się do Boga tymi słowami: „Boże daj mi miłość. Ja chcę kochać i małżonka i dzieci.” Biskup drohiczyński udzielił też sakramentu Chrztu św. pięciorgu dzieciom, a małżonkowie, którzy obchodzili 60. rocznicę ślubu, odnowili wobec Niego swoje przyrzeczenia małżeńskie. Suma – z racji na pierwszą niedzielę miesiąca – zakończyła się procesją eucharystyczną i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W samo południe została odprawiona Msza św. dla dzieci, w trakcie której ks. Biskup poświęcił różańce przeznaczone dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. Po zakończonej Eucharystii procesjonalnie udaliśmy się na cmentarz grzebalny, gdzie zostały odmówione modlitwy za zmarłych. Niedzielną wizytację zakończyło obiadowe spotkanie na plebanii z księżmi z dekanatu sterdyńskiego.

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii zakończyła się 12 października, w drugi dzień odprawianego w naszej parafii nabożeństwa adoracyjnego, któremu przewodniczył ks. prał. Bogusław Kiszko. Poniedziałek był bardzo bogaty w wydarzenia. Biskup Drohiczyński najpierw odwiedził Szkołę Podstawową, gdzie otrzymał szczególny prezent: dostojnemu Gościowi, ze względu na jego pasję, społeczność szkoły podarowała wędkę. W prezencie był też wiersz pt. Życzenia dla biskupa.

Hanna Ratyńska

Życzenia dla biskupa

Bóg Cię powołał
Mówił do Ciebie...
Szukałeś Go
aż przyszedł wreszcie.

W duszy Ci śpiewał,
grał muzyką
Wzywał do siebie
cichutko milcząc...

Przyjąłeś Jego zaproszenie
i obietnicę:
„Życie Twe zmienię”
I odtąd idziesz
Jego śladem
Służąc bliźniemu
dobrym przykładem.

Łowisz jak On:

dusze w sieci
Odwiedzasz dużych,
 
małe dzieci
Rozdajesz radość,
 
dobre słowo
Każdego dnia
wciąż na nowo.

Niech sił nie braknie
Ci w tej posłudze
Niech Cię szacunkiem
darzą ludzie.
Niech serce Twoje 

silne będzie
Niech Chrystus idzie
Z Tobą wszędzie

 Ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym wystąpili uczniowie. Ksiądz Biskup rozmawiał z najmłodszymi, nawiązując w krótkiej katechezie do słów znanej piosenki religijnej, że każdy „może świętym być”. Udał się następnie na spotkanie z nauczycielami i personelem administracyjnym kosowskiej podstawówki. Po zakończeniu spotkania w szkole ks. bp Tadeusz odwiedził jeszcze dwa zakłady pracy, a po obiedzie spotkał się z pracownikami kosowskiego Urzędu Miasta i Gminy.

W godzinach popołudniowych Ordynariusz drohiczyński kontynuował wizytację. O godzinie 15.30 w kancelarii podpisał księgi metrykalne, po czym indywidualnie rozmawiał z Księżmi pracującymi w parafii. O 16.30 rozpoczęło się spotkanie z Radą parafialną, katechetami, pracownikami kościelnymi i przedstawicielami Wspólnot parafialnych. Kulminacyjnym punktem wizytacji kanonicznej była Msza św. o godz. 18.00. Przewodniczył jej ks. bp Tadeusz. W gronie sprawujących Eucharystię znaleźli się: ks. Proboszcz, ks. Tomasz – sekretarz ks. Biskupa, ks. Marcin Kuśmirek i ks. Dariusz Frydrych, pracujący w Niemczech. We Mszy św. uczestniczyła też dziesięcioosobowa grupa młodych pielgrzymów z Niemiec. W homilii bp Tadeusz zaproponował, żeby przyjrzeć się bliżej Chrystusowi, który daje życie wieczne: karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią, a to daje nam życie wieczne. W dalszej części kazania wierni usłyszeli historię z okresu posługiwania wtedy jeszcze ks. Tadeusza Pikusa w Rosji – jak niezwykłym doświadczeniem było odprawianie Pasterki dla ludzi, którzy od 53 lat nie uczestniczyli w żadnej Mszy św. W procesji przygotowania darów przedstawiciele Wspólnot parafialnych złożyli na ręce głównego Celebransa sprawozdania ze swojej działalności w parafii. Na zakończenie Eucharystii podziękowania złożył ks. Proboszcz, następnie dostojny Gość wyraził wdzięczność za wszelkie dobro, którego doświadczył w czasie wizytacji w naszej parafii. Po Mszy św. rozmawiał jeszcze chwilę z gośćmi z Niemiec i pozował do wspólnej fotografii. Ostatnim punktem programu była kolacja na plebanii.

Poniżej relacja Katarzyny Kurowickiej z wizyty ks. bp. Tadeusza Pikusa:

Wizyta Księdza Biskupa Tadeusz Pikusa w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

W dniach 2, 4 i 12 października 2015 roku parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kosowie Lackim przeżywała wizytację kanoniczną Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. W jej ramach Jego Ekscelencja odwiedził szkoły znajdujące się na terenie parafii. Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się 12 października. W progi tej najstarszej w gminie placówki wprowadziła szacownego gościa pani dyrektor Grażyna Niemierka i harcerze z drużyny „Biedroneczki” z opiekunką p. Hanną Ratyńską. Dostojny Gość na spotkanie przybył w towarzystwie sekretarza ks. Tomasza Szmurło oraz ks. kanonika Tomasza Pełszyka – Proboszcza parafii i Dziekana Dekanatu sterdyńskiego – i ks. Karola Biegluka.

O godz. 9.30 zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi wspólnie odśpiewali pieśń „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz…”. Na początku tego niecodziennego spotkania słowa powitania w stronę Księdza Biskupa skierowała Dyrektor Szkoły p. Grażyna Niemierka. W swojej przemowie wskazała na wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które promuje nasza szkoła, przybliżyła naszemu Gościowi historię placówki oraz opowiedziała o jej funkcjonowaniu w ostatnich latach, ilustrując najważniejsze wydarzenia prezentacją multimedialną.

Część artystyczną z tej okazji przygotowały razem z dziećmi opiekunki Koła Regionalnego p. Katarzyna Kurowicka i p. Małgorzata Łach, a dekoracją i oprawą muzyczną zajęła się p. Barbara Mazurczak – nauczyciel muzyki i plastyki. W montażu słowno-muzycznym zabrzmiały piękne wiersze i piosenki oraz myśli naszego Patrona, Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, będące mottem tegorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej: „Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem”. Na zakończenie uczniowie zwrócili się do Księdza Biskupa słowami: „Bądź nam Pasterzem troski pełnym…” i poprosili by pobłogosławił całej społeczności szkolnej.

Następnie Ksiądz Biskup skierował słowo do zebranych w auli. Nawiązując do inscenizacji wskazał mocną wiarę chrześcijańską jako element konieczny na drodze do prawdziwego szczęścia i świętości. Spotkanie nie mogło się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy z najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Pikus pomodlił się wraz uczestnikami apelu i udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa, a następnie przyjął od społeczności szkolnej życzenia i upominek. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły.

Po ogólnym spotkaniu Ksiądz Biskup spotkał się z Gronem Pedagogicznym i pracownikami szkoły. Podziękował wszystkim za kształtowanie osobowości młodych ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć Polskę. 

Katarzyna Kurowicka

 

 

 
 
 
 
 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Imieniny ks. prob. Tomasza Pełszyka

 

Imieniny ks. prob. Tomasza Pełszyka

20 września 2015 r. cztery niedzielne Msze św. były odprawiane w intencji naszego czcigodnego Ks. Proboszcza. Z racji imienin obchodzonych 22 września Mszę św. ofiarowała:

·         Rada Parafialna (o wszelkie Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi - Matki Kapłanów, pomoc św. Patrona w posłudze duszpasterskiej),

·         Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej (o Boże łaski i dary Ducha Świętego do godnego wypełniania kapłańskich zadań, opiekę Matki Najświętszej i dar zdrowia)

·         parafianie z Chruszczewki (o wszelkie łaski Boże i pomoc Matki Najświętszej w życiu i posługiwaniu kapłańskim)

·         parafianie z Rytel-Wszołek (o Boże łaski i dary Ducha Świętego w posługiwaniu duszpasterskim, opiekę Matki Najświętszej i dar zdrowia).

Na zakończenie Sumy przedstawiciele kosowskich wspólnot – utartym zwyczajem – złożyli Solenizantowi serdeczne życzenia. Nie zapomniały o Nim dzieci i młodzież, które na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00 złożyły swoje powinszowania. Ksiądz Tomasz do słownych podziękowań dołączył słodycze, którymi zostali obdarowani zebrani w kościele parafianie. Przedstawiciele Wspólnot uczestniczyli w spotkaniach imieninowych na plebanii.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 2 z 9