PONIEDZIAŁEK - 21.04 - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy; 2. dzień świąt

 

 

 

 

 

 

 

8.00

 

8.00

†Celinę Krasnodębską (2. r.) i Józefa - of. Elżbieta Krasnodębska

 

†Czesława i Janinę Trzcińskich oraz ich zm. Dzieci, a dla żyjących o Boże błog. -

of. Henryka Pogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

 

10.00

†Juliana, Bolesławę, Stanisława, zm. z rodz. Skibniewskich, Nasiłowskich

i Zembrowskich - of. Rodzina

 

O Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy

pomogli przy sprzątaniu po ubiegłorocznym pożarze - of. Rodzina Wiśniewskich

 

 

 

 

 

 

12.00

 

12.00

†Ks. Prał. Stanisława Kurka

 

†Apolonię Antoniak (7. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

 

 

 

17.45

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

18.00

             O Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najśw.

             dla Małgorzaty - of. Alina Żochowska

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK - 22.04 - Wtorek w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Kazimierę, Jana, Czesławę, Zofię, Jana i Mieczysława - of. Daniela Wareluk

 

 

 

 

 

 

 

7.30

†Juliana, Bolesławę, Stanisława i zm. z rodz. Skibniewskich i Zembrowskich -

of. Julianna Zembrowska

 

 

 

 

 

 

 

7.30

            †Jerzego (18. r. i z racji imienin) i zm. Rodziców obojga stron

 

 

 

 

 

 

 

18.00

            †Zdzisława Gereja (1. r.) i zm. Rodziców obojga stron - of. Jadwiga Gerej

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA - 23.04 - Środa w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

 

 

7.00

†Tadeusza Pietrzykowskiego (2. r.) - of. Żona z dziećmi

 

 

 

 

 

 

 

7.30

             †Apolonię, Stanisława, Annę i Eugeniusza - of. Barbara Wyszomierska

 

 

 

 

 

 

 

18.00

 

18.00

†Jerzego Samuela (z racji imienin) - of. Rodzina

 

†Henryka Poszusta

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK - 24.04 - Czwartek w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

 

7.00

†Michała Sypułę - of. Żona

 

 

 

 

 

7.30

             †Jerzego (z racji imienin), zm. z rodz. Maliszewskich i Jastrzębskich -

             of. Syn z rodziną

 

 

 

 

 

18.00

†Jadwigę Graczyk - of. Ewa Wojewódzka

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK - 25.04 - Piątek w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

7.00

            †Jarosława Oleszczuka (z racji imienin) - of. Żona

 

 

 

 

 

7.30

             †Helenę Stefaniak (4. r.) - of. Rodzina

 

 

 

 

17.45

 

18.00

 

 

18.00

            Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

            W 22. r. ślubu Małgorzaty i Grzegorza - o Boże błog. i opiekę Matki Najśw. oraz łaskę zdrowia

            dla Małżonków - of. Małżonkowie

 

            W int. Ks. Jarosława (z racji imienin): o dary Ducha Świętego w posługiwaniu kapłańskim,    

            opiekę Maryi - Matki Kapłanów, o zdrowie i siły potrzebne

            w codziennym życiu - of. Rycerstwo Niepokalanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 26.04 - Sobota w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

7.00

              O wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najśw. dla Członkiń KRK

              z ul. Kolejowej i dla ich rodzin, a dla zmarłych o radość nieba -

              of. KRK z ul. Kolejowej (zel. Marianna Żurawska)

 

 

 

 

 

7.00

†Tadeusza Kosowskiego (1. r.), Teofila, Władysławę, Kazimierza i Eugeniusza -

of. Rodzina

 

 

 

 

 

7.30

             †Danutę Wojtkowską, zm. Rodziców, zm. z rodz. Wojtkowskich i Dawidowskich -

             of. Jan Wojtkowski

 

 

 

18.00

 

 

 

18.00

 

 

18.00

             W 25. r. ślubu Wojciecha i Joanny Mrozów: dziękczynna za wspólnie przeżyte lata,

             z prośbą o wszelkie Boże dary i opiekę Matki Najśw. dla Małżonków i rodziny -

             of. Mama

             W 28. r. ślubu Barbary i Andrzeja Mrozów: o łaski potrzebne w dalszym życiu małżeńskim

             i  rodzinnym, zdrowie i wszelką Bożą pomoc - of. Mama

 

             †Reginę Ratyńską (1. r.), Edwarda i zm. z rodz. Ratyńskich i Szymańskich -

             of. Agnieszka Ratyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - 27.04 - 2. niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 

 

8.00

 

8.00

†Annę Augustyniak (3. r.) - of. Mąż

 

†Antoniego Bazaka (10. r.) i Mariannę

 

 

 

 

 

9.00

 

 

9.00

             W int. Ks. Jarosława (z okazji imienin): o radość z powołania kapłańskiego, światło Ducha 

             Świętego do głoszenia Słowa Bożego i posługiwania wiernym,o dar zdrowia

 

             W int. Mieszkańców Telak - o Boże błog. i potrzebne łaski - of. Mieszkańcy Telak

 

 

 

 

 

12.00

             †Karola Jurczaka (2. r.), Stanisławę i Józefa Jurczaków -of. Wacława Bernabiuk

 

 

 

 

 

18.00

†Stanisławę i Wacława Wileńskich, Zofię, Henryka i Stanisława Bernabiuków,

Stanisława Kulmińskiego i zm. Dziadków

 

 

 

 

 

                                 

Kaplica w Rytelach Wszołkach

NIEDZIELA - 20.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

 

9.00

†Wacława (21. r.), Stefana, Henrykę i Zygmunta Zakrzewskich,

Annę i Jana Rytelów - of. Wiesława Zakrzewska

 

PONIEDZIAŁEK - 21.04 - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

9.00

............................................................................................. - of. Józef Laskowiecki

 

NIEDZIELA - 27.04 - 2. niedziela wielkanocna - niedziela Miłosierdzia Bożego

 

 

 

9.00

W 25. r. ślubu Bożeny i Józefa Laskowieckich - o błog. Boże,

opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia dla Jubilatów - of. Dzieci

 

PIĄTEK - 02.05 - I piątek miesiąca

 

 

 

15.00

W int. Mieszkańców Rytel Wszołek z racji poświęcenia pól

 

SOBOTA - 03.05 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 

 

 

9.00

†Czesława, Józefa i Annę Laskowieckich, Annę i Mariana Wrzosków -

of. Józef Laskowiecki

 

NIEDZIELA - 04.05 - 3. niedziela wielkanocna

 

 

 

9.00

....................................................................................... - of. Barbara Zawistowska

 

NIEDZIELA - 11.05 - 4. niedziela wielkanocna

 

 

 

9.00

............................................................................................... - of. Bożena Fiedczak

 

Kaplica w Chruszczewce

NIEDZIELA - 20.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

 

 

 

11.00

†Wacława Bielińskiego (10. r.), zm. Rodziców obojga stron,

zm. z rodz. Bielińskich i Adamskich - of. Barbara Bielińska

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - 21.04 - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

 

 

 

 

 

11.00

†Jana Bieńkowskiego (2. r.) - of. Syn Andrzej z rodziną

 

 

 

 

NIEDZIELA - 27.04 - 2. niedziela wielkanocna - niedziela Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 

 

11.00

W int. Ks. Jarosława (z racji imienin): o dary Boże w posługiwaniu kapłańskim, pomoc Maryi - Matki Kapłanów i łaskę zdrowia - of. Parafianie z Chruszczewki

 

 

 

 

PIĄTEK - 02.05 - I piątek miesiąca

 

 

 

 

 

15.00

W int. Mieszkańców Chruszczewki z racji poświęcenia pól

 

 

 

 

SOBOTA - 03.05 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 

 

 

 

 

11.00

†Władysława Trzcińskiego (1. r.) - of. Żona

 

 

 

 

NIEDZIELA - 04.05 - 3. niedziela wielkanocna

 

 

 

 

 

11.00

............................................................................................. - of. Jolanta Tomaszuk

 

 

 

 

NIEDZIELA - 04.05 - 11.05 - 4. niedziela wielkanocna

 

 

 

 

 

11.00

†Ks. Prał. Stanisława Domańskiego (imieninowa) - of. Parafianie z Chruszczewki