Back to Top

Sierpniowe nabożeństwo fatimskie 2015

Sierpniowe nabożeństwo fatimskie A. D. 2015

Sierpniowemu Nabożeństwu Fatimskiemu w naszej parafii przewodniczył ks. Mariusz Boguszewski. Jest on redaktorem Niedzieli Podlaskiej, a obecnie studiuje teologię pastoralną na UKSW w Warszawie. W wygłoszonym przez niego kazaniu – w nawiązaniu do tego, co mogliśmy usłyszeć z czytanego tego dnia Słowa Bożego (Mt 18,21-19,1) – usłyszeliśmy, że przebaczenie jest tym, co wyróżnia chrześcijanina. Podkreślił również, że przebaczać 77 razy oznacza zawsze! Ksiądz Mariusz scharakteryzował również, czym jest przebaczenie – Przebaczenie to wolność – i że należy się go uczyć od Matki Bożej. Dalej kontynuował, że przebaczenie pochodzi od Boga. Ksiądz Mariusz Boguszewski poprowadził również rozważania Tajemnic Światła Różańca św. podczas procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej dokoła kosowskiej świątyni. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Mariuszowi za przypomnienie – uczestniczącym dość licznie w nabożeństwie – znanej, bardzo ważnej prawdy, że Boże przebaczenie nie ma miary i zaprosił do uczestnictwa dzieci we wrześniowym nabożeństwie fatimskim. Niech 13 września będzie nas przynajmniej dwa razy tyle!

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w Dekanacie Sterdyńskim

 

Peregrynacja Symboli 
Światowych Dni Młodzieży 
w Dekanacie Sterdyńskim 04-05 sierpnia 2015

          Światowe Dni Młodzieży to zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II w 1985r. spotkania młodych katolików. Organizowane, co 2-3 lata spotkania z papieżem mają charakter religijnego festiwalu. Skupiają one młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się. W 2013 r. w dniach od 23 do 28 lipca odbywały się one w Rio de Janeiro. Ich mottem było zdanie Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28, 19). 28 lipca 2013 r. papież Franciszek wskazał miasto Kraków, jako kolejnego gospodarza ŚDM w dniach od 26 do 31 lipca 2016r. Mottem spotkania w Krakowie są słowa z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, a jego patronami są św. Jan Paweł II i św. Faustyna.

Szczególną okazją do lepszego przygotowania się młodzieży (i wszystkich wiernych w parafiach) do ŚDM w Krakowie, ale i także do dni w diecezjach, gdzie młodzież najpierw będzie przebywała w dniach od 20 do 25 lipca, jest peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani. Te dwa Symbole, które przekazał młodym św. Jan Paweł pielgrzymują od ponad 30 lat do krajów, które są gospodarzami dni młodzieży. Przemierzają kraje i kontynenty. W Niedzielę Palmową 2014r. na Placu św. Piotra w Rzymie Symbole ŚDM brazylijska młodzież przekazała młodym Polakom i od tego czasu w naszym kraju przewożone są one z diecezji do diecezji.

Peregrynacja Znaków ŚDM w diecezji drohiczyńskiej rozpoczęła się 25 lipca 2015 r., czyli prawie dokładnie na rok przed rozpoczęciem spotkania młodych z Ojcem św. w Krakowie. Znaki ŚDM pielgrzymowały do dekanatów i poszczególnych parafii diecezji drohiczyńskiej według ustalonego programu. Za program liturgiczny i duszpasterski w trakcie peregrynacji w dekanacie sterdyńskim odpowiedzialnymi byli ks. Dziekan Tomasz Pełszyk i ks. Karol Biegluk – dekanalny koordynator ŚDM w Krakowie w dekanacie sterdyńskim.

Obecność Symboli ŚDM w parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim w dniach od 4 do 5 lipca 2015 r. stała się dla wiernych z dekanatu sterdyńskiego czasem modlitwy przy Krzyżu i Ikonie Jego Matki. Znaki ŚDM przyjechały do kosowskiej świątyni o godz. 17.30 we wtorek 4 lipca z Sokołowa Podlaskiego specjalnym samochodem – kaplicą, będącą własnością Konferencji Episkopatu Polski. Przed kościołem nastąpiło ich przyjęcie i powitanie, a później poprzez trzy stacje zostały uroczyście wprowadzone do jego wnętrza i ustawione na ołtarzu w otoczeniu kwiatów. Następnie Ksiądz Dziekan dokonał powitania Znaków ŚDM i rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Dydycza, której towarzyszyła piękna oprawa muzyczna w wykonaniu chóru i młodzieży pod kierownictwem ks. Marcina Kuśmirka.

W kazaniu ks. biskup m.in. przypomniał historię Symboli ŚDM i wymienił kolejno kraje, które gościły ten wyjątkowy Krzyż ŚDM, wykonany w 1950-tą rocznicę Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. A były to: Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska, Filipiny, Włochy, Argentyna i Australia. Warto przytoczyć napis, który św. Jan Paweł II w 1984 r. umieścił w 6 językach na tym wielkim drewnianym krzyżu: Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam Znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście Go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.

W kolejnej części wygłoszonego kazania ks. biskup przypomniał, że inną nazwą MB Salus Populi Romani jest określenie MB Śnieżna, która jest wspominana 5 sierpnia na pamiątkę niezwykłego wydarzenia. W 352 roku w upalny sierpniowy dzień spadł na wzgórze eskwilińskie śnieg. W tym właśnie miejscu została wybudowana Bazylika Santa Maria Maggiore, w której przechowywany jest obraz MB Śnieżnej. Obchody uroczystości MB Śnieżnej w Rzymie mają niezwykłą oprawę, bo na miasto zrzuca się płatki białych róż symbolizujących śnieg – mówił ks. biskup Antoni. Obraz ten według tradycji został namalowany przez św. Łukasza. Rzymianie nazywają ten wizerunek Maryi Salus Populi Romani – Ocaleniem Ludu Rzymskiego. Zgodnie z tradycją w trudnych momentach historii miasta obraz ten był niesiony ulicami Rzymu – na wzór Arki Przymierza. Niejednokrotnie Maryja ratowała miasto.

W ostatniej części kazania Biskup Senior przypomniał wspominanego tego dnia św. Jana Marię Vianneya – kapłana, który pomimo tego, że był prześladowany troszczył się o tych, którzy byli narażeni na działanie Rewolucji Francuskiej głoszącej wrogie ideologie. Dodał, że współcześnie ma miejsce III rewolucja, która posługując się sloganami emitowanymi w mediach chce oderwać człowieka od wartości, korzeni i tożsamości. Ksiądz biskup zachęcił młodzież do bycia apostołami i wskazał środki (Biblia, prasa katolicka), które pomogą osiągnąć ten cel. Prosimy, aby Matka Najświętsza dopomogła, żebyśmy mogli podążać za Chrystusem – tym zdaniem zakończył pasterz diecezji drohiczyńskiej swoje kazanie.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię odbyła się adoracja Krzyża i wspólna modlitwa. Modlitwie różańcowej przewodniczył ks. Karol. Czytane przez Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej rozważania tajemnic bolesnych Różańca św. dotyczyły odkrywania sensu każdego cierpienia w świetle Chrystusowego Krzyża. Apel Jasnogórski i pieśń Zapada zmrok odśpiewane w kręgu przez uczestników trzymających się za ręce zakończyły pierwszy dzień peregrynacji w kosowskiej świątyni.

W środę 5 sierpnia – we wspomnienie MB Śnieżnej – czuwanie przy Symbolach ŚDM rozpoczęło się odśpiewaniem o godz. 6.30 Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a później odprawione zostały dwie Msze św. Potem od godz. 8.00 czuwanie przy Symbolach ŚDM miały kolejno: Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej, Służba Liturgiczna, Akcja Katolicka i młodzież. O godzinie 15.00 zebrani w kościele odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej czuwali kapłani i wszyscy chętni. Na zakończenie adoracji ks. Proboszcz odczytał wpis w księdze pamiątkowej peregrynacji, do której mogli się wpisać wierni nawiedzający Symbole.

Przyjmując Symbole ŚDM do kosowskiej świątyni wszyscy wierni z dekanatu sterdyńskiego mieli okazję oddać hołd Krzyżowi, czyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, ucałować te święte Symbole oraz złożyć ofiary na organizację ŚDM w Krakowie w 2016 r. Przyglądając się Krzyżowi można była dostrzec jego liczne „okaleczenia” świadczące, że w czasie nawiedzania kolejnych krajów zdarzały się też jego upadki, które spowodowały jego drobne uszkodzenia. W trakcie peregrynacji można było nabyć upominki związane z ŚDM, a pozyskane fundusze posłużą organizacji ŚDM. O godzinie 17.00 odbyło się pożegnanie i przekazanie Znaków ŚDM do Węgrowa do dekanatu węgrowskiego. 8 sierpnia opuszczą one Łochów i trafią do diecezji warszawsko-praskiej. Tym samym peregrynacja, która jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania diecezji drohiczyńskiej do ŚDM, zakończy się.

Czekając na to, co się wydarzy już za niecały rok podczas XXXI ŚDM w naszym kraju zachowajmy te piękne wspomnienia związane z nawiedzeniem naszej diecezji przez Krzyż i Ikonę MB Salus Populi Romani. Warto podkreślić, że w Kosowie Lackim i Węgrowie MB Śnieżna była adorowana w swoje liturgiczne święto, które też jest świętem patronalnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z którego pochodziła św. siostra Faustyna patronka ŚDM w Krakowie. 

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Niesiemy Chrystusa na peryferie świata – Misjonarz ks. Marek Siekierko w naszej parafii.

Niesiemy Chrystusa na peryferie świata

Misjonarz ks. Marek Siekierko w naszej parafii.

 

Od 19 do 26 lipca 2015r. obchodzony jest XVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Inicjatywa MIVA Polska, wpisana jest do ogólnopolskiego kalendarza duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczny Tydzień przebiega pod hasłem Niesiemy Chrystusa na peryferie świata.

Tak się też szczęśliwie złożyło, że w niedzielę 19 lipca 2015 r. do naszej parafii przybył ks. misjonarz Marek Siekierko, który został zaproszony przez naszego ks. proboszcza. Pochodzący z Hajnówki ks. Marek od 23 lat przebywa na misjach w Afryce. Najpierw pracował w Czadzie, a następnie trafił do Kamerunu, gdzie utworzył ośrodek misyjny w Nsimi. W wygłoszonym do nas niedzielnym kazaniu opowiedział o swojej pracy misyjnej w Kamerunie. Prezentował rośliny, które są podstawowym pokarmem tamtejszej ludności. Misjonarz apelował do wiernych, aby pomogli kameruńskim dzieciom rozpocząć naukę w szkole lub już rozpoczętą dalej kontynuować. Podczas Mszy św. zebrał na tacę ofiary, które wesprą jego pracę misyjną w Kamerunie. Po Mszy św. rozdawał ulotki, które w konkretny sposób zachęcały do sfinansowania kształcenia dzieci z parafii, gdzie jest proboszczem.

Formy tej pomoc mogą być następujące:

  1. można opłacić dziecku jeden rok nauki w szkole podstawowej (pomoc jednorazowa 130 zł),
  2. można opłacić dziecku całą szkołę podstawową (wpłacenie przez kolejnych 6 lat 130 zł lub jednorazowo 780 zł),
  3. można pomóc starszemu dziecku opłacając szkołę zawodową - jeden rok nauki w takiej szkole kosztuje 260 zł.

Wpłacone pieniądze ks. Marek przekaże potrzebującym tego wsparcia dzieciom opłacając za nich czesne, a one same napiszą do Ofiarodawców, przesyłając im swoje zdjęcie i tym sposobem dziękując za dobre serce. Poniżej przykład takiej wdzięczności.

Ks. Markowi dziękujemy za wygłoszone do nas kazanie i życzymy wielu Bożych łask, a przede wszystkim zdrowia do jego dalszej pracy misyjnej. Jeśli ktoś chciałby Go wesprzeć swoją ofiarą finansową, to może to uczynić wpłacając pieniądze na konto:

 

PKO BP Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW 18 1020 1332 0000 1502 0385 0138

z dopiskiem Pomoc Afrykańskim Dzieciom Marek Siekierko - misja Cameroun

Można też napisać  do ks. Marka na adres:

KS. MAREK SIEKIERKO

MISSION CATHOLIQUE DE NSIMI

B.P. 473 SANGMELIMA

CAMEROUN AFRICA

 

Ks. Marek składa Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom, którzy już w jakikolwiek sposób pomogli, pomagają lub pomogą mu w pracy na misjach w Kamerunie.   

Drugim wydarzeniem, które miało miejsce tego dnia było poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po każdej Mszy św. ksiądz, stojąc na chodniku przy schodach wiodących z ulicy do kościoła, święcił jadące samochody.

W związku z tym, że trwa akcja Grosz za kilometr, możemy - oprócz pieniędzy składanych w niedzielę do puszek - wpłacić na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji nasze ofiary jako podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwie przejechaną drogę.

 

Konto:
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
PeKaO S.A. I O/Warszawa 69124010371111000006916802
tytułem: MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy

 

Z tych ofiar będą ufundowane środki transportu dla polskich misjonarzy, a my będziemy przez ręce posłanych do głoszenia Ewangelii nieść Chrystusa na peryferie świata.  

MIVA Polska (Mission Vehicle Association) powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Wspiera ona także działania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach. MIVA Polska od lat z powodzeniem prowadzi akcję 1 grosz za 1 kilometr. W 2014 na zakup pojazdów dla misjonarzy przekazano 1.312 484 zł. 

 
 
 
 
 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 4 z 9