30 NIEDZIELA ZWYKŁA

1.         28 października, we środę – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 

2.         1 listopada, w przyszłą niedzielę – uroczystość Wszystkich Świętych.

            Porządek nabożeństw będzie następujący:

            -w kościele – Msze św. o godz.: 8.00, 10.00 i 12.00; nie będzie Mszy św. wieczornej;

            -w kaplicach – Msze św.: w Rytelach - o godz. 9.00, w Chruszczewce - o godz. 11.00;

            -po Mszy św. o godz. 10.00, z racji na pierwszą niedzielę miesiąca – nabożeństwo adoracyjne;

            -o godz. 11.30 w kościele – modlitwa „wypominkowa” połączona z różańcem;

            -NIE BĘDZIE TRADYCYJNEGO NABOŻEŃSTWA (modlitwy „wypominkowej”, procesji i Mszy św.) NA CMENTARZU!!!

            -około godz. 13.15 rozpocznie się poświęcenie nowych pomników na cmentarzu.

           

3.         Jeszcze raz zwracamy się do wszystkich, którzy robią porządki na cmentarzu. Prosimy, aby segregować śmieci. Do kontenerów wrzucamy tylko odpady sztuczne (plastiki, znicze itp.). Prosimy, nie wrzucać do kontenerów worków z liśćmi. Prosimy także, aby nie sprzątać grobów w niedzielę.

            Jednocześnie informujemy, że na cmentarzu, na nowej części została ustawiona toaleta.

            Z przykrością też informujemy, że na cmentarzu zdarzają kradzieże (np. kwiatów). Prosimy, o zachowanie czujności i zgłaszanie takich incydentów.

 

4.         Cały czas można składać kartki „wypominkowe”. Jeżeli przy tej okazji nie spotkamy księdza na plebanii lub w celu uniknięcia kontaktu osobistego z racji pandemii koronawirusa, kartkę „wypominkową” możemy wrzucić do skrzynki na listy.

 

5.         W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną informujemy i przypominamy, że:

            -w kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu 1,5 m;

            -w kościele na 1 osobę uczestniczącą w nabożeństwie powinno przypadać 7 m2 powierzchni, co w naszym kościele, którego powierzchnia wynosi 1450 m2 daje ok. 200 osób w czasie jednego nabożeństwa;

            -uczestnicy pogrzebu na cmentarzu powinni zakrywać usta i nos oraz zachować dystans 1,5 m.