INTENCJE MSZALNE

19 - 25 marca 2018 r.

                                                                                           

PONIEDZIAŁEK - 19.03     Uroczystość Św. Józefa

7.00

†Franciszka (14r.), Janinę, Edmunda, Mieczysława Uszyńskich, Alfredę, Stefana, Sławomira, Dorotę Składanowskich, Stanisława, Zofię i Wiesława Dudek

of. Jerzy Uszyński

7.30

†Józefa Trzcińskiego (greg. 22)

 

7.30

† Józefa Trzcińskiego (z racji imienin), Mirosława

 

16.45

17.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

†Józefa Karwata

 

 

17.00

† Józefa Żebrowskiego

 

                                                                     

WTOREK - 20.03

 

7.00

† Józefa, Anielę, Stanisława, Zygmunta Oleszczuków i zm. dziadków

of. Barbara Wiśniewska

7.00

†Bolesławę, Stanisława, Mariannę i Aleksandra

of. Jadwiga Grelik

7.30

†Józefa Trzcińskiego (greg. 23)

 

7.30

† Mariannę Wrzosek (7dz.)

 

17.00

†Józefa i Aleksandrę Pogorzelskich, Eugeniusza i Mariannę Maleszewskich

of. córka Mirosława

 

ŚRODA - 21.03

 

7.00

†Józefa Trzcińskiego (greg. 24)

 

7.30

†Kazimierę Radomską i zm. Rodziców

 

7.30

†Krzysztofa Popielucha (30dz.)

of. Rodzina

16.40

17.00

Gorzkie żale

† Ks. Prałata Stanisława Kurka (5r.)

of. Aniela Juszczuk

 

CZWARTEK - 22.03

 

7.00

† Zbigniewa Uściłowskiego i jego siostry

of. Regina Uściłowska

7.00

† Annę Słomiak (14r.), zm. z rodz. Słomiaków, Składanowskich i Łachów

 

7.30

†Józefa Trzcińskiego (greg. 25)

 

17.00

†Zbigniewa Wrzoska (z racji imienin i urodzin)

of. Jadwiga Jakubik

 

PIĄTEK - 23.03                  

 

7.00

† Ryszarda Domańskiego

of. Pracownicy PKS

7.30

†Józefa Trzcińskiego (greg. 26)

 

7.30

† Jadwigę Kamińską (30dz.)

of. Rodzina

16.15

17.00

Droga krzyżowa; Koronka do Miłosierdzia Bożego

†Zygmunta, Longinę i Zbyszka

 

of. Rodzina

17.00

† Kamilę Litwińczuk

of. pracownicy SP nr 2 w Siedlcach

 

SOBOTA - 24.03                  

 

7.00

†Józefa Trzcińskiego (greg. 27)

 

7.00

† Czesława Kosika (21r.)

of. Zbigniew Kosik

7.30

† Zdzisława i Jana

of. Henryka Maliszewska

7.30

† Tadeusza Adamczyka (30dz.)

of. Rodzina

17.00

z okazji urodzin syna Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

of. Hanna Ratyńska

                                           

NIEDZIELA - 25.03     Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

 

8.00

† Wacławę, Władysława Lipków, zm. dziadków  

of. dzieci

8.00

†Mariannę Radomską ( z racji imienin), Wacława

of. Elżbieta Radomska

10.00

 

O łaskę powrotu do zdrowia dla Księdza Proboszcza

Gorzkie żale

 

12.00

† Wacława (27r.), Czesławę, Janinę, Jerzego i zm. z ich rodzin

of. Rodzina

12.00

† Józefa Trzcińskiego (greg. 28)

 

18.00

† Jadwigę (5r.), Józefa (17r.) Kietlińskich, ich synów i rodziców  

 

 

Kaplica w Rytelach-Wszołkach

 

NIEDZIELA - 18.03 - 5. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

9.00

† za zm. Rodziców, Annę (10r.), Jana Rytelów oraz zm. z rodziny - of. Miron Rytel

 

NIEDZIELA - 25.03 - Niedziela Palmowa

 

 

 

19.00

† .......................................................................................... - of. Zdzisław Adamski

 

NIEDZIELA - 01.04 - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

 

9.00

............................................................................................. - of. Wiesława Zakrzewska

 

PONIEDZIAŁEK - 02.04 - Poniedziałek Wielkanocny

 

 

 

9.00

† Annę i Józefa Laskowieckich ........................... - of. Rodzina

 

PIĄTEK - 06.04 - Pierwszy piątek

 

 

15.30  † Władysława Dąbrowskiego- of. OSP Rytele Wszołki

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 18.03 - 5. niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

11.00

† Ks. Prałata Stanisława Kurka  - of.

 

NIEDZIELA - 25.03 - Niedziela Palmowa

 

 

 

11.00

† Stanisława Matusika (3r.), rodziców obojga stron i rodzeństwo - of. Matusik

 

NIEDZIELA - 01.04 - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

 

11.00

†Mieczysława Lipkę (16r.), Halinę, Jana, Zdzisława i Bonifacego Supłów, Zuzannę i Wacława Jasińskich, zm. z rodz. Lipków - of. Rodzina

 

PONIEDZIAŁEK - 02.04 Poniedziałek Wielkanocny

 

 

 

11.00

 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków- of.

PIĄTEK - 06.04 - Pierwszy piątek

 

 

 

15.30

......................................................................................... - of. ........................