Back to Top

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

           Zachęcamy do skorzystania z adoracji Najświętszego Sakramentu. W szczególny sposób modlić się będziemy o ustanie epidemii koronawirusa, za chorych i cierpiących, za tych, którzy się nimi opiekują, za lekarzy i personel medyczny oraz służby sanitarne, o nasze zdrowie. W trakcie adoracji będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Pamiętajmy o zachowaniu wszelkich przepisów sanitarnych oraz wprowadzonych zaleceniach i ograniczeniach!

 

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ważne informacje!!!

       W związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 13 marca STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO i związanych z tym rozporządzeń władz państwowych oraz komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, informujemy, że:

 

1. MSZE ŚW. będą sprawowane według ustalonego wcześniej porządku, najlepiej bez udziału wiernych lub z udziałem tylko najbliższej rodziny.
Ta sytuacja dotyczy także POGRZEBÓW.
W niedziele (do 29 marca włącznie) możemy skorzystać z DYSPENSY od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych W KOŚCIELE JEDNOCZEŚNIE NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.

 

3. ZAWIESZONE SĄ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.

 

4. ZAWIESZONE JEST WSPÓLNE CELEBROWANIE NABOŻEŃSTW WIELKOPOSTNYCH (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa i inne).

 

5. ZAWIESZONE JEST nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego. 

 

6. ZAWIESZONE są spotkania wszystkich grup i stowarzyszeń działających przy naszej Parafii.

 

Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego po wprowadzeniu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W następstwie wprowadzenia w Polsce w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym rozporządzeń władz państwowych oraz komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragnę poinformować, że decyzje zawarte w moim rozporządzeniu z dnia wczorajszego pozostają w mocy, za wyjątkiem punktu 4 c, który w obecnej sytuacji musi zostać zmieniony. Tak więc:

  1. Zawieszam na terenie Diecezji Drohiczyńskiej wszelkie rekolekcje parafialne, zachęcając zarazem do skorzystania z form ćwiczeń duchowych indywidualnych oraz dostępnych w środkach społecznego przekazu.
  2. Zawieszam również wspólne celebrowanie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
  3. Usilnie proszę wszystkich Proboszczów, aby umieścili na drzwiach kościołów i kaplic informację o zarządzeniu władz państwowych ograniczającym do 50. liczbę osób mogących jednocześnie przebywać wewnątrz. Dotyczy to uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach, czyli zarówno we Mszach świętych, jak i w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Proszę wiernych o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przybywały przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina. Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów.
  4. Udział wiernych we Mszach świętych w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, szpitalach oraz w zakładach opiekuńczych zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców, podopiecznych i personelu.
  5. Proszę, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty zachowując normy bezpieczeństwa i limit osób zgromadzonych jednocześnie w kościele.
  6. Popierając prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, do odmawiania każdego dnia o godzinie 20.30 w kościele bez udziału wiernych, różańca w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych, sanitarnych, a dla wszystkich o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  7. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do aż odwołania.

Duszpasterzy i Wiernych proszę o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji oraz o modlitwę o ustanie epidemii.

/-/ + Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyńsk
i

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail