1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 lutego 2018 r.

 

1. We czwartek (22.02) przypada liturgiczne święto Katedry św. Piotra Apostoła. Kościół kładzie szczególny akcent na zadanie strzeżenia i głoszenia przez św. Piotra i jego następców pod natchnieniem Ducha Świętego prawdy Ewangelii. Otoczmy Ojca Świętego naszą gorącą modlitwą, by mógł wypełnić przyjęte zadanie przepowiadania Dobrej Nowiny całemu światu i składania świadectwa o Jezusie Chrystusie jako jedynym Zbawicielu.

 

2. W przyszłą niedzielę, czyli w 2. niedzielę Wielkiego Postu, będą zbierane do puszek ofiary na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła. Modlitwie i postawie postu w duchu solidarności z misjonarzami będzie towarzyszyć hasło: Uczniowie – misjonarze mocą Ducha Świętego. W akcję można też włączyć się wysyłając SMS o treści MISJE na numer 72032.

 

3. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na nabożeństwa odprawiane w kościele przez cały Wielki Post w następującym porządku:

- Droga krzyżowaw każdy piątek o godz. 16.15 (Msza św. bezpośrednio po nabożeństwie),

- Gorzkie żalewe środę o 16.40 i w niedzielę po sumie.

Gorliwe i pełne uczestnictwo w tych nabożeństwach umożliwia nam uzyskanie odpustu zupełnego. Przy okazji uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

4. 27 lutego od 9.30 do 13.00 odbędzie się zbiórka krwi dla osób chorych na białaczkę. Krwiobus będzie stał na parkingu przy plebanii. Każdy, kto może i chce podzielić się tym bezcennym darem, niech to uczyni, pamiętając, iż dobro uczynione innym trwa i pomnaża się. Aby ta akcja mogła dojść do skutku, musi znaleźć się minimum 30 osób. Chętni niech zapiszą się w sklepie Robson w Kosowie Lackim.