UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

NOWY ROK

1 stycznia 2018 r.

 

1. Z Maryją, Świętą Bożą Rodzicielką, weszliśmy w Rok Pański 2018. Dzisiaj odpust zupełny za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.

 

2. W sobotę (06.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w porządku niedzielnym. Kredę i kadzidło będziemy święcić na każdej mszy – w kościele i w kaplicach. Ofiary składane na tacę i przy żłóbku zostaną przekazane na dzieła misyjne Kościoła.Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych wiernych do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli. O godz. 11.00 zbierzemy się na placu przy Urzędzie Miasta i Gminy, skąd wyruszymy do kościoła przy śpiewie kolęd. Niech nikogo nie zabraknie na tej radosnej procesji!

 

3. W tym tygodniu I czwartek (od 16.00 – Godzina święta), I piątek i I sobota miesiąca.

 

4. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego. W liturgii kończy się okres Bożego Narodzenia. Na Mszy św. o 10.00 przewidziany jest chrzest dzieci. Konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę po wieczornej Mszy św.

 

5. W 2017 roku Chrzest św. przyjęło 44 dzieci, sakrament małżeństwa połączył 32 pary, zmarły 102 osoby. I Komunię św. przyjęło 57 dzieci. Sakramentem bierzmowania ubogaconych zostało 78 młodych ludzi.  Około 200 osób przy różnych okazjach przyjęło Namaszczenie Chorych. Około 100.000 razy wierni spotkali się z Panem Jezusem w Komunii świętej. Bogu niech będą dzięki za każde otrzymane dobro!

 

6. W minionym roku kontynuowaliśmy renowację witraży. Pozostałe cztery wrócą do świątyni po rozstrzygnięciu wniosku o dofinansowanie. Środki na te prace oraz na spłatę zobowiązań kredytowych i indywidualnych pożyczek pochodziły z ofiar składanych na tacę, przy okazji kolędy i indywidualnie. Dzięki hojności sponsorów mogliśmy wykonać ogrodzenie przy plebanii, a następnie powiększyć i zagospodarować parking. Wiele prac porządkowych i naprawczych wykonali nasi Dobrodzieje zupełnie nieodpłatnie. Bóg zapłać wszystkim dotychczasowym Darczyńcom! Liczymy na dalszą pomoc.

 

7. Kolęda w tym tygodniu:

- wtorek (02.01)         - Stara Maliszewa (1 ks. - od 9.00), Nowa Maliszewa (1 ks. - od 9.00);

                                   - ul. Armii Krajowej i Szkolna (1 ksiądz - od 15.00);

- środa (03.01)            - Guty (2 księży - od 9.00);

                                   - ul. Wiejska, Parkowa, Graniczna, Mazowiecka (1 ksiądz - od 15.00);

- czwartek (04.01)      - Zawady (1 ksiądz - od 9.00);

                                   - ul. Pańska (2 księży - od 15.00);

- piątek (05.01)           - Chruszczewka (2 księży - od 10.00);

- poniedziałek (08.01)- ul. Radosna i Słoneczna (1 ksiądz - od 15.00, z przerwą na Mszę św.);

                                   - ul. Sadowa (1 ksiądz - od 15.00).

 

8. Dzisiaj – po Mszy św. o 10.00 – na plebanii spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej.

 

9. Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca na styczeń:

- o triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie;

- o potrzebne łaski dla papieża Franciszka, bpa Tadeusza i kapłanów naszej diecezji;

- o światło dla błądzących i zagubionych w wierze Polaków.

 

 

W Roku Pańskim 2018

 

niech Jezus nowo narodzony obdaruje nas obficie łaskami Ducha Świętego. Pocieszyciel i Obrońca, jak nazywa Go sam Zbawiciel, posłany jest, by tłumaczyć orędzie Ewangelii, kształtować w ludziach zdrowe – Boże zasady życia, by udzielać mocy do wprowadzania w codzienne życie wiernych Dobrej Nowiny o miłości Ojca do nawet najbardziej zagubionych duchowo grzeszników.

Każdy sakrament, w którym Duch Święty odsłania tajemnicę znaku niosącego łaskę, niech będzie dla nas zachętą do obfitego i ufnego korzystania ze źródeł dobroci Pana. Lektura Słowa Bożego niech stanie się codzienną praktyką – zwłaszcza w kręgu rodzinnym!

Darów, które zaskakują i prowokują do działania, które nie pozwalają zatrzymać się w bezczynności, lecz każą podjąć konkretne działanie w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela… na ten i każdy następny rok

 

życzą                                    

 

księża z kosowskiej parafii

i kapłani współpracujący w duszpasterskim dziele