Back to Top
  • Dawniej

Ogłoszenia parafialne na 18 stycznia 2015 r.

2. NIEDZIELA ZWYKŁA

18 stycznia 2015 r.

 

1. Od 18 do 25 stycznia będzie trwał w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przeżywać go będziemy pod hasłem: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4, 7). Błagajmy Boga o spełnienie się woli naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa, aby Jego wyznawcy szczerze i gorliwie poszukiwali dróg do pojednania.

 

2. We środę (21.01) przypada Dzień Babci, a we czwartek (22.01) – Dzień Dziadka. Do żyjących spieszmy z naszą życzliwością, serdecznymi życzeniami i modlitwami w ich intencji. Dla zmarłych błagajmy o wieczną nagrodę w niebie.

 

3. Zakończyliśmy już wizytę duszpasterską. W tym tygodniu możemy dotrzeć do osób, których nie było w domu w czasie kolędy, a które chcą jeszcze zaprosić kapłana, by pobłogosławił dom. Postaramy się też – tradycyjnie – odwiedzić zakłady pracy. Czekamy na zgłoszenia. W następną niedzielę przedstawimy krótkie podsumowanie tegorocznej kolędy.

 

4. W sobotę (24.01) o godz. 10.00 w gmachu WSD w Drohiczynie odbędzie się spotkanie opłatkowe zelatorek i zelatorów dekanalnych, parafialnych i księży opiekunów Kółek Żywego Różańca z Ordynariuszem naszej Diecezji Ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem. Serdecznie zapraszamy!

 

5. Spotkanie Bożonarodzeniowe osób zaangażowanych w działalność Caritas w Diecezji Drohiczyńskiej z Ks. Biskupem Ordynariuszem odbędzie się w przyszłą niedzielę w Bielsku Podlaskim w parafii MB z Góry Karmel. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 12.00. Prosimy o udział wolontariuszy z naszego parafialnego oddziału Caritas.

 

6. Młodzież z III klas gimnazjalnych otrzyma sakrament bierzmowania w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03) na Mszy św. wieczornej. Prosimy rodziców kandydatów do bierzmowania o zainteresowanie się, na jakim etapie przygotowania duchowego są ich dzieci.

 

7. Najbliższy termin Chrztu św. dzieci to niedziela 8 lutego o godz. 10.00. Bardzo prosimy o zgłaszanie kandydatów do tego sakramentu.

 

8. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gromadzone są środki na wsparcie przyjazdu młodzieży z Afryki oraz Białorusi, Ukrainy i Rosji. W najbliższym czasie będzie w ramach tej akcji rozprowadzana gra Campus mundi, a dochód zostanie przeznaczony na utrzymanie ubogich pielgrzymów. Prosimy o wsparcie!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ogłoszenia parafialne na 11 stycznia 2015 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

11 stycznia 2015 r.

 

1. Wspominając dzisiaj Chrzest Pański dziękujmy Panu Bogu za potrójny dar - wiary, nadziei i miłości, który został złożony w naszych duszach w chwili przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Zróbmy rachunek sumienia z wierności obietnicom chrzcielnym.

 

2. W piątek (16.01) po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka podejmuje adorację w duchowej jedności ze św. Janem Pawłem II. Zachęcamy do włączenia się w to czuwanie.

 

3. Porządek kolędy na najbliższe dni:

- poniedziałek: od. 9.00 – Dębe; od 15.00 – ul. Mostowa, Małkińska i Piaskowa; ul. Leśna;

- wtorek: od 15.00 – ul. Radosna i Słoneczna; ul. Armii Krajowej i Szkolna;

- środa: od 9.00 – Zaleś; od 15.00 – ul. Kościelna; ul. Towarowa i Energetyczna;

- czwartek: od 15.00 – ul. Kolejowa (2 ks.);

- piątek: od 15.00 – ul. Spokojna, Wiejska i Parkowa; ul. Sadowa; ul. Wolności i przyległe.

Prosimy o zgłoszenie się osób, których nie było w domu w czasie kolędy i chcą jeszcze zaprosić kapłana, by pobłogosławił dom. Pragniemy także dotrzeć w najbliższych dniach z błogosławieństwem do naszych zakładów pracy.

 

4. Zapraszamy wszystkich Sołtysów z naszej parafii na spotkanie opłatkowe z Księdzem Biskupem, które odbędzie się w Sokołowie Podl. w Domu Miłosierdzia Caritas w piątek (16.01). Zbiorą się tam sołtysi z dekanatów: łochowskiego, sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego. Początek spotkania o godz. 10.00.

 

5. Ks. Piotr Arbaszewski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin – zaprasza na wykłady nt. duchowości małżeńskiej, które poprowadzi prof. Mieczysław Guzewicz z Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski. Odbędą się one w najbliższą sobotę (17.01) w Sokołowie Podl. w gmachu LO przy ul. Sadowej.

 

6. W najbliższym czasie będą dostarczone do parafii dary żywnościowe. Informujemy, że zmieniają się w istotny sposób warunki ich przyznawania: parafia nie będzie mogła dowolnie nimi dysponować, ponieważ decydujące będzie zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prosimy więc, by wszyscy potrzebujący, którzy jeszcze nie są zapisani w GOPS-ie, zgłosili się do tej placówki. Z tego grona w przyszłości będą wytypowane osoby objęte programem pomocowym. Innym osobom, będącym w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, będziemy starali się pomóc w ramach skromnych środków zbieranych na cele charytatywne.

 

7. Przypominamy, że dzisiaj o 15.00 w sali M-GOK w Kosowie Lackim młodzież naszego gimnazjum zaprezentuje jasełka. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

K   O   L   Ę   D   A

12 – 16 stycznia 2015 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK (12.01):

                            - DĘBE (1 ksiądz) – od 9.00

- ul. MOSTOWA, MAŁKIŃSKA I PIASKOWA

  (1 ksiądz) - od 15.00

- ul. LEŚNA (1 ksiądz) - od 15.00

 

WTOREK (13.01):

                            - ul. RADOSNA i SŁONECZNA (1 ksiądz) – od 15.00

- ul. ARMII KRAJOWEJ i SZKOLNA

  (1 ksiądz) – od 15.00

 

ŚRODA (14.01):

                            - ZALEŚ (1 ksiądz) – od 9.00

- ul. KOŚCIELNA (1 ksiądz) – od 15.00

- ul. TOWAROWA i ENERGETYCZNA

  (1 ksiądz) – od 15.00

 

CZWARTEK (15.01):

- ul. KOLEJOWA (2 księży) - od 15.00

 

PIĄTEK (16.01):

                            - ul. SPOKOJNA, WIEJSKA, PARKOWA

  (1 ksiądz) – od 15.00

                            - ul. SADOWA (1 ksiądz) – od 15.00

                            - ul. WOLNOŚCI i przyległe (1 ksiądz) – od 15.00

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ogłoszenia parafialne na 4 stycznia 2015 r.

2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

4 stycznia 2015 r.

 

1. We wtorek (06.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św. w porządku niedzielnym. Kredę i kadzidło będziemy święcić na każdej Mszy św. – w kościele i w kaplicach. Ofiary składane na tacę zostaną przekazane na dzieła misyjne Kościoła. Na ten sam cel przeznaczone są również ofiary składane przy żłóbku.

 

2. W sobotę (10.01) obchodzimy święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego. Będziemy się modlić za całą naszą Diecezję Drohiczyńską, dziękując za posługę ks. Biskupa Tadeusza i ks. Biskupa Antoniego.

 

3. W następną niedzielę (11.01) przypada święto Chrztu Pańskiego. Zakończymy w tym dniu okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy też dziękować za dar swojego chrztu. Jeśli zostaną zgłoszone dzieci, to na Mszy św. o godz. 10.00 będzie sprawowany Sakrament Chrztu świętego. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na konferencję do kancelarii parafialnej w sobotę po Mszy św. wieczornej.

 

4. W najbliższym czasie będziemy kolędować w następujących miejscowościach:

- poniedziałek: od 9.00 – Stary Ratyniec; Nowy Ratyniec; od 15.00 – ul. Nurska (2 księży);

- środa: od 9.00 – Jakubiki; od 15.00 – ul. Pańska (2 księży);                                         

- czwartek: od. 9.00 – Zawady; od 15.00 – ul. Polna (2 księży);

- piątek: od 9.00 – Grądy; od 15.00 – ul. Gutowska i Boczna (2 księży);

- sobota: od 9.00 – ul. Nowa (2 księży), Kosów-Hulidów i ul. Młynarska (2 księży);

- poniedziałek: od 9.00 – Dębe; od 15.00 – ul. Mostowa, Małkińska i Piaskowa; ul. Leśna.

Planowany przebieg wizyty duszpasterskiej jest dostępny na tablicy ogłoszeń, a także na parafialnej stronie internetowej: www.parafiakosowlacki.pl.

 

5. We czwartek (08.01) po Mszy św. wieczornej – spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.

 

 

 

 

 

K   O   L   Ę   D   A

5 - 12 stycznia 2015 r.

 

PONIEDZIAŁEK (05.01):

- STARY RATYNIEC (1 ksiądz) – od 9.00

- NOWY RATYNIEC (1 ksiądz) – od 9.00

- ul. NURSKA (2 księży) – od 15.00

 

ŚRODA (07.01):

                               - JAKUBIKI (1 ksiądz) – od 9.00

- ul. PAŃSKA (2 księży) – od 15.00

 

CZWARTEK (08.01):

- ZAWADY (1 ksiądz) - od 9.00

- ul. POLNA (2 księży) - od 15.00

 

PIĄTEK(09.01):

                            - GRĄDY (1 ksiądz) – od 9.00

                            - ul. GUTOWSKA i BOCZNA (2 księży) – od 15.00

 

SOBOTA (10.01):

  - ul. NOWA (2 księży) - od 9.00

  - KOSÓW-HULIDÓW i ul. MŁYNARSKA (2 księży) – od 9.00

 

PONIEDZIAŁEK (12.01):

                               - DĘBE (1 ksiądz) – od 9.00

- ul. MOSTOWA, MAŁKIŃSKA I PIASKOWA (1 ksiądz) - od 15.00

- ul. LEŚNA (1 ksiądz) - od 15.00

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Ogłoszenia parafialne na 1 stycznia 2015 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

NOWY ROK

1 stycznia 2015 r.

 

1. Z Maryją, Świętą Bożą Rodzicielką, weszliśmy w Rok Pański 2015. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź możemy zyskać odpust zupełny.

 

2. Dzisiaj – po Mszy św. o 10.00 – na plebanii spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej.

 

3. W niedzielę o 9.15 – spotkanie formacyjne zelatorek i zelatorów Kółek Różańcowych.

 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek (dzisiaj modlimy się o powołania do Służby Bożej), I piątek i I sobota miesiąca. W niedzielę po Sumie adoracja Najśw. Sakramentu.

 

5. W 2014 roku Chrzest św. przyjęło 40 dzieci, sakrament małżeństwa połączył 24 pary, zmarły 84 osoby. Cieszymy się dziećmi, które przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego i młodzieżą, która ubogacona została sakramentem bierzmowania. Bogu niech będą dzięki za każde otrzymane dobro!

 

6. W minionym roku m.in.: zakupiliśmy do kościoła maszynę do sprzątania posadzki; w Chruszczewce naprawiono i pomalowano ogrodzenie kaplicy; w Rytelach Wszołkach dach kaplicy został pokryty nową blachą. Środki pochodziły z ofiar składanych na tacę, przy okazji kolędy i indywidualnie. Bóg zapłać wszystkim Darczyńcom! Przygotowany jest plan remontu okien w kościele: mamy projekt budowlany i wszelkie konieczne pozwolenia, złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie tych bardzo kosztownych prac. Nie otrzymaliśmy na razie pieniędzy, ale jesteśmy na liście rezerwowej i ciągle jest realna szansa na uzyskanie dotacji. Jeśli nie, to rozpoczniemy remont w ramach naszych możliwości finansowych.

 

7. Kolęda w najbliższym czasie:

Piątek (02.01)              - Chruszczewka (2 ks.), Rytele Wszołki (1 ks.), Olszew (1 ks.);

Sobota (03.01)            - Albinów i część ul. Leśnej (1 ks.), Sitne, ul. Długa, Węgrowska

  i przyległe (1 ks.), Trzciniec Duży (1 ks.), Trzciniec Mały (1 ks.);

Niedziela (04.01)         - Henrysin (od 14.00 – 1 ks.);

Poniedziałek (05.01)    - Stary Ratyniec (1 ks.), Nowy Ratyniec (1 ks.), ul. Nurska (od 15.00 –

                                     2 ks.).

 

Niech w całym Roku Pańskim 2015 towarzyszy nam obfite Boże błogosławieństwo. Wpatrzeni w Matkę Najświętszą nie lękajmy się podejmować dzieła duchowej przemiany, do którego Ona nas wzywa! Znajdźmy swoje zadanie do wypełnienia – dobry uczynek na każdy dzień – i ofiarujmy go naszym bliźnim. Niech nas umacnia nowo narodzony Jezus i prowadzi do pełni wiary, nadziei i miłości!

 

www.parafiakosowlacki.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 57 z 62