Lipcowe nabożeństwo fatimskie A. D. 2015

Lipcowemu Nabożeństwu Fatimskiemu w naszej parafii przewodniczył pochodzący z parafii Prostyń ks. Tomasz Przewoźny, który obecnie studiuje w Rzymie. Z wygłoszonego przez niego kazania – z pierwszej jego części – dowiedzieliśmy się m. in. o licznych „niewytłumaczalnych i niezwykłych znakach” jakie towarzyszyły tragicznemu wydarzeniu z 13 maja 1981r. Podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra Ojciec Święty Jan Paweł II został postrzelony. Zamach miał miejsce 13 maja i o tej samej godzinie, o której dokonało się pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Sam św. Jan Paweł II przypisywał swoje cudowne ocalenie wstawiennictwu Maryi. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Papież przekazał pocisk, którym został raniony, jako wotum do sanktuarium fatimskiego. Umieszczono go w koronie figury Matki Bożej z Fatimy.

W drugiej części kazania usłyszeliśmy o istotnym znaczeniu modlitwy w naszym życiu. Modlitwa podejmowana z wiarą i praktykowana we wspólnocie prowadzi do cudownych znaków Bożego działania.

Ksiądz Tomasz Przewoźny poprowadził również rozważania Tajemnic Radosnych Różańca św. podczas procesji. Mimo początkowych obaw co do aury, deszczu nie było i mogliśmy przejść z figurą Matki Bożej Fatimskiej tradycyjnie - dookoła kosowskiej świątyni.