Back to Top

Ministranckie Andrzejki

30 listopada 2019, w Kosowie Lackim odbył się Towarzyski Turniej Ministrantów w piłkę nożną o Puchar Proboszcza Parafii. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn: cztery drużyny ministrantów starszych (Ciechanowiec, Kosów Lacki, Miedzna i Sadowne) i pięć drużyn ministrantów młodszych (Ciechanowiec, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sokołów–Konkatedra i Rozbity Kamień). Honorowy patronat nad turniejem objął proboszcz parafii Kosów Lacki ksiądz kanonik Paweł Anusiewicz.

Rozgrywki, dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół, odbyły się na hali sportowej. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na rywalizację w duchu fair play. Na uczestników turnieju, na szkolnej stołówce, czekał gorący posiłek. Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców, uczestnicy otrzymali puchary, medale i pamiątkowe dyplomy.

Ministranckie Andrzejki były okazją, aby poznać nowych kolegów i kreatywnie spędzić czas, choć na krótką chwilę odrywając się od komputera i Internetu. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg turnieju. Dziękujemy młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas za nieocenioną pomoc przy organizacji. W sposób szczególny dziękujemy, w imieniu ministrantów, kapłanom którzy poświęcili swój czas i przywieźli swoich podopiecznych na to sportowe wydarzenie. Rywalizacja rozbudziła ambicje piłkarskie i już myślimy o kolejnych turniejach.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Adwent 2019

 Dzisiaj, rozpoczynamy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio okres ten przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia.

            Nasze przygotowanie powinno polegać na ożywieniu życia religijnego i zbliżeniu się do Boga poprzez modlitwę i praktyki sakramentalne. Sprzyjać temu powinny nabożeństwa adwentowe, takie jak „roraty” i rekolekcje.

            „Roraty” będą odprawiane w każdą środę, rano o godz. 6.45 oraz we wtorki i soboty - o godz. 17.00. W sposób szczególny, do udziału w wieczornych „roratach” zapraszamy dzieci i młodzież. Prosimy, aby przynosić ze sobą lampiony. Na ostatnim nabożeństwie „roratnim” zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy lampion.

            Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 13 -15 grudnia. Poprowadzi je O. Wiesław Zielonka, Oblat Maryi Niepokalanej z Siedlec.

 

            Okres Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny, który będzie przebiegał pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Jest to pierwsza część trzyletniego programu duszpasterskiego, poświęconego Najświętszemu Sakramentowi, którego mottem są słowa: „Eucharystia daje życie”.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail