PONIEDZIAŁEK - 02.06

 

 

 

 

 

 

 

7.00

Dziękczynno-błagalna: o szczęśliwe rozwiązanie i wszelkie potrzebne łaski

dla Anny - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Anielę, Aleksandra i Bogusława Skibniewskich - of. Wanda Materska

 

 

 

 

 

 

7.30

†Henryka Postka (4. r.), Wacława i Lucjana Postków, Józefa i Bronisławę

Chajęckich, Czesława i Wiesława - of. Żona Zofia z dziećmi

 

 

 

 

 

 

 

17.45

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

18.00

             O zdrowie i Boże błog. dla całej Rodziny - of. Teresa Zalewska

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK - 03.06 - Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Zofię i Józefa Oleszczuków oraz zm. Dziadków - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Eugeniusza, Helenę, Stanisława, Salomeę, Stanisława i Wiktorię Oleszczuków

 

 

 

 

 

 

 

18.00

              †Marka Wróbla, Jadwigę, Henryka, Sławomira, Romana i Jarosława Ratyńskich,

              Annę Składanowską i Kazimierza Maciaka - of. Urszula z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA - 04.06

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Helenę, Józefa i Wacława Matusików, Reginę i Janinę - of. Eugenia Jakubik

 

 

 

 

 

 

 

7.00

              Za zm. Rodziców, Dziadków i Pradziadków z rodz. Ratyńskich i Niemierków -

              of. Tadeusz Ratyński

 

 

 

 

 

 

 

7.30

O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Łukasza - of. Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

18.00

 

18.00

†Kazimierza, Jerzego i zm. Rodziców obojga stron

 

†Halinę Domańską (7. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK - 05.06 - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika; I czwartek

 

 

 

 

 

 

7.00

†Mariannę i Edwarda - of. Teresa Zębrowska

 

 

 

 

 

7.30

              †Zofię i Józefa Lipków oraz zm. Dziadków obojga stron - of. Syn z żoną

 

 

 

 

 

17.00

 

18.00

 

18.00

Godzina święta

 

Za Zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach

 

Dziękczynno-błagalna: o Boże błog., opiekę Matki Najśw. i wszelkie potrzebne

łaski dla Członków KRM z Telak - of. KRM z Telak (zel. Antoni Grzymała)

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK - 06.06 - I piątek

 

 

 

 

 

7.00

              †Stanisława Dudka (29. r.), Zofię, zm. Dziadków obojga stron

             i zm. Józefa Szabelskiego - of. Krystyna Uszyńska

 

 

 

 

 

7.30

              †Czesławę Rytel (2. r.) - of. Rodzina

 

 

 

 

17.45

 

18.00

             Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

             †Józefa Ferenca (14. r.), zm. z rodz. Ferenców i Michała Staszewskiego -

             of. Krystyna Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 07.06 - I sobota

 

 

 

 

 

7.00

                †Witolda Gątarza (1. r.), zm. Rodziców obojga stron i Stefana Zakrzewskiego -

                of. Hanna Gątarz z rodziną

 

 

 

 

 

7.30

                W int. Ojca Świętego Franciszka, ks. bpa Tadeusza, ks. bpa Antoniego, kapłanów

                pracujących w naszej parafii, członków Rycerstwa Niepokalanej i ich rodzin, oraz

                o nowe powołania do służby Bożej - szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej -

                of. Rycerstwo Niepokalanej

 

 

 

 

 

17.00

 

18.00

                Ślub: Beata Kryczka i Paweł Sobolewski

 

               †Bogusławę i Wiesława Rudzińskich - of. Anna Trzcińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - 08.06 - 8. niedziela wielkanocna: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 

 

 

 

8.00

 

 

8.00

†Jana Zawistowskiego (18. r.), zm. Rodziców obojga stron

oraz Mariana i Janinę Wójcików - of. Mirosława Zawistowska

 

†Wacławę i Stanisława, zm. z rodz. Trzcińskich, Szostaków i Kalinowskich -

of. Syn

 

 

 

 

 

10.00

 

10.00

              W int. Dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św.

 

              W int. Członkiń KRK ze Starego Ratyńca i ich rodzin: o zdrowie, Boże błog.

              i opiekę Matki Najśw. - of. KRK ze Starego Ratyńca

 

 

 

 

 

12.00

              †Jadwigę Kursę (5. r.) i Piotra oraz zm. z rodz. Kursów i Kietlińskich -

              of. Henryka Kietlińska

 

 

 

 

 

18.00

†Lucjana Adamczyka (23. r.), Władysławę, Eugeniusza, Stanisława i Bolesławę -

of. Wacława Ryciak

 

 

 

 

 

                                 

 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

 

NIEDZIELA - 01.06 - 7. niedziela wielkanocna, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

 

9.00

†Władysława i Konstancję Sierputowskich oraz zm. z rodziny - of. Miron Rytel

 

PIĄTEK - 06.06 - I piątek miesiąca

 

 

 

15.00

†Polikarpa i Mariannę - of. Jan Godlewski

 

NIEDZIELA - 08.06 - 8. niedziela wielkanocna, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 

 

9.00

†Jana i Annę Laskowieckich, Eugeniusza, Zygmunta i Mariana -

of. Irena Laskowiecka

 

PONIEDZIAŁEK - 09.06 - Uroczystość NMP Matki Kościoła

 

 

 

15.00

†Janinę (10. r.) i Edwarda Uszyńskich - of. Edward Uszyński

 

NIEDZIELA - 15.06 - 11. niedziela zwykła: uroczystość Najświętszej Trójcy

 

 

 

9.00

................................................................................................... - of. Józef Adamski

 

NIEDZIELA - 22.06 - 12. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

..................................................................................... - of. Leonard Mioduszewski

 

NIEDZIELA - 29.06 - 13. niedziela zwykła: uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

 

 

 

9.00

..................................................................................... - of. Eugeniusz Zawistowski

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 01.06 - 7. niedz. wielkanocna, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

 

 

 

11.00

†Stefana Szymańskiego, Annę i Bronisława Główczyków,

Stanisława i Helenę Szymańskich - of. Jadwiga Szymańska

 

 

 

 

PIĄTEK - 06.06 - I piątek miesiąca

 

 

 

 

 

15.00

W int. Ks. Bpa Antoniego P. Dydycza: dziękczynna za jego dwudziestoletnią posługę w naszej Diecezji - of. Grażyna Kowalska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 08.06 - 8. niedziela wielkanocna, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 

 

 

 

11.00

†Władysława, Helenę i Andrzeja Trzcińskich - of. Waldemar Trzciński

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - 09.06 - Uroczystość NMP Matki Kościoła

 

 

 

 

 

15.00

†Zuzannę Jasińską - of. Jadwiga Matusik

 

 

 

 

NIEDZIELA - 15.06 - 11. niedziela zwykła: uroczystość Najświętszej Trójcy

 

 

 

 

 

11.00

.......................................................................................... - of. Bożena Dziewulska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 22.06 - 12. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Antoniego Jastrzębskiego (imieniny) i zm. Rodziców obojga stron - of. Rodzina

 

 

 

 

NIEDZIELA - 29.06 - 13. niedziela zwykła: uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

 

 

 

 

 

11.00

†Henryka Dobrowolskiego i zm. z rodziny - of. Rodzina