Back to Top
  • Dawniej

Narodowe Święto Niepodległości w Kosowie Lackim 2015

Drukuj E-mail

 

Narodowe Święto Niepodległości w Kosowie Lackim 2015

11 listopada 2015 r.obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10.00. Ksiądz Proboszcz sprawował ją w intencji Ojczyzny. Koncelebrujący kapłan ofiarował Eucharystię za ks. Marcina – z racji jego imienin. W kazaniu ks. Tomasz Pełszyk nawiązał do podstaw, na których opiera się trwała niepodległość, wskazując przede wszystkim na zasady wiary, z których wyrasta postawa odpowiedzialności za każde powierzone człowiekowi zadanie. Wspomniał również o roli Kościoła w warunkach niewoli narodowej i o konkretnych przejawach zabiegania o zachowanie ducha narodowego (akcja trzeźwościowa, misje ludowe, język polski w nabożeństwach i pieśniach), kiedy to trzeba było przejąć funkcje formalnie nieistniejącego państwa. W nabożeństwie uczestniczyły – obok Senatora RP Waldemara Kraski, Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, Radnych, przedstawicieli szkół i zakładów pracy – także poczty sztandarowe i uczniowie klas mundurowych, a oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny. Na zakończenie Mszy św. dzieci i wspólnoty parafialne złożyły życzenia Solenizantowi.

Następnie uczestnicy obchodów (wyróżniali się tu zuchy z 40 DH pod opieką druhny Hanny Ratyńskiej i harcerze z 41 DH z druhną Małgorzatą Wojtczuk) przemaszerowali w pochodzie ulicą Wolności do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce, a kombatanci oddali salwę honorową. Kontynuacją kosowskiego Święta Niepodległości była uroczysta akademia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Rozpoczęło ją przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka. Powitał on przybyłych gości i zgromadzonych licznie mieszkańców miasta i okolic. Na widowni zasiedli m.in. weterani wojenni, miejscowi księża, Radna Powiatu Sokołowskiego Longina Oleszczuk, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak, potomek ostatnich ziemian w Kosowie Maciej Woliński (promotor polskiej książki naukowej za granicą), Artur Ziontek (historyk literatury), dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska i dyrektorzy kosowskich szkół: Grażyna Niemierka i Elżbieta Mateusiak ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Elżbieta Radomska z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego oraz Hanna Przesmycka z Publicznego Liceum im. Orła Białego.

Część artystyczną z okazji Święta Niepodległości przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim. W montażu słowno-muzycznym pt. „W drodze do Niepodległej” wzięły udział dzieci z klas IV-VI pod opieką nauczycieli historii: Huberta Mroza i Jacka Omieciucha. Oprawą muzyczną i scenografią zajęła się Barbara Mazurczak, ucząca muzyki i plastyki. Część integralną przedstawienia stanowiła prezentacja multimedialna autorstwa Joanny Omieciuch, przedstawiona przez opiekuna Szkolnego Koła Regionalnego Katarzynę Kurowicką.

Na początku wybrzmiał hymn państwowy. W trakcie inscenizacji narrator w skrócie przedstawił sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem recytowali patriotyczne wiersze. Ich interpretacje pozwoliły chociaż trochę zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Chór szkolny przypomniał znane pieśni, m.in. „Piechota” czy „Legiony”. Podczas całej uroczystości panowała wyjątkowa atmosfera zrozumienia i bliskości aktorów i widzów. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz przypomniała wszystkim, że pielęgnowanie naszych tradycji to istotny element patriotyzmu.

W tym świątecznym dniu ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu im. Feliksa Wolińskiego pt. „Młodzi o Kosowie”. Organizatorem tego Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki, a nagrody funduje Maciej Woliński. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było napisanie prozą tekstu tematycznie związanego z Kosowem Lackim lub okolicznymi miejscowościami.Aż 36 uczestników reprezentowało kosowską Szkołę Podstawową, z gimnazjum wzięły udział 3 osoby. Komisja w składzie: Artur Ziontek (Przewodniczący Jury), Longina Oleszczuk, Hanna Przesmycka (Prezes Stowarzyszenia) w kategorii „uczniowie gimnazjum” przyznała nagrodę Joannie Kostrzewskiej (300zł). Natomiast w kategorii „uczniowie szkół podstawowych” przyznała:

  •  Dwie równorzędne nagrody I (po 300 zł) uczniom klasy VIb: Tomaszowi Ciesielskiemu i Michałowi Dykowskiemu;
  • Jedną nagrodę II (200zł) uczennicy klasy IVb – Katarzynie Zych;
  • Nagrodę specjalną (400zł) dla wszystkich uczestników konkursu z Koła Regionalnego Szkoły Podstawowej z Kosowa Lackiego.

Wszystkie prace mają się ukazać w specjalnej edycji książkowej.

Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli spróbować grochówki z kiełbasą, ugotowanej w wojskowej kuchni polowej oraz tradycyjnej kawy zbożowej. Posiłek podawali uczniowie klasy mundurowej z miejscowego LO.

Zdjęcia: Agnieszka Ajdys, Katarzyna Kurowicka, Marzena Radomska Wujek

Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

Drukuj E-mail

Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

W dniach od 12 do 16 października 2015 r. gościliśmy w naszej diecezji grupę niemieckiej młodzieży z diecezji drezdeńskiej wraz ks. Dariuszem Frydrychem oraz Ulrichem Haun – opiekunem. Ksiądz Dariusz, który posługuje od kilku lat na parafii w Niemczech, zorganizował młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wyjazd pielgrzymkowy do Polski. Dziewięcioro młodych ludzi odwiedziło kilka miejscowości w diecezji drohiczyńskiej: Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białowieżę i Kosów Lacki, gdzie na plebani mieli swoją główną bazę. Goście z Niemiec przebywali z wizytą w sanktuarium w Ostrożanach, Miłkowicach Maćkach oraz Łubinie Kościelnym. Udali się również do Warszawy, a ostatniego dnia w drodze powrotnej do Niemiec modlili się w obozie zagłady w Treblince.

W trakcie wizyty w Polsce spotkali się z ks. bp. Tadeuszem Pikusem, który w tym czasie wizytował kosowską parafię oraz z wieloma innymi osobami, które znalazły się na ich szlaku pielgrzymim. Poniżej relacja, która powstała już po powrocie do Niemiec, napisana przez Stephena Domagala – jednego z uczestników wyjazdu.

W poniedziałek 12.10.2015, o godz. 7.00 wyjechaliśmy z Hermsdorf (ks. Dariusz Frydrych, Pan U. Haun i nas 9 młodych z Saale-Holzland i Gera) w kierunku Polski. Po około 10 godz. jazdy dotarliśmy na plebanię do Kosowa Lackiego, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez księdza Proboszcza Tomasza Pełszyka. W tutejszym kościele dane nam było wraz z parafianami uczestniczyć o godz. 18.00 na Mszy św., której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus. Po powrocie na plebanię czekała nas wspaniała kolacja. Smakowała wyśmienicie. Było wszystko, od polskiej kiełbasy, poprzez chleb domowej roboty oraz smaczne polskie ciasto.

We wtorek pojechaliśmy do Drohiczyna i zwiedziliśmy tam Muzeum Diecezjalne oraz Kościół pofranciszkański. W południe zwiedzaliśmy podziemia Katedry i Katedrę, która – dokładnie tak, jak kościół pofranciszkański w czasie II wojny św. – została zniszczona przez Sowietów, którzy spalili jej wspaniały wystrój. Następnie powitani przez Rektora Ks. Prof. Tadeusza Syczewskiego i Alumnów mogliśmy zwiedzić miejscowe Seminarium Duchowne. W seminarium wraz z Alumnami i Profesorami zjedliśmy wówczas także obiad, a następnie pojechaliśmy dalej. Dane nam było odwiedzić dwa niewielkie, ale bardzo piękne drewniane kościoły w Miłkowicach oraz Ostrożanach. W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Mszy św. i Różańcu w świątyni parafialnej w Łubinie Kościelnym, gdzie Proboszczem jest dobry znajomy ks. Darka, ks. Sławomir Mazur. Zostaliśmy przez Księdza Proboszcza powitani w naszym rodzimym języku, była to bardzo miła niespodzianka. Niektórzy z nas zarówno dziewczęta i chłopcy mogli wraz z polskimi ministrantami służyć do Mszy św., po której zostaliśmy zaproszeni na wspaniałą kolację na plebanię. Jak powiedział jeden z naszych kolegów była to najlepsza kolacja jaką zjadł w swoim życiu… Wieczorem dołączył  do nas jeszcze ks. Andreas Tober – proboszcz  z Eisenberg.

W środę pojechaliśmy do Warszawy, gdzie najpierw zwiedziliśmy niesamowite Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum wywarło na nas wielkie wrażenie. Po południu był czas na tzw. shopping, z czego były najbardziej zadowolone nasze koleżanki.  Następnie ks. Dariusz oprowadził nas jeszcze po Starym Mieście. Byliśmy na krótkiej modlitwie w Warszawskiej Katedrze i przy pomniku Małego Powstańca.

W czwartek zwiedzaliśmy Białowieski Park Narodowy ze wspaniałym Muzeum i Rezerwatem, gdzie mogliśmy zobaczyć na żywo żubry, łosie, rysie, wilki i wiele innych zwierząt. Po południu zostaliśmy zaproszeni na kawę do Mamy ks. Dariusza. Wieczór spędziliśmy na plebani w Kosowie Lackim z miejscową młodzieżą. Młodzież przyjęła nas bardzo otwarcie i przyjaźnie. Był grill i wesoła zabawa. To był niesamowity czas.

Piątek był naszym dniem wyjazdu. Po śniadaniu spakowaliśmy ostatnie nasze rzeczy. Nie pojechaliśmy bezpośrednio w kierunku Niemiec, ale odwiedziliśmy jeszcze były obóz zagłady w Treblince. Mimo, że niewiele tam się zachowało i byliśmy tam tylko chwilę, to odwiedzenie tego szczególnego miejsca było o wiele bardziej wzruszające niż wizyta w byłym obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie bez wątpienia wiele rzeczy się wydarzyło; ale w Treblince bestialstwo było dużo większe.

Około południa udaliśmy się w kierunku Niemiec i przybyliśmy o godz. 23.00 do Stadtroda.

Wyjazd do Polski był bardzo pięknym przeżyciem dla nas wszystkich. Udało nam się zbudować dobrą wspólnotę między sobą i z polskimi przyjaciółmi. Najpiękniejszym doświadczeniem była olbrzymia gościnność ludzi w Polsce wobec nas. Byliśmy witani z otwartymi ramionami, bardzo dobrze goszczeni i przyjmowani. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli nam drzwi Plebanii i serc, a więc na ręce ks. Proboszcza Tomasza Pełszyka, i Księży: Karola, Jarosława i Marcina. Dziękujemy również wszystkim Parafianom z Kosowa Lackiego. Dziękujemy Ks. Rektorowi Tadeuszowi Syczewskiemu oraz Alumnom i Księdzu Sławomirowi Mazurowi za wielką gościnność i serce.

Stephan Domagala

(Tłumaczenie Joanna Omieciuch)

Foto Ulrich Haun