22. NIEDZIELA ZWYKŁA

3 września 2017 r.

 

1. Dzisiaj przeżywamy nasze parafialne dziękczynienie za plony. Niech Pan Bóg nagrodzi swoimi łaskami wszystkich pracujących na roli, niech pobłogosławi tym, którzy wspierają ich w tej trudnej pracy, a szczególnie obdaruje osoby, które przygotowały wieńce dożynkowe.

 

2. Jutro (04.09) – rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkół o godz. 8.30. Jezusowi – naszemu Nauczycielowi powierzmy nowy rok nauki.

 

3. W tym tygodniu: I czwartek miesiąca. Módlmy się o powołania do służby Bożej.

 

4. W piątek uroczystość Narodzenia NMP – nasze święto patronalne i odpust. Msze św. tylko w kościele o 8.00, 12.00 (suma odpustowa) i 18.00. Nie będzie Mszy św. w kaplicach. Zapraszamy zwłaszcza na Sumę i prosimy o aktywny udział w procesji eucharystycznej. W naszej parafii ze względu na uroczystość nie obowiązują tego dnia przepisy postne.

 

5. W sobotę (09.09) w Perlejewie odbędzie się diecezjalno-wojewódzkie dziękczynienie za plony. Msza św. o 11.00, natomiast delegacje z wieńcami przyjmowane będą od godz. 10.00. O 10.30 odmówiony zostanie Różaniec. Zaproszeni są zwłaszcza rolnicy oraz: nasze władze samorządowe (Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, członkowie Rad różnych szczebli) i Państwo Sołtysi.

 

6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej – spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.

 

7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się VII Tydzień Wychowania, z tematem przewodnim: Maryja Wychowawczynią pokoleń.

 

8. P. Organista zwraca się z ogromną prośbą – tym razem do rodziców – o zachęcenie i skierowanie swych dzieci do udziału w scholi. W ostatni piątek, gdy miała być próba przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przyszły tylko cztery osoby. Zapewne niektórzy byli jeszcze na wakacjach i nie słyszeli ogłoszeń. Najbliższa próba odbędzie się w sobotę o 11.00. Serdecznie zapraszamy.

 

9. Istnieje możliwość podjęcia nauki w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach. Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie się 19 września. Chętnym udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Zapraszamy też na stronę internetową www.muzyka-diecezjasiedlce.pl (zakładka Studium).